تعبیر خواب امانت در خواب زنده و مرده

تعبیر خواب امانت در خواب زنده و مرده

خداوند متعال در کتاب عزیزش می فرماید: «إِنَّ اللَّهَ أَمْرُکُمْ أَمْرُکُمْ أَمَنْتُهُمْ أَمْرُونَاً» آنجا که خداوند به بندگانش دستور داد که امانت ها را به صاحبانشان برگردانند و تعبیر خواب امانت در خواب نمادی از وفای به عهد و قرارداد و امتناع از استرداد یا ربودن آن به نشانه حق و ناسپاسی خداوند است و در سطور آینده به تفصیل از تفسیر رؤیا مطلع خواهیم شد.. پس با ما همراه باشید.

تعبیر خواب صداقت

 • مشایخ دیدن امانت در خواب را به وفای عهد یا خیانت در خواب تعبیر کرده اند هر که ببیند امانت نزد دیگری امانت می گذارد مورد ظلم این شخص قرار می گیرد و هر که ببیند او امانت است. با گذاشتن بسته‌ای در خواب، این رؤیا بیانگر شادی و سرور است.
 • دیدن مرد متاهل که امانتی را نزد همسرش می گذارد، بینایی حاکی از حاملگی اوست، پس اگر آن را حفظ کند، نشان دهنده کامل بودن حاملگی است و اگر کوتاهی کند و آن را حفظ نکند، رؤیت حاکی از آن است که بارداری کامل نیست و خدا بهتر می داند.
 • دیدن امانت در خواب ثروتمند نشان دهنده عدم غفلت او از حق پروردگار است اگر آن را بگیرد، اما اگر آن را به دیگری بدهد، نشانه آن است که باید زکات را بپردازد و امانت را به او بدهد. فقیر نشانه اقامه حدود خدا و راضی بودن به عدل اوست.
 • دیدن امانت در خواب تاجر نشان دهنده حق خدا بر دین اوست و اما امانت گرفتن زندانی بیانگر وقوع قضای الهی است اما اگر ببیند امانت به او داده شده است رؤیت حاکی از رضایت او از قضای الهی است. در زندان.
 • دیدن امانت دادن در خواب به بیمار، نماد نزدیک شدن به مرگ او و رضایت مؤمن از قضای الهی است، اما اگر بیننده ایمان ضعیفی داشته باشد، بیانگر سرزنش دیگران و نارضایتی از آنچه نوشته شده است.
 • رویای سپردن نماد اعتماد در بین مردم است، اگر بیننده خواب ببیند که پول خود را نزد کسی که می شناسد نگه می دارد، بیانگر درخواست کمک از او است، اما اگر امانت به صورت طلا یا نقره باشد، رؤیا بیانگر درخواست بیننده خواب برای مشاوره مربوط به دین است.
 • دیدن امانت دادن به یکی از والدین، نشان از حسن معاشرت با آنها دارد، اما اگر بیننده امانت را به پسرش بدهد، نماد اراده اوست و امانت گذاشتن نزد شخص ناشناس، نشان از اعتماد نکردن بیننده است. بر خدا در امور زندگیش.
 • رویای امانت دادن به میت در خواب بیانگر نیاز مرده به دعا و یا برگرداندن امانت به خانواده اش است اگر منشأ واقعی داشته باشد و گرفتن امانت از مرده ممکن است نوید دهنده رسیدن روزی باشد. دیدن همسر مردی که به او امانت می دهد، بیانگر درخواست او برای عدم ازدواج با زن دیگری است.
 • دیدن امانت در خواب، بیانگر مسئولیت است و گرفتن آن از مرد صالح، نشانه گرفتن علم است که از آن سود می برد، و امانت گرفتن فقیر برای او امتحانی است از جانب خداوند و مسئولیت صابران در اعتماد نشانه بهبودی از بیماری است.

تعبیر خواب امانت دادن به مرده به زنده

 • اگر بیننده خواب مرده ای ببیند که امانت یا خوراکی به او می دهد و می خورد، رؤیت حاکی از طول عمر یا خیری است که بیننده خواب نصیبش می شود.
 • امانت دادن به مرده به صورت جامه بریده به خواب بیننده، بیانگر این است که در زندگی در معرض فقر قرار می گیرد و امانت دادن به صورت لباس کثیف، نشانه ارتکاب گناه است و خداوند اعلم.

گرفتن چیزی در خواب

 • تصور گرفتن چیز گران قیمت از یک فرد مجرد، نشانه ازدواج قریب الوقوع اوست، اما اگر متاهل باشد، این بینش نماد شادی یا نشانه ای از تولد نوزاد جدید است.
 • اگر بیننده خواب ببیند که از مردی متاهل یا مجرد چیز ارزشمندی گرفته است، نشان دهنده نامزدی یکی از دختران یا خواهران این شخص است و ممکن است رؤیا نشان دهنده پایان مشکلات و اختلافات در زندگی بیننده خواب باشد.
 • اگر زن حامله ای در خواب ببیند که چیز با ارزشی می برد، رؤیت نشان دهنده فرزندآوری است و اما رؤیایی که به بیننده چیز با ارزشی به شخص ناشناس می دهد، بیانگر کمک بیننده به دیگران است، اگر این چیز ارزشی نداشته باشد و منفور، آنگاه بینش نماد فتنه است.

تعبیر دیدن رجعت دبیرخانه در خواب

 • دیدن بازگرداندن امانت به صاحبانش در خواب، نشانه وفای به عهد است و خیانت آن، بیانگر ناسپاسی همراه با نعمت است و دیدن از دست دادن امانت، نماد فساد بیننده در زمین است.
 • رؤیت دزدی امانت، بیانگر ضایع شدن حق خداوند است، اما اگر ببیند امانتش ربوده شده، رؤیت نماد دزدی او از نمازش است.
 • مردی که ببیند همسرش امانتش را به او برنمی‌گرداند، نشان‌دهنده این است که از تکالیف و اطاعت خارج می‌شود و هر که ببیند مرده‌ای از او امانت می‌خواهد، دلالت بر این دارد که این درخواست برای او است.
 • و اما تعبیر خواب بازگرداندن پول به صاحب مرد، بیانگر این است که پول به صاحبش برگردانده می‌شود که نشان دهنده اقبال و برکت در امرار معاش است.

شاید برای شما هم جالب باشد: تعبیر خواب سرقت پول در خواب چیست؟

تعبیر خواب برگرداندن امانت به زن مجرد

 • اگر زن مجرد در خواب امانت را ببیند، رؤیا بیانگر ایمان اوست، اما دیدن کسی که به او امانت می‌دهد، بیانگر این است که به دست این شخص، امور دینی و مقام زن مجرد را فرا می‌گیرد. به عنوان امانت با کسی، چه مرد باشد و چه زن، نشان دهنده این است که مسائل دینی را به او یاد خواهند داد.
 • رؤیت عدم حفظ امانت و ضایع شدن آن از دیدهای نامطلوبی است که نماد ضایع شدن نماز است و امتناع از برگرداندن امانت به اهل آن، از بینش هایی است که حکایت از ناسپاسی خالق و خدای ناکرده دارد.
 • اگر زن مجرد امانت را به میت بدهد، برای او طلب رحمت می کند و امانت گرفتن از او، نشانه عبرت گرفتن از مرگ اوست، و اگر امانت از بین برود و مطیع شود. برای مجازات، این نشان دهنده از دست دادن بدهی او است.

تعبیر رسید در خواب برای زنان مجرد

 • مشایخ دیدن امانت در خواب زن مجرد را به پول و حقوق محفوظ او تعبیر کرده اند و حمل قبض امانت را نشان از مسئولیت های بزرگی که بر دوش دارد تعبیر کرده اند.
 • دیدن امانت گرفتن زن مجرد از کسی، اشاره به عهدی است که از دیگران می گیرد و دادن امانت به زن مجرد، نشان از ناراحتی و اندوه اوست.
 • دیدن یک زن مجرد که قبض امانت را می‌خواند، نشان از تلاش او برای رهایی از کار دشوارش است و اگر ببیند که برای کسی قبض امانت می‌نویسد، نشان‌دهنده مسئولیت دیگران است.
 • رؤیت دریافت رسید امانت و امضای آن نماد انداختن بار آن بر دوش دیگران است و در رؤیت پاره شدن قبض امانت نشان دهنده فساد اخلاق آن است و اما گم شدن رسید امانت در خواب زن مجرد. نشان از مشغول شدن او به امور باطل است و سوزاندن قبض نشانه بد آبروی اوست.
 • اگر زن مجرد ببیند کسی که دوستش دارد قبض امانت می گیرد، نشان دهنده قول صادقانه اوست، اما دیدن پدر که قبض امانت را حمل می کند، نشان دهنده شدت ترس و حمایت او از اوست.

: پیدا کردن پول در رویا

در پایان امیدوارم مطلب مورد پسند همه بازدیدکنندگان قرار گیرد.شما می توانید از قسمت تعبیر خواب از هر چیز جدید در مورد تعبیر مطلع شوید.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا