تعبیر خواب مدفوع حیوانات در خواب برای مرد و زن متاهل و زن مجرد

تعبیر خواب مدفوع حیوانات در خواب برای مرد و زن متاهل و زن مجرد

مدفوع حیوانات به دلیل بوی نامطبوعش در واقعیت چیز ناپسندی است و دیدن آن در خواب بسته به چیزی که بیننده خواب دیده ممکن است خوب یا بد باشد، بنابراین به تفصیل با تعبیر خواب مدفوع حیوانات در خواب آشنا خواهیم شد. مترجمان بزرگ رویاها

تعبیر خواب مدفوع حیوانات در خواب

 • ابن سیرین دیدن مدفوع حیوان در خواب را به پول حرام تعبیر کرده است که بوی بدی بدهد و دیدن مدفوع زیاد حیوان در خواب نماد ترس یا رسوایی بیننده است.
 • دیدن جارو مدفوع حیوانات در خواب، نشانة منفعت مالی مرد خوب و شریف است.
 • دیدن جمع آوری سرگین در خواب نماد درو کردن سود یا دستیابی به چیزهای مثبت است.
 • دیدن مدفوع شکارچیان در خواب، نماد رقابت با یک فرد خطرناک است که خصوصیات او شبیه به حیوانات است.
 • ابن شاهین رؤیت سرگین حیوانات را به پول و منفعت برای بیننده در صورت موجود بودن آن حیوانات برای خوردن گوشت آنها تعبیر کرده است و در صورتی که سرگین برای حیواناتی باشد که گوشت آنها حرام شده باشد به پول حرام تعبیر شده است. خوردن
 • دیدن مدفوع پرندگان در خواب بیانگر رزق و روزی و نیکی است، هر که ببیند کبوتر یا پرنده ای بر آن مدفوع می کند، بیانگر آن است که مال کمی به او می رسد، اما دیدن مدفوع پرندگان شکاری در خواب، بیانگر هدیه گرفتن یا هدیه گرفتن از بیننده است. هدیه ای از طرف شخصی با اعتبار و اقتدار.
 • دیدن مدفوع پرندگان در خواب نشانه شانس یا پولی است که دوام زیادی ندارد.

تعبیر مدفوع الاغ در خواب چیست؟

 • دیدن سرگین الاغ و قاطر در خواب یکی از رؤیاهایی است که نماد پول است.
 • چشم انداز جمع آوری سرگین الاغ نمادی از پول، سود یا غنیمت است.

دیدن کود گوسفندی در خواب برای مرد

 • شیخ النابلسی دیدن سرگین گوسفندان در خواب را به پول حلال تعبیر کرده است.
 • چشم انداز جمع آوری سرگین گوسفند نماد مشاغل سودآوری است که پول زیادی برای بیننده ایجاد می کند.
 • دیدن جمع آوری سرگین بز در خواب، بیانگر جمع آوری پول به صورت قسطی یا وصول بدهی است.
 • دیدن کود گوسفند نماد پولی است که بیننده خواب به عنوان هدیه یا خیریه به دست می آورد.

تعبیر دیدن کود گاوی در خواب

 • دیدن سرگین گاو در خواب اشاره به پول مفید دارد، اما دیدن سرگین گاو نماد پولی است که بیننده خواب برای روزهای سخت پس انداز می کند.
 • دیدن سرگین گاو ممکن است نمادی از سودی باشد که بیننده در پایان سال درو می کند و جمع آوری سرگین گاو نشان از خیر بسیار است.
 • ديدن سرگين گاو در باغ، نشانة خوب شدن محصول و نشانة نيكويي است.
 • دیدن دم گاو بیچاره یکی از دیدهای نامطلوب است.

تعبیر خواب مدفوع حیوانات برای زنان مجرد

 • دیدن فضولات حیوان در خواب زن مجرد، نمادی از تسکین و برآورده شدن آرزوها است، در حالی که دیدن سرگین اسب در خواب، نشان دهنده نامزدی او با فردی از نسب و نسب است و دیدن کود گوسفندی در خواب زن مجرد، نماد نامزدی او با مردی ثروتمند است.
 • دیدن سرگین گاو در خواب دختر مجرد، بیانگر سود و آسودگی است.
 • دیدن زنی مجرد که مدفوع حیوانات را در خواب تمیز می کند، نشانگر فرار او از شایعات یا اخاذی است، به ویژه اگر مدفوع روی لباس او باشد یا توبه او از گناهان و گناهان.
 • دیدن پاک کردن مدفوع حیوانات از روی زمین در خواب، علامت منفعت است، به ویژه اگر مدفوع حیواناتی باشد که گوشت آنها قابل خوردن است.

دیدن سرگین گوسفندان در خواب برای زن شوهردار

 • اگر زن شوهردار در خواب سرگین گوسفندی ببیند، بیانگر رزق و روزی یا هدیه گرفتن از شوهر است، دیدن سرگین گاو یا گوسفند، نشانة تأخیر در کسب منفعت است.
 • دیدن زنی متاهل در حال خوردن مدفوع در خواب، نمادی از پولی است که از شوهرش پنهان می کند، یا نگرانی ها و سختی هایی که در زندگی متحمل می شود.

تعبیر دیدن تمیز کردن مدفوع در خواب چیست؟

 • ابن سیرین معتقد است که دیدن فضله در خواب نشان دهنده نجات از رسوایی است و همچنین ممکن است نماد خروج بیننده از مسیر گناهان و گناهان باشد.
 • ديدن مدفوع پاك شده ولي بوي بد آن باقي مي ماند نشانگر آن است كه بيننده خواب از مسير گناه دور مي شود ولي ميل ثابت است.
 • دیدن ترک مدفوع حیوان بدون تمیز کردن، نشانه گمراهی بیننده خواب است.
 • تمیز شدن خانه از فضولات نشان دهنده خالی بودن خانه از دعوا و مشکل است و در مورد تمیز شدن تشک از فضولات، نماد حل مشکلات زناشویی است.
 • و اما رؤیای پاکسازی بدن از فضولات نشان دهنده بهبودی از بیماری است و در مورد پاکسازی فضولات از مکان شناخته شده نمادی برای تسهیل سفر بیهوده است و در مورد رؤیت پاکسازی مکان ناشناخته از مدفوع نماد به دست آوردن آن است. رهایی از بی عدالتی
 • و هر کس ببیند که هنگام پاک کردن فضله احساس کراهت کند، بیانگر سختی و گرفتاری است که بیننده خواب می‌بیند، و هر که ببیند ناچار به پاک کردن مدفوع است، رؤیت ستوده است و دلالت بر ترک گناهان بیننده دارد و گناهان
 • و هر که ببیند لباسش هنگام تمیز کردن به فضولات حیوانی آلوده است، رؤیا نماد ضعف و ترس بیننده خواب است.
 • و اما رؤیای پاک کردن مدفوع پدر در خواب، بیانگر حقانیت است و رؤیت پاک کردن مدفوع شخص دیگری از رؤیاهایی است که بیان کننده کمک به دیگران است.
 • در مورد رویای تمیز کردن مدفوع گربه، نشان دهنده بازگشت پول دزدیده شده است و در مورد تمیز کردن مدفوع سگ، نمادی از دوری بیننده خواب از هر چیزی که کثیف است.

تعبیر خواب مدفوع اسب برای زن متاهل

 • اگر زن متاهلی در خواب مدفوع اسب ببیند، رؤیت حاکی از مال و معاش بسیار است و ممکن است رؤیا بیانگر تغییر در زندگی بیننده خواب باشد.
 • دیدن مدفوع اسب نمادی از سود حلال از پروژه های موفق به لطف حمایت کسی است.
 • و ديدن مدفوع اسب به طور كلي، رؤيايي ستودني است كه نماد معيشت فراواني است كه بيننده خواب از آن برخوردار خواهد شد، يا اعتلاي مقام او و تصرف مقامي بلند.
 • این رویا ممکن است نمادی از ورود بیننده به پروژه های سودآور باشد که برای آنها پول زیادی به دست خواهد آورد و خدا بهتر می داند.

در پایان امیدوارم تعبیر خواب مدفوع حیوانات در خواب برای شما مفید واقع شده باشد.از قسمت تعبیر خواب می توانید مطالب جدید را دنبال کنید.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا