تعبیر دیدن کارامل در خواب

تعبیر دیدن کارامل در خواب

اگر آرزو داشتید که کارامل درست کنید ، این بدان معنی است که علاقه در صنعت به وجود می آید.

اگر در خواب ببینید که یک قطعه کارامل تازه و شکننده می خورید ، این امر به معنای لذت های اجتماعی و علاقه های زیاد بین پیر و جوان است.

کارامل ترش نشانه بیماری است یا ناراحتی های سیر کنندگی از پیمان های دیرینه بوجود می آید.

دریافت جعبه بونبون برای یک دختر یا پسر جوان نمادی از این است که هرکدام از آنها چاپلوسی های زیادی را دریافت خواهند کرد.

این به معنای موفقیت به طور کلی است.

اگر جعبه ای از آن را بفرستید ، پیشنهادی می دهید اما ناامید خواهید شد.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا