تعبیر دیدن سبوس در خواب

تعبیر دیدن سبوس در خواب

در مورد سبوس ، آن را با نیاز ، خشکسالی ، کمبود و سختی زندگی تعبیر می کنند ، مخصوصاً برای کسانی که با او بودند و از آن غذا می خوردند ، و بعضی از آنها از دیدن آن به لحاظ کلی از هر لحاظ متنفر بودند.

سبوس در خواب سختی در زندگی است.

خوردن سبوس در خواب فقر است.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا