تعبیر دیدن صندلی گهواره ای در خواب

تعبیر دیدن صندلی گهواره ای در خواب

صندلی گهواره ای در خواب احساس مهرورزی ، قناعت و آرامش نسبت به هر رسانه ای را پیشگویی می کند.

اگر دیدید که شما ، همسرتان یا عزیزتان روی یک صندلی گهواره ای نشسته اید ، این فال خوبی است و نوید خوشترین لحظات را می دهد.

اگر صندلی گهواره ای خالی می بینید ، این جدایی یا مرگ یکی از عزیزان را پیشگویی می کند. هرکس این خواب را ببیند مسلماً با حوادث دردناکی روبرو خواهد شد.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا