تعبیر دیدن کراس در خواب

تعبیر دیدن کراس در خواب

زیره و زیره: در پول رویایی است که پول با آن شیرین می شود.

در مورد کریم ، این کار پول زیادی را متحمل می شود.

و رویای خوردن عرق کریم دو طرف دارد: اگر بخاطر بیماری خورده شود ، اشکالی ندارد و اگر نباشد ، نگرانی و نزاع است.

رویای خرد كردن كراو با ازدواج تعبیر می شود ، خصوصاً اگر در مهراس باشد.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا