تعبیر دیدن چشمه در خواب

تعبیر دیدن چشمه در خواب

دیدن یک چشمه آب یا نوشیدن آب از آن نشان می دهد که احساس انرژی و جوانی دارید.

اگر در خواب دیدید که چشمه ای زلال را در زیر نور آفتاب می درخشد ، پس این به معنای دارایی های گسترده ، لذت های دلپذیر و سفرهای دلپذیر است.

در مورد چشمه کدورت ، این به معنای خیانت به دوستان و ناراحتی در امور تجاری و عاشقانه است.

آبنمای شکسته یا خشک به معنای مرگ و توقف لذت هاست.

اگر دختری ببیند که چشمه ای در نور ماه می درخشد ، این لذت بی پروا را پیش بینی می کند که ممکن است منجر به فرار شود.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا