تعبیر دیدن پرنده فاخته در خواب

تعبیر دیدن پرنده فاخته در خواب

اگر خواب فاخته ای دیده اید ، این به معنای پایان ناگهانی یک زندگی شاد ناشی از فروپاشی دوست عزیز است.

اگر در خواب ببینید که صدای فاخته را می شنوید ، این به معنای یک بیماری دردناک به دلیل مرگ یکی از عزیزان غایب است. یا به معنای تصادف در خانواده شماست.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا