تعبیر خواب کشمش زرد و سیاه در خواب ابن سیرین

تعبیر خواب کشمش زرد و سیاه در خواب ابن سیرین

کشمش را از انگور تازه پس از خشک شدن تهیه می کنند و رنگ کشمش بین زرد و قهوه ای متغیر است و شیخیه در تعبیر خواب کشمش در خواب به حلال رزق و پول یا توبه از گناه یا ازدواج اختلاف کرده اند. در مقاله زیر با برجسته ترین و مشهورترین تفاسیر ابن سیرین آشنا می شویم.

تعبیر خواب کشمش در خواب

 • ابن سیرین دیدن کشمش در خواب را به پول و رزق تعبیر کرده است که بیننده خواب از آن بهره مند می شود و دیدن کشمش زرد نویدبخش است و ممکن است نماد فرزند و علم باشد و هر که ببیند آن را می خورد، رؤیت حکایت از رزق حلال دارد که به خواب بیننده وارد می شود. از یک پروژه، یا پولی که باقی مانده و ماندگار است.
 • و در صورتی که مجرد در خواب کشمش دید، رؤیا دلالت بر ازدواج او با زنی صالح داشت، اما اگر بیننده ازدواج کرده بود، رؤیت بشارت دهنده فرزندان نیکو است و خداوند داناتر است، و اگر بیننده در زراعت کار کند. این نشانه خیر فراوان در فصل برداشت است و رؤیا ممکن است اشاره به مژده داشته باشد و دیدن کشمش در خواب مؤمن نشان از حسن نیت او دارد، اما اگر نافرمانی کرد، رؤیت ستودنی است و توبه او را بشارت می دهد.
 • دیدن کشمش خوردن در خواب بیکار، نشانه یافتن فرصت شغلی مناسب و یا انتخاب بین دو چیز و انتخاب بهترین آنهاست، دیدن کسی که به شما کشمش می دهد، دلیل بر امرار معاش او خواهد بود و اگر بیننده خواب به کسی غذا می دهد، این شخص سود می برد و خدا داناتر است.
 • دیدن کشمش خوردن شوهر با همسرش نشان دهنده خوشبختی پایدار بین آنها و یا حاملگی همسرش است و اما دیدن کشمش سیاه یا زرد از بینش های ستودنی است که نماد رزق و روزی و خوشبختی است.برخی از کشمش زرد به رزق آسان تعبیر کردند. و معاش همراه با حسادت.
 • دیدن کشمش سیاه بیانگر منزلت و جایگاه بیننده خواب در میان مردم است و یا مقامی والا پیدا کرده است و کشمش سفید در خواب بیانگر رزق و روزی حلال بدون شبهه و یا مظهر بشارت و مژده است و بیانگر رزق فراوان و بدون حساب است. .
 • دیدن کشمش گندیده در خواب، علامت پروژه ای است که با شکست مواجه می شود، اما ضرر زیادی نمی بیند و گاهی ممکن است نماد مالی باشد که بیننده خواب به آن شبهه می کند و دیدن کشمش با نارگیل، امرار معاش است که بیننده خواب از آن لذت می برد. از تجارت، در حالی که دیدن او با خرما بیانگر صداقت و ایمان بیننده است و دیدن کشمش با آجیل، بیانگر رزق و روزی همراه با غیبت و حسادت دیگران است.
 • دیدن خرید کشمش در خواب از رؤیاهای ستودنی است یا شروع کار یا کار سودآور و خریدن آن برای مجرد ازدواج نزدیک و حالش بهتر می شود یا بیننده به او نزدیک می شود. خدایا، یا چیزی را با چیزی بهتر از آن جایگزین کن.
 • دیدن تقسیم کشمش در خواب، نشان دهنده بازگشت فرد خارج نشین، ازدواج بیننده یا یک مناسبت شادی در خانه او است و دیدن توزیع کشمش به روح مرده، نشان دهنده نیاز مرده است. برای دعا و صدقه

دادن کشمش به متوفی در خواب

 • دیدن کشمش دادن در خواب یکی از رؤیایی است که علما در آن اختلاف نظر داشته اند، کشمش مرده نشان دهنده رزق و ارث حلال است، با توجه به اینکه گرفتن هر چیزی از مرده نماد منفعت است.
 • برخی از شیوخ، رؤیت کشمش از مرده را به سود کاری تعبیر کرده اند و دیدن کشمش خوردن میت، نشانگر حال خوب او نزد پروردگارش است، و درخواست کشمش میت، نشانگر نیاز او به صدقه و صدقه است. تضرع و دادن کشمش به میت، نشانه سودمندی بیننده خواب برای خانواده میت در حقیقت است.

دیدن کشمش در خواب برای زنان مجرد

 • اگر زن مجردی در خواب ببیند که کشمش می خورد، رؤیا بیانگر سعادت، ازدواج با کسی که دوستش دارد، برتری در تحصیل یا به دست آوردن ارث است، و خداوند اعلم.
 • و در صورتی که زن مجرد در خواب کشمش سفید ببیند، رؤیت حاکی از شرافت او در میان خانواده و بقیه مردم است و خوردن کشمش زرد، نماد نامزدی او با مردی سخاوتمند و اخلاق نیکو است. و اما دیدن کشمش سیاه، نشان از شوهری با اعتبار و تنها نسب است.

دیدن کشمش در خواب برای زن شوهردار

 • اگر زن متاهل در خواب کشمش ببیند، رؤیا بیانگر خوشبختی اوست، مخصوصاً اگر از آن غذا می خورد، و اگر ببیند که شوهرش کشمش به خانه می آورد، این رؤیا نماد ارتقاء یا به دست آوردن فرصت شغلی جدید است.
 • اگر زن متاهل ببیند که در حال خریدن کشمش است، بینایی نماد امرار معاش و خیر است، دیدن کشمش به طور کلی در خواب زن متاهل ممکن است نماد تربیت خوب فرزندان او باشد.

تعبیر دیدن کشمش در خواب برای زن باردار

 • اگر زن باردار ببیند که کشمش می خورد، بینایی نشان دهنده سلامت جنین او است و اگر ببیند که کشمش پخش می کند، بینایی نشان می دهد که زایمان او را تسهیل می کند.
 • برخی دیدن کشمش در خواب زن حامله را به رزق یا خیر تعبیر کردند که بیننده با به دنیا آمدن نوزاد از آن لذت می برد و خداوند اعلم.

در پایان تعبیر خواب کشمش در خواب با توجه به حالت بیننده و آنچه در خواب دیده متفاوت است، شما می توانید هر خوابی را با گذاشتن آن در نظرات تعبیر کنید و به محض پاسخگویی به شما پاسخ داده خواهد شد. ممکن است.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا