تعبیر خواب پر در خواب برای مرد و زن متاهل و زن مجرد

تعبیر خواب پر در خواب برای مرد و زن متاهل و زن مجرد

تعبیر کنندگان خواب متفق القول بودند که دیدن پر در خواب نمادی از پول و امرار معاش است، اما برخی دیگر تأکید کردند که تعبیر خواب پر در خواب با رنگ آن و موقعیت اجتماعی بیننده ارتباط دارد.این خواب ممکن است به خوبی تعبیر شود جایگاهی رفیع برای بیننده یا بالعکس، بنابراین با تعبیر صحیح رویا طبق مفسران برجسته آشنا خواهیم شد.

تعبیر خواب پر در خواب

 • دانشمند ابن سیرین دیدن پر در خواب را به پول و مقام و مقام و منزلت تعبیر کرده است.
 • هر که در خواب ببیند بال پردار دارد، دلالت بر سفری سودمند دارد.
 • دیدن پرها نمادی از پول احتکار شده است که باید مدیریت و حفظ شود.
 • نبلسی دیدن پر در خواب را به معیشت، سود، لباس یا مال تعبیر کرده است.
 • دیدن پرهای بدن در خواب نماد سفر است و یا ممکن است نماد شر باشد و خدا بهتر می داند.
 • ابن شاهین رؤیت پر را در صورت ضخیم بودن آن به جلال و اعتبار تعبیر کرده است.
 • دیدن پرهای پرنده ای که خوردن گوشتش حلال است، علامت حلال است.
 • دیدن پرهای پرنده ای که خوردن گوشت آن ممنوع است نماد پول حرام است.
 • دیدن بالش پر از پر نشانه ازدواج با زن است.
 • دیدن پرهای کوچک و نرم نماد پول کم است، در حالی که دیدن پرهای بزرگ نماد پول و معیشت زیاد است.
 • دیدن پرهایی که از آسمان می افتند، نشانه مقام بلند یا پول فراوان است.
 • دیدن نوشتن با دندان پر در خواب، نمادی از حمل امانت به صورت پول، نوشتن عقد ازدواج یا وارد شدن به یک شراکت سودآور است.
 • دیدن پر خوردن در خواب، نشانة مال گرفتن به ناحق است و خوردن و فرو بردن پرها، نشانة باز داشتن زکات یا خوردن حق زن است.
 • دیدن پر پوشیدن در خواب، نماد فراوانی در امرار معاش است، اگر بیننده خواب فقیر باشد، بیانگر تغییر وضعیت او به سوی بهتر است.
 • دیدن پوشیدن پرها برای گرما و محافظت در برابر سرما نمادی از بازپرداخت بدهی است.
 • دیدن زنی مجرد یا مجرد که پر پوش است، نماد پوشاندن عیوب یا بازگشت به سوی خدا و دور شدن از گناهان و گناهان است.
 • دیدن خرید یک لباس از پر نشانه ورود به یک پروژه سودآور جدید است.
 • ديدن پرهاي سفيد يا سياه از رؤيتهاي ممدوح است بر خلاف پرهاي رنگي پس ديدن آن ممدوح نيست.
 • دیدن پرهای دوخته شده بر روی لباس نماد پایان اختلافات قدیمی بین والدین است و خدا بهتر می داند.
 • : تعبیر خواب پرنده در خواب ابن سیرین

  تعبیر خواب پرهای خاکستری

 • دیدن پرهای خاکستری در خواب نمادی از نوسانات شرایط یا سردرگمی در یک موضوع است.
 • دیدن پرهای خاکستری ممکن است نماد خوبی باشد و خدا بهتر می داند.
 • پرها در خواب برای یک زن متاهل

 • دیدن پرها در خواب برای زن متاهل نماد خوشبختی زناشویی است.
 • دیدن زنی متاهل با پر پوشیدن در خواب، نشانه بهبود شرایط مالی او و رابطه او با شوهرش است.
 • دیدن زنی متاهل که در خواب پرها را حمل می کند، نمادی از مقدار پولی است، چه از طرف شوهرش و چه از کار او.
 • اگر زنی متاهل در خواب پرهای سفید ببیند، بیانگر احساس راحتی و امنیت اوست.
 • دیدن پرهای سیاه در خواب برای زن متاهل نمادی از دردسر است.
 • ديدن زن شوهردار كه پر پوش است، نشانه پنهاني و فرار او از چشم حسودان است.
 • دیدن خرید لباس پر نماد فرار از ناملایمات و رنج است.
 • دیدن پر در خواب زن باردار نماد تولد فرزندی سالم و سالم است.
 • دیدن یک زن باردار با پوشیدن لباس های پر نماد دریافت کمک از دیگران یا به دنیا آوردن یک مرد است.
 • تعبیر خواب پرهای کبوتر برای زن متاهل

 • دیدن پرهای کبوتر در خواب برای زن متاهل نمادی از یک زندگی پایدار است.
 • دیدن پرهای کبوتر در خانه زن شوهردار حکایت از موفقیت رابطه او با شوهر دارد و همچنین بینشی ستودنی است که رسیدن به خیر را بشارت می دهد.
 • اگر زن شوهردار پرهای کبوتر را روی دست شوهرش ببیند، نشان از نزدیک شدن حاملگی او دارد و خداوند اعلم.
 • کندن پرهای کبوتر در خواب

 • دیدن پرهای کبوتر کنده شده در حمام، نماد فردی ظالم است که به ضعیفان ظلم می کند.
 • دیدن کندن پرهای کبوتر نماد روزهای سختی است که خواب بیننده با شنیدن خبرهای بد یا گذراندن یک بحران مالی و خدا بهتر می داند.
 • کندن پر در خواب نشانه خستگی و رنج در به دست آوردن پول و امرار معاش است.
 • : تعبیر دیدن قو در خواب

  تمیز کردن پرها در خواب

 • چشم انداز تمیز کردن مرغ ها از پرها نمادی از گرفتن پول یک زن برخلاف میل او است.
 • دیدن پرهای تمیز کردن در خواب نمادی است که بیننده در حال تنظیم مجدد امور خود است.
 • دیدن پاک نکردن پرهای پرندگان نماد اتفاق بدی است که در زندگی بیننده رویا رخ خواهد داد و خدا بهتر می داند.
 • تعبیر خواب پرهای رنگی برای خانم های مجرد

 • دیدن پرهای رنگی در خواب یک زن مجرد نماد شادی و شادی یا نزدیک شدن به یک موقعیت شاد در زندگی اوست.
 • پرها در خواب یک زن مجرد نماد موفقیت و برتری یا ورود او به یک رابطه عاطفی است که به ازدواج ختم می شود.
 • دیدن یک زن مجرد که پر پوش است نشان از نزدیک شدن نامزدی و ازدواج او دارد.
 • دیدن پرها به طور کلی در یک خواب نماد خوبی است تا زمانی که پرنده شکاری نباشد.
 • دیدن پرهای سیاه در خواب یک زن مجرد نماد خستگی است که به خیر ختم می شود و خدا بهتر می داند یا وارد شدن او به یک رابطه عاطفی که مملو از شکست است.
 • دیدن زنی مجرد با پرهای سیاه در خواب، نماد از دست دادن است.
 • و اما تعبیر خواب پرهای سفید برای زن مجرد، بیانگر پنهانی و ازدواج است یا نماد آسایش، ثبات، عیش و نوش یا حسن شهرت او در میان مردم است.
 • در پایان تعبیر خواب از فردی به فرد دیگر با توجه به آنچه که بیننده خواب زندگی می کند و احساسی که در واقعیت دارد متفاوت است، اگر خوابی دیدید و می خواهید آن را تعبیر کنید، می توانید آن را در نظرات بنویسید و خواهید دید. در اسرع وقت پاسخ داده شود

  نوشته های مشابه

  دکمه بازگشت به بالا