تعبیر خواب مژه در خواب و دیدن مژه بلند یا مصنوعی

تعبیر خواب مژه در خواب و دیدن مژه بلند یا مصنوعی

مژه ها زینت چشم هستند و بدون آن ظاهر صورت زشت است اما آیا تا به حال مژه هایی را در خواب دیده اید چه بلند و چه پرپشت یا افتاده اگر جواب شما مثبت است و نگاه می کنید. برای تعبیر خواب مژه در خواب از نظر اساتید برجسته تعبیر می توانید مطلب زیر را دنبال کنید.

تعبیر خواب مژه در خواب

 • ابن سیرین دیدن مژه در خواب را به صرفه جویی در پول و بچه تعبیر کرده است و اگر مژه بلند بود نشان دهنده خوبی و خوشی است و هر دردی با مژه نشانه غم و اندوه و نگرانی است.
 • و هر کس ببیند که مژه هایش مرض دارد، نشان دهنده بیماری فرزندانش است و کم شدن مژه ها از بینش های منفور است، و اما دیدن زیاد شدن و تراکم آن ها حکایت از نیکی دارد و خداوند داناتر است.
 • النابلسی دیدن مژه در خواب را مصونیت از بدعت و وسوسه تعبیر کرده است و در مورد دیدن مژه ها نماد فرزند و پول و اعتبار است و دیدن هر گونه عیب در مژه ها نشان دهنده قرار گرفتن در معرض بلا یا رسوایی است.
 • دیدن نشستن در سایه مژه، نشان دهنده این است که بیننده خواب در سایه علم خود زندگی می کند و اگر بیننده دنیا دوست داشته باشد و آن رؤیت را ببیند، بیانگر این است که از مردم پول می گیرد و فرار از آنها
 • افتادن مژه ها نشانه ضعف دین و یا قرار گرفتن بیننده در بدبختی با پول و فرزند است و در مورد دیدن مژه های بلند و پرپشت نماد شادی و سرور است و برخی از علما دیدن مژه را به چیزی تعبیر کرده اند که به سرعت از بین می رود.
 • و اما دیدن پلک زدن، بیانگر اتفاق ناگهانی است و اگر مژه ها سیاه و پرپشت باشند، خواب بیانگر آن است که اتفاقی خوشایند اما سریع روی خواهد داد.

تعبیر دیدن مژه بلند در خواب برای زن متاهل

 • اگر زنی متاهل در خواب مژه های بلند ببیند نشان دهنده طول عمر اوست و در مورد دیدن مژه های پرپشت، نماد معاش، خیر، خوشبختی یا صداقت او در عشق به شوهر است.
 • و اگر ببیند که مژه هایش به طور مصنوعی بلند است، نشان دهنده این است که او موضوع خاصی را از شوهرش پنهان می کند و مژه های بلند ممکن است بیانگر ثبات او در زندگی زناشویی باشد، در حالی که دیدن مژه های روشن و بلند نشان از کمبود اطرافیان دارد. .
 • دیدن مژه های کوتاه نشانه شادی سریع است، اما دوام نمی آورد و یا خارج شدن فرزندان از کنترل و استقلال والدین، و بلند کردن مژه ها نشان دهنده ترس بیش از حد کودک یا مواجهه عاقلانه با موقعیت های دشوار است.
 • دیدن مژه هایی که از چشم می افتند تا کم بینایی، نشانه مشغولیت بیننده خواب به امور دنیوی و یا آرزوی یقین و پرهیز از راه حق است.

تعبیر دیدن مژه بلند در خواب برای زن مطلقه

 • دیدن مژه های بلند در خواب زن مطلقه، نشانه از بین رفتن نگرانی و غم و اندوه است و اگر ببیند مژه ها می ریزند، نشانه وخامت حال روانی اوست.
 • دیدن زنی مطلقه که بلندی مژه هایش زیاد می شود، بیانگر این است که شوهر سابقش به او پاسخ خواهد داد و خدا بهتر می داند و اما دیدن فردی که قصد بریدن مژه هایش را دارد، خواب بیانگر این است که با مشکلات زیادی مواجه خواهد شد.

تعبیر خواب مژه بلند برای زن باردار

 • اگر زن باردار ببیند که مژه هایش پرپشت و بلند است، نشان دهنده مونث بودن نوزاد است و یا این که زایمان او را با فرزندی سالم و سالم آسان می کند.
 • و اگر زن حامله ببیند که مژه های بلندش می ریزد، نشان دهنده این است که بچه مذکر است و اگر ببیند که مژه های کوتاهش زیاد می شود، دید در اینجا ستودنی است و نماد رسیدن به اهدافش است.
 • اما اگر ببیند مژه‌هایش پرپشت‌تر و زیباتر می‌شود، خواب نشان می‌دهد که زایمان طبیعی خواهد بود، اما در مورد دیدن کسی که می‌خواهد مژه‌هایش را بتراشد، این بینایی نماد حضور کسی است که از او متنفر است.

تعبیر دیدن مژه در خواب برای خانم های مجرد

 • اگر زن مجردی در خواب مژه ببیند نشانگر شادی و لذت است و هر چه بلندتر باشد نشانگر زیبایی اوست اما اگر پرپشت باشد خواب بیانگر برآورده شدن آرزوهاست.
 • در مورد دیدن مژه های روشن، به همان اندازه که زشت است، نماد رفتار بد است و ممکن است نماد ناامیدی و ناتوانی در رسیدن به اهداف باشد.
 • دیدن افتادن مژه در خواب یک زن مجرد، نمادی از ناامیدی یا نگرانی و غم است و دیدن مژه های کنده شده نشانه اصلاح برخی از امور زندگی اوست.
 • اگر زن مجردی در خواب مژه مصنوعی ببیند، نشان دهنده نامزدی اوست، اما مدت زیادی طول نمی کشد، اما دیدن آرایش آنها نماد شادی موقت اوست و ممکن است رویا بیانگر نفاق بیننده باشد و خدا اعلم .

تعبیر خواب مژه مصنوعی در خواب

 • دیدن مژه مصنوعی در خواب نماد برآورده شدن آرزوها است و مژه زدن بیانگر تلاش خواب بیننده برای کسب مقام بلند در بین مردم و یا تلاش خواب بیننده برای فرزندآوری است و مژه مصنوعی ممکن است نماد ریا و ریا باشد و خدا بهتر می داند.
 • اگر مردی در خواب مژه مصنوعی ببیند، این نشان می دهد که آرزویی برآورده می شود، اما خوشبختی او دوام نمی آورد یا برای محافظت از خانواده خود از کمک خارجی برخوردار می شود.
 • و اما دیدن مژه مصنوعی در خواب مرد برای زینت، از رؤیاهای نامطلوب است، مخصوصاً اگر ظاهر او زنانه شده باشد و ممکن است رؤیت مظهر فساد حال بیننده باشد و خداوند اعلم.
 • دیدن مژه مصنوعی در خواب زن از رؤیای ستودنی است که نماد خیر و فایده است و دیدن نصب مژه مصنوعی به برکت مال و غرور او در میان خانواده اش نشان می دهد.
 • دیدن مژه‌های مصنوعی زشت، نشانه ریا است، اما اگر زن مجردی در خواب مژه مصنوعی ببیند، نماد برآورده شدن آرزو یا حضور در یک مراسم شاد است.
 • دیدن مژه مصنوعی در خواب برای زن متاهل، نشان از ثبات زندگی و خوشبختی او با همسرش دارد.
 • دیدن مژه مصنوعی در خواب زن، بیانگر زینت و زیبایی است، و اگر او را زشت جلوه دهد، بینایی ستودنی نیست و نشانه غم و اندوه یا رسوایی است و خداوند اعلم.
 • دیدن مژه مصنوعی در خواب مرد، در صورتی که او را شبیه زنان نکند، ستودنی است، اما اگر او را شبیه زنان کند، نماد فساد اوست.

افتادن مژه ها در خواب

 • ريزش مژه ها يكي از رؤياهاي نامطلوب است كه نماد مصيبت و بيماري است و رؤيت ممكن است حاكي از جدايي يا عصيان كودكان باشد.
 • ريزش مژه هاي مرد از جمله ديدهايي است كه نماد بي توجهي بيننده به حقوق و وظايفش است.
 • دیدن ریزش مژه ها ممکن است نمادی از ناامیدی یا از بین رفتن برکت باشد اگر روی گونه بیفتد.
 • دیدن مجموعه مژه ها نشانه تلاش برای رفع مفاسد دینی و دنیوی و ندامت و ندامت است و اما دیدن ریزش مژه ها و جوانه زدن دوباره آن ها بیانگر بازگشت عزیزی است. از مسافرت یا اکراه از ارتکاب گناهی که انجام می داد.
 • دیدن دوباره موهای مژه پس از ریزش، نشانه از بین رفتن غم و اندوه است و هر که ببیند چشمش بی مژه است، نشان دهنده عدم پایبندی به معارف دین است و برخی ریزش مژه را تعبیر کردند. مثل اندوهی طولانی مدت
 • ريزش تنها يك تار مو از مژه ها، نشانه ارتكاب گناه، يا عدم رسيدن به مقصود و غيبت فرزند بيننده است.
 • ریزش موی مژه و ابرو نماد زوال حیثیت و ناتوانی در محافظت از کودکان است و خدا بهتر می داند.

در پایان تعبیر خواب مژه در خواب از فردی به فرد دیگر با توجه به آنچه که دیده و همچنین با توجه به وضعیت تأهل و زندگی او بر روی زمین متفاوت است.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا