تعبیر دیدن مو در خواب

تعبیر دیدن مو در خواب

این در منافع خواب ، معیشت ، لباس ، پول ارثی و غیر ارثی است و پرز پول مجاز است.

الکرمانی گفت: الوبر از نظر حکم ، پول حلال است.

در مورد رویای آنچه از مو ساخته شده است ، اگر آن چیزی است که فرد می پوشد و از نوع لباس است یا چیزی که پراکنده است ، پس ما قبلاً درباره آنها صحبت کرده ایم.

در مورد چمدان و چاشنی آن ، مانند حکم پشم است ، هیچ تفاوتی بین آنها وجود ندارد.

و هر که موهای زیادی ببیند ، پس چه پس انداز کند و چه در دید خصوصی ببیند ، پول زیادی است.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا