تعبیر دیدن صندلی در خواب

تعبیر دیدن صندلی در خواب

او در خواب در ردیف سلطان است ، اگر صندلی از آهن ساخته شده باشد ، قدرت و پیروزی است و اگر از چوب ساخته شده باشد ، زیر ریا با ریا است.

و هرکس در خواب ببیند که روی صندلی نشسته است ، یک نماینده یا یک معتمد خواهد بود ، و ارتفاعی پیدا می کند ، و اگر غایب باشد ، به خانواده اش برمی گردد ، و صندلی به کسانی که دارای قد هستند ، نشان می دهد و ارتفاع ، همسران ، فرزندان و اقامتگاه های عالی.

و هر که دید که به صندلی برخورد کرده و روی آن نشست ، ازدواج کرد. گفته شد که او یک زن باردار دارد که پسری به دنیا آورد و گفته شد که وی شهید می شود.

و هر کس که خواب ببیند صندلی اش شکسته است ، این نشانگر مرگ او ، مرگ همسرش یا سقوط مقام اوست.

صندلی برای کسی که روی آن می نشیند یک لذت و یک درجه اضطراری است ، یا یک نشانه پیروزی در آخرت است و هیچ خیری برای بیمار ندارد.

دیدن عرش خدای متعال که در بالای آسمانها است ، گواه کسانی است که در زمره اهل معرفت از مناصب و مناصب عالی هستند.

شاید زن باردار از پریشانی نجات پیدا کند ، لیسانس ازدواج کرده ، متاهل دارای یک فرزند است و این نشان دهنده سفر است و فرد بیمار باید او را بر بالین مرده یا حیوانی سوار کند یا خانه ای که در آن زندگی می کند یا یک سال را که می گذراند.

تاج و تخت خدا در خواب دانش است و گفته شد که او مردی کامل و عاقل است.

و هرکس ببیند که از نور می درخشد و از ابهت و اعتبار برخوردار است ، بیننده هیبت و صالح است.

و هر که عکس این را دید ، نشانگر نقص در امور دانشمندان و ادیبان است.

جعفر الصادق رضی الله عنه فرمود: بینش تاج و تخت در شش جنبه تعبیر می شود: عدالت ، عزت ، اقتدار ، نظم عالی ، سرنوشت و اعتبار.

و اما صندلی که نجار ایجاد می کند ، به اندازه آن صندلی زن است.

دیدن صندلی در هر صورت خوب است ، به شرطی که چیزی در آن ممنوع در شرع نباشد.

اگر در خواب صندلی می بینید ، این به معنای شکست در برخی تعهدات است.

اگر مراقب نباشید ، سودآورترین مکان خود را رها خواهید کرد.

اگر می بینید دوستی بدون حرکت روی صندلی نشسته است ، این خبر از مرگ یا بیماری او می دهد.

صندلی ساز:

اگر خواب دیدن صندلی ساز را می دیدید ، این بدان معناست که از یک کار ظاهراً مهیج خسته خواهید شد.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا