تعبیر دیدن تف در خواب

تعبیر دیدن تف در خواب

اگر در خواب تف دیدید ، این نشان می دهد که یک دوستی کوچک برقرار می کنید و کار شما نادیده گرفته می شود.

اگر به یک تف تف تف کنید ، این پیش بینی می کند که رفتار شما قابل تأمل است.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا