تعبیر دیدن لمس کردن در خواب

تعبیر دیدن لمس کردن در خواب

هرکس ببیند که همسرش را لمس می کند و از آن لذت می برد ، پس او را دوست دارد و اگر از آن لذت نبرد ، پس عاشق اوست. …………………………

و هرکس ببیند دارد به آنچه جایز نیست برای او دست می زند ، مرتکب مکروهی می شود.

گفته شد که هرکس ببیند که شخصی را لمس می کند ، او را آزمایش می کند زیرا لمس یکی از حواس پنجگانه است.

گفته شد که او دید که یکی را دوست دارد لذت می برد.

و هر کسی که ببیند دارد مرا لمس می کند ، به این معنی است که آنچه را که می خواهد به دست خواهد آورد و شاید این سرگرمی باشد.

و هرکس در خواب ببیند که او را لمس کرده و سپس انزال کرده و مجبور شده است غسل کند ، خواب او باطل می شود ، زیرا همانطور که در بالا ذکر شد ، این یک عمل شیطان است و خداوند متعال بهتر از همه می داند که چه چیزی درست است … …………………………

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا