تعبیر دیدن یاخنی در خواب

تعبیر دیدن یاخنی در خواب

دانیال گفت: هرچه از گوشت پخته شود خوب است ، سود و سود آسان.

و اگر هیچ چیز با آن مخلوط نشود ، بهتر است ، و اگر با گوشت کبابی باشد ، دریافت پول خسته و سخت است.

و هر کس که می بیند گوشت کبابی می خورد ، این نشانگر پول و لطفی است که دریافت می کنید ، اما با خستگی از تلاش کباب کردن ، و پخته شده خلاف آن است.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا