تعبیر خواب شطرنج در خواب ابن سیرین، نابلسی و ابن شاهین.

تعبیر خواب شطرنج در خواب ابن سیرین، نابلسی و ابن شاهین.

گاهی اوقات بیننده خواب می بیند که در خواب با شخصی شطرنج بازی می کند و بازی با همه اتفاقات مختلف بین آنها رخ می دهد و وقتی بیننده خواب از خواب بیدار می شود نیاز به توضیح دقیق و روشن از آنچه در خواب دیده است دارد. بنابراین در این مقاله نشانه های زیادی در رابطه با تعبیر خواب شطرنج در خواب خواهید یافت، موارد زیر را دنبال کنید.
ابن سیرین تأیید می کند که دیدن مهره های شطرنج بدون بازی یا استفاده از آنها به دروغ و سوگند دروغ تعبیر می شود.

 • و اگر ببیند که با یکی از مردم شطرنج بازی می کند، با علم به این که از اصل بازی بی خبر است، نمازش را رها کرده و ترک می کند و به خوشی ها و خوشی های دنیا اهمیت می دهد.
 • و اگر خواب بیننده اسراف کند و مال خود را حفظ نکند و آن را در امور کم ارزش و بی ارزش خرج کند و در خواب ببیند که شطرنج بازی می کند بدون اینکه بداند چگونه از آن استفاده کند و با آن بازی کند، بینا او را از اسراف بر حذر می دارد. و او را ترغیب می کند که مواظب برکت مال باشد و آن را در کاری خشنود کند که خدا و رسولش را خشنود می سازد.
 • گاهی اوقات بینش بازی شطرنج به بیننده اطمینان می دهد که یکی از صاحبان حیثیت و رهبری عالی خواهد شد، مشروط بر اینکه در آن برنده باشد.
 • هر کس بخواهد کار یا پروژه ای را در واقعیت ایجاد کند و ببیند که شطرنج بازی می کند، خواب اخطار دارد، زیرا ممکن است کاری که بیننده در آن وارد می شود یا پروژه ای که ایجاد می کند مضر و بی فایده باشد. دستاوردها
 • اما اگر بیننده در خواب مهره های شطرنج را به ترتیب در مقابل خود دید، پس این پول و قدرتی است که او در زندگی خود از آن خوشحال است.
 • اگر خواب بیننده اصرار به بازی شطرنج داشته باشد و بخواهد با کسی روبرو شود و در خواب او را شکست دهد، اصرار دارد که با آن شخص مقابله کند و با او دشمنی کند و در واقعیت بر او پیروز شود.
 • اگر در واقع از شوهرش ظلم شود و شاهد باشد که با او شطرنج بازی می کند و او را شکست می دهد، حقیقت آشکار می شود و خداوند حق او را از شوهرش باز می گرداند.
 • تعبیر النابلسی از نماد شطرنج در خواب

 • النابلسی در مورد تعبیر نماد شطرنج چندین عقیده داشت و گفت: اگر بیننده در خواب شطرنج بازی کند با افراد زیادی آشنا می شود و در واقعیت با آنها در می آمیزد.
 • هر که فرمانروا یا مسئول اداره کشور یا ایالت باشد و در خواب نماد شطرنج ببیند در کشور خود شادی و مناسبت های خوشی خواهد یافت و چه بسا حکومتش گسترش یابد و مسؤول کشوری بزرگتر شود. نسبت به چیزی که او در حال حاضر حکومت می کند.
 • رویا ممکن است صاحب خود را از استفاده از حیله گری و حقه در هنگام برخورد با دیگران هشدار دهد.
 • النابلسی گفت که اگر بیننده در خواب با مهره های شطرنج بازی کند، تمایل به مبارزه دارد و از زندگی مسالمت آمیز با دیگران خوشش نمی آید.
 • اگر بیننده در خواب با یکی از دشمنان خود شطرنج بازی کند و بتواند او را شکست دهد در حقیقت پیروز می شود و هر که در خواب شکست بخورد در حقیقت مغلوب می شود.
 • بیننده ممکن است با شخصی که در خواب با او شطرنج بازی کرده است دشمنی کند و اگر بیننده در خواب با کسی که از او متنفر است شطرنج بازی کند و بازی بین آنها طولانی شود و خواب بدون اینکه بداند کیست به پایان می رسد. پیروز شد و شکست خورد، آنگاه رؤیا به بیننده هشدار می دهد که مدت طولانی دشمنی با همان شخصی که او را در خواب دیده است، زیرا کینه بین آنها افزایش می یابد.
 • هر که ببیند یکی از دشمنانش به خانه او آمد و با او شطرنج بازی کرد، آن دشمن با بیننده اعلان جنگ می‌کند و می‌خواهد رو در رو با او بجنگد.
 • و اگر بیننده خواب دید که شخص معروفی (چه از فامیل و چه از دوستان) به او پیشنهاد بازی شطرنج را می دهد، باید مراقب آن شخص باشد، زیرا او را فریب می دهد و به فریب می اندازد.
 • رهبر یا پادشاهی که شطرنج می بیند و نمی تواند آن را بازی کند از قدرت او حذف می شود.
 • تعبیر میلر از نماد شطرنج در خواب

 • شاید نماد شطرنج نشان دهنده عدم سلامتی و ورود به دوره های عدم تعادل جسمی و بیماری باشد.
 • اگر بیننده در خواب شطرنج بازی کند و ببازد، در واقعیت با مشکلات و نگرانی هایی روبرو خواهد شد.
 • اما اگر خواب بیننده در بازی شطرنج در خواب برنده شود، در زندگی خود دچار نگرانی و مشکلاتی می شود، اما می جنگد و بر آنها غلبه می کند.
 • اگر بیننده در خواب مهره های شطرنج را ببیند و با آنها بازی کند، ممکن است با افرادی دوست شود که هیچ احساسی ندارند و به درد او اهمیت نمی دهند.
 • گاهی اوقات دیدن شطرنج در خواب بیانگر مشکلاتی است که بزرگ نیستند، به این معنی که خواب بیننده ممکن است مشکلاتی را تجربه کند که حل و غلبه بر آنها برای او آسان است، مانند داشتن یک مشکل حرفه ای و حل آن پس از مدت کوتاهی، یا مشکل با شخصی. و به زودی موضوع تمام خواهد شد
 • شطرنج در خواب برای زنان مجرد

 • اگر زن مجرد در خواب با یک فرد شناخته شده شطرنج بازی کند، شاید هر دو در حال بررسی اسرار یکدیگر هستند و حریم خصوصی یکدیگر را فاش می کنند.
 • اگر دختر ببیند که یک بیمار که واقعاً می‌شناسد تخته شطرنج در دست دارد، ممکن است آن شخص از بیماری خسته شود یا از آن بمیرد.
 • اما اگر او خود را در خواب ببیند که یک اسب شطرنج را در دست گرفته است، با توجه به اینکه سلامتی او خوب است، آنگاه بینایی او را با پول زیادی همراه می کند.
 • دیدن شطرنج در خواب یک زن مجرد ممکن است بیانگر این باشد که روحیه او بد است و به حد انحراف می رسد و باید تحت درمان روانی قرار گیرد یا از برخورد با منابع استرس زندگی خود خودداری کند.
 • اگر خواب بیننده در خواب با یکی از دشمنانش شطرنج بازی کند ممکن است سخنان بد و نادرستی علیه او بگوید.
 • اگر دختر در خواب با یکی از حریفان خود شطرنج بازی کرد و بازی با پیروزی او به پایان رسید، در واقع او هر چقدر هم که قوی باشد بر آن حریف پیروز می شود و پیروز می شود.
 • ابن شاهین می‌گوید: اگر بیننده به لذت‌های دنیا و هوس‌های آن در واقعیت بپردازد و ببیند که شطرنج بازی می‌کند، پیامی که رویا به همراه دارد این است که بیننده را از خواب بیدار کند، زیرا لذت‌های دنیا دائمی نیست و باید یک بار دیگر به دین و عبادت خود بازگردانده شود.
 • شاید دیدن یک زن مجرد که در حال بازی شطرنج است به این معنی است که او ممکن است در یک موضوع بی اهمیت برنده شود، زیرا این یک موضوع باطل است که هیچ سود یا خیری در آن وجود ندارد.
 • دیدن مهره های شطرنج در خواب

 • اگر شخصی (چه مرد و چه زن) خود را در حال بازی شطرنج ببیند، ممکن است در نتیجه توقف کار از نظر مالی دچار مشکل شود.
 • علامت شطرنج گاه به مسافرت و رفتن به مکان دیگری غیر از محل سکونت فعلی دلالت می کند، با علم به این که فقها قصد این سفر، شاید تحصیل، کار، ازدواج، سیاحت و سایر مقاصد مختلف سفر را مشخص نکرده اند.
 • النابلسی مهره های شطرنج را تعبیر کرد و گفت که اگر بیننده در خواب اسب شطرنجی بیاورد بر یکی از شوالیه ها پیروز می شود.
 • اما اگر بیننده در خواب فیل را از شطرنج بردارد، بر یکی از پادشاهان کشورهای اروپایی پیروز خواهد شد.
 • آنچه در خواب از مهره های مختلف شطرنج از بیننده گرفته می شود در واقعیت برای او جز ضرر نیست و ممکن است با توجه به زندگی بیننده و جزئیات مختلف آن ضررهای مادی یا معنوی و چه بسا تلفات انسانی باشد.
 • دیدن مهره های شطرنج کامل در خواب بهتر از ناقص دیدن آنهاست و بیانگر اتمام کار و رسیدن به هدف دلخواه است.
 • اگر زنی در خواب با مرد معروفی شطرنج بازی کند و بیشترین مهره های شطرنج را از او بگیرد، به این مرد آسیب می رساند.
 • اگر مهره‌های شطرنج از مواد معدنی روان‌شناختی فرموله می‌شدند و رویاپرداز می‌توانست از آن‌ها استفاده کند و حریف را شکست دهد، این بینش به معنای قدرت، قدرت و رسیدن به اوج است.

 • نوشته های مشابه

  دکمه بازگشت به بالا