تعبیر دیدن پنجره در خواب

تعبیر دیدن پنجره در خواب

اگر در خواب پنجره هایی می بینید ، این به معنای اوج شوم امیدهای درخشان است. خواهید دید که گرانترین خواسته های شما در ناامیدی فرو می روند. و تلاش های بیهوده شما مورد قدردانی قرار خواهد گرفت.

اگر پنجره های بسته می بینید ، این نماد فرار از خواب است.

اگر پنجره ها شکسته شود ، تردیدهای ناراضی در مورد وفاداری کسانی که شما را دوست دارند ، شما را آزار می دهد.

اگر در پنجره ای بنشینید ، این نشان می دهد که قربانی حماقت خواهید شد.

اگر از پنجره ای وارد خانه ای شوید ، این نشان می دهد که در معرض دید شما قرار می گیرید و از ابزارهای ظاهراً غیر صادقانه استفاده می کنید.

اگر از طریق پنجره فرار کنید ، این نشان می دهد که به مشکلی دچار خواهید شد که دام شما را به آن نزدیک می کند.

اگر هنگام عبور از پنجره نگاه کنید و چیزهای عجیبی برای شما نمایان شود ، این پیش بینی می کند که در حرفه ای که انتخاب کرده اید شکست خواهید خورد و احترامی را که به خاطر آن سلامتی و آرامش را به خطر انداخته اید ، از دست خواهید داد.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا