تعبیر دیدن کرگدن یا کرگدن در خواب

تعبیر دیدن کرگدن یا کرگدن در خواب

اگر در خواب دیدید که یک شاخ تک شاخ دیده اید ، پس شما را با خسارت بزرگی تهدید می کنند ، و با مشکلاتی روبرو خواهید شد که مخفی نگه دارید.

اگر در خواب یک شاخ تک شاخ را کشتید ، پس با شجاعت از موانع پیش روی خود عبور خواهید کرد.

کرگدن: پادشاه بزرگی که هیچ کس دوست ندارد ملاقاتش کند.

اگر مردی ببیند که او را شیر می دهد ، از یک سلطان بزرگ پول حرام دریافت می کند.

کهن الگو برخی از پادشاهان است.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا