تعبیر دیدن ماکاس در خواب

المكاس مردی است كه از پروردگارش نهراسید و از آفرینش خداوند متعال رحم نكرد.

و هرکس ببیند که مخلوط را مصرف می کند ، از آسیب به مردم می رسد.

و هرکس در خواب ببیند که از آمیختن اجتناب می ورزد ، پس با توبه صادقانه به درگاه خداوند متعال توبه می کند.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا