تعبیر خواب قفل در خواب برای مرد و زن مجرد و زن متاهل

تعبیر خواب قفل در خواب برای مرد و زن مجرد و زن متاهل

قفل یکی از وسایلی است که برای محافظت از درب منزل از سرقت استفاده می کنیم و دیدن قفل آن در خواب گاهی نماد مشکلات و بحران ها و باز دیدن آن نشان دهنده تسهیل امور و تعبیر خواب است. قفل در خواب از شخصی به شخص دیگر متفاوت است، بنابراین ما به تفصیل با برجسته ترین تعابیر شیوخ بزرگ و علمای تعبیر آشنا خواهیم شد.

تعبیر خواب قفل در خواب

 • محقق ابن سیرین دیدن قفل در خواب را به امور دشوار زندگی بیننده تعبیر کرده است، مخصوصاً اگر بسته باشد.
 • دیدن قفل باز نماد رهایی و زدودن نگرانی و غم از زندگی بیننده است.
 • ابن سیرین نشان می دهد که هر بسته در خواب بیننده، نماد نگرانی و اندوه است و هر گشایش نمادی از آسودگی و آشکار شدن نگرانی است.
 • دیدن قفل در خواب نماد ازدواج یا شب عروسی است و بازکردن قفل نشان دهنده شکستن پرده بکارت است و در برخی خوابها ممکن است نماد شدت رقابت باشد، به ویژه اگر بیننده خواب بخواهد آن را باز کند و نتواند.
 • النابلسی رؤیت قفل را به مردی با صداقت تعبیر کرد که بیننده خواب در حفظ پول و اسرار خود به او تکیه می کند.
 • قفل نماد دختر مجرد و بازکردن قفل نشان دهنده پیروزی و آسودگی است و دیدن قفل در خواب برای مرد متاهل بیانگر زندگی زناشویی اوست اما اگر باز کند نشان دهنده طلاق است و خداوند اعلم.
 • دیدن قفل در خواب نماد زنی صرفه جویی است که می تواند امور خانه خود را اداره کند و هر که در سفر بود و قفل را در خواب دید، رؤیت حکایت از بازگشت سالم او دارد.
 • قفل در خواب اگر از آهن باشد به حفظ یا نگهبانی اشاره دارد، اما اگر از چوب باشد، نماد ریاکاری و فساد است.

معنی علامت قفل و کلید در خواب

 • امام صادق دیدن قفل در خواب را به زن یا چیزی که به نفع بیننده خواب است یا نماد قدرت است تعبیر کرده است.
 • و قفل ممکن است نشان‌دهنده این باشد که او چیزی را که در انتظارش است، یا مرد خوبی را دریافت می‌کند که بینا می‌تواند به آن تکیه کند.
 • عالم ابن شاهین دیدن قفل باز در خواب را آسودگی و ایمنی و منفعت برای بیننده تعبیر کرده است و اما دیدن قفل بدون کلید، نشانه پریشانی و سختی در کارها است، به ویژه اگر بیننده نتواند آن را باز کند.
 • دیدن کلید در داخل قفل در خواب نماد ازدواج یا درخواست استغاثه است و ممکن است اشاره به اجابت دعای بیننده باشد و خداوند اعلم.
 • دیدن قفل در دست مفسد، بیانگر فساد و بی عدالتی است و دیدن بخیل در حال قفل در خواب، از رؤیاهایی است که نماد افزایش بخل اوست و اگر بخیل و صالح باشد، بیانگر افزایش است. در عدالت او

دیدن قفل در خواب برای زن شوهردار

 • اگر زن متأهلی در خواب قفل را ببیند، رؤیا بیانگر ترس بیش از حد او از شوهر یا دشواری برخورد با او به دلیل سرشت قوی اوست.باز دیدن قفل در خواب زن متاهل، رویایی نامطلوب است که نماد طلاق است. .
 • و باز دیدن قفل نیز ممکن است نماد کشف چیزی یا برآورده شدن آرزوی او باشد و دیدن شوهر که به او قفل می دهد نماد زندانی شدن او یا بازداشتن او از مردم یا از دست دادن مال و خداست. بهترین می داند
 • اگر زن متأهلی در خواب ببیند که قفل را می شکند، بیانگر عصیان او از زندگی یا پایان سختی های زندگی و تسهیل امور است.
 • دیدن خرید قفل در خواب برای زن متاهل، نشانه بارداری یا مسئولیت او در مورد چیزی است.
 • دیدن قفل شکسته در خواب بارداری یکی از دیدهای نامطلوب است که هشدار دهنده سقط جنین است.

تعبیر خواب قفل برای زنان مجرد

 • دیدن قفل در خواب عزیه، نشانگر حسن شهرت و اخلاق اوست و اگر قفل باز باشد، بیانگر آن است که رازی در زندگی او فاش می شود.
 • و اگر زن مجرد ببیند که به کسی قفل می دهد، نشانگر پذیرش نامزدی یا ازدواج اوست.
 • و دیدن قفل ممکن است گاهی نماد تعهد او به کار، تحصیل یا به طور کلی هر موضوعی باشد، و زن مجردی که قفل را حمل می کند، اگر در بین افراد صالح باشد، نماد افزایش داشته هایش است و بالعکس.
 • اگر زن مجرد ببیند که با کلید قفل را باز می کند، نشان دهنده این است که کار او آسان می شود یا شخصی به او پیشنهاد ازدواج می دهد و به خواسته اش می رسد.
 • دیدن شکستن قفل در خواب زن مجرد، بیانگر خروج او از ولایت و رهایی از قید و بندها یا قیام او در برابر موقعیتی است و گفته شد که شکستن اطاعت از ولی است.
 • دیدن قفل طلا در خواب مجرد، نماد ازدواج با مردی است که از نظر مالی خوب است یا پول یا معیشت زیادی دارد و اما دیدن قفل نقره ای نماد ازدواج با مرد خوب یا حفظ خود از وسوسه است.
 • دیدن قفل آهنین در خواب یک زن مجرد، نشانه حفظ زبان و خود از گناه یا صداقت شدید اوست.

تعبیر خواب قفل و کلید برای زن مطلقه

 • معنی علامت قفل و کلید در خواب برای زن مطلقه، نشانه دوری او از گناهان و معصیت ها و تقرب به خداوند است، به ویژه اگر بخواهد در را با آنها ببندد.
 • دیدن قفل و کلید ممکن است نمادی از توانایی او برای غلبه بر مشکلات و غم هایی باشد که او را از نظر روانی خسته می کند.
 • و در صورتی که زن مطلقه ببیند که می خواهد در را ببندد، این نشان می دهد که مردی می خواهد با او ازدواج کند، اما او از او امتناع می ورزد.

از دست دادن قفل در خواب

 • دیدن گم شدن قفل در خواب یکی از رویاهای نامطلوب است که نماد از دست دادن، آشکار شدن پنهان یا قرار گرفتن در معرض دزدی است.
 • دیدن گم شدن قفل ممکن است نماد شکست قرار ملاقات، خیانت در امانت یا از دست دادن اعتماد بین بیننده خواب و همسر یا شریک زندگی اش باشد و خداوند بالاتر و داناتر است.

از طریق قسمت تعبیر خواب می توانید مطالب جدید را دنبال کنید و اگر خوابی دارید و می خواهید آن را تعبیر کنید می توانید در کامنت بگذارید تا در اسرع وقت به شما پاسخ داده شود.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا