تعبیر دیدن بیل در خواب

تعبیر دیدن بیل در خواب

در مورد بیل ، آن را خدمتکاری که در خانه است تعمیر می کند.

دیدن بیل در خواب بیانگر این است که شما به یک پروژه دشوار اما جالب توجه وارد خواهید شد.

دیدن شکسته یا قدیمی بیل ، نشان دهنده این است که شما احساس ناامیدی می کنید زیرا آرزوهای شما برآورده نشده اند.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا