تعبیر دیدن جو در خواب و اهمیت خوشه سبز و زرد

تعبیر دیدن جو در خواب و اهمیت خوشه سبز و زرد

تعدادی از مفسران تأکید کردند که تعبیر دیدن جو در خواب به افزایش مال و خیر تعبیر می شود که بیننده خواب از آن بهره مند می شود و با توجه به رنگ خوشه های جو تعبیر آن متفاوت است.

تعبیر دیدن جو در خواب

شیخ ابن سیرین و نابلسی و ابن شاهین دیدن جو در خواب را چنین تعبیر کرده اند:

 • دیدن جو در خواب نماد سلامتی، پول یا پسری کوتاه مدت است.
 • ديدن خوردن جو حاكي از تندرستي و تندرستي است و زراعت آن حاكي از حسنات بيننده است.
 • دیدن جو، پس از اندک خستگی، نشانه روزی فراوان است و خریدن آن، نشانه پادشاهی بزرگ است.
 • ديدن خرمن جو در فصل آن، بيانگر افزايش مال بيننده خواب و دلالت بر لزوم پرداخت زكات او است.
 • دیدن گندم و جو در کنار هم نماد مردی است که مشغول شعر بود و قرآن را فراموش کرد.
 • رؤیت خوردن جو نماد به دست آوردن خیر و منفعت است و به دست آوردن آن به عنوان هدیه بیانگر قدرت بدنی بیننده است.
 • دیدن جو فروش بیانگر آن است که بیننده آخرت را بر زندگی دنیا ترجیح می دهد.
 • دیدن جو گاهی بیانگر فراوانی در امرار معاش است و خوردن آن نشانه بهبودی از بیماری است.
 • دیدن دانه های جو در خواب بیانگر شنیدن خبرهای خوب است.
 • همچنین بخوانید: تعبیر خواب گندم در خواب

  دیدن جو در خواب برای زن شوهردار

 • زن متاهل که در خواب جو می بیند از رؤیاهایی است که نماد فراوانی در امرار معاش است.
 • دیدن مزرعه ای پر از جو نشان دهنده بهره مندی بیشتر است و دیدن کاشت بذر آن حکایت از تربیت خوب فرزندان دارد.
 • دیدن جو خوردن زن متاهل نشان از افزایش مسئولیت ها و دغدغه های اوست.
 • ديدن خوردن خوشه سبز جو، نشانه خير است.
 • دیدن جو سوختن در خواب برای زن متاهل نماد از دست دادن چیزی است که او دارد.
 • زن متاهلی که در خواب کیسه های جو بسته بندی می کند، نشانه جمع آوری پول است.
 • برداشت جو در خواب زن متاهل بیانگر تربیت او برای فرزندانش است.
 • دیدن نان جو در خواب زن متاهل، نشانة گرفتاریها و گرفتاریهای بسیار در زندگی یا فقر اوست و خدا داناتر است.
 • زن متاهل در حال خوردن نان جو نشان دهنده ناتوانی او در تحمل مسئولیت است.
 • دیدن یک زن متاهل در حال خرید نان جو بیانگر این است که او درگیر تجارت زیانده ای خواهد شد.
 • زن متاهلی که فرزندانش را در حال خوردن نان جو می بیند، نشان از بدتر شدن وضعیت سلامتی و نیاز آنها به مراقبت دارد.
 • دیدن جو در خواب برای زن باردار

 • اگر زن باردار در خواب خود گیاه جو ببیند، بیانگر لذت بردن او از سلامتی و تندرستی است.
 • دیدن زن باردار در حال نوشیدن جو در خواب، نمادی از سهولت تولد اوست.
 • زن باردار که در خواب جو می خورد، نشانه فقر و تنگدستی است.
 • دیدن کشت جو و آبیاری آن نماد نگرانی اطرافیان در دوران بارداری است.
 • خوردن خوشه های جوی گندیده و گندیده در خواب زن حامله از رؤیایی است که نماد اخلاق بد است.
 • دیدن یک زن باردار در حال پختن سوپ جو برای فرزندانش نشان دهنده این است که آنها به خوبی تربیت خواهند شد.
 • سوزاندن محصول جو در خواب زن حامله، نشانگر خساست او با خانواده است، در حالی که دیدن خرمن او با دست، نشانه خستگی در دوران بارداری است.
 • دید زن باردار به نان جو یکی از دیدهای نامطلوب است که حاکی از سختی ها و مشکلاتی است که در دوران بارداری با آن مواجه می شود.
 • دیدن زن حامله در حال خوردن نان جو نماد رفتار نادرست اوست در حالی که دیدن نان سوخته نماد بدبختی است.
 • دیدن نان جو سیاه نشانه مشکلات و نگرانی ها و ناراحتی های فراوان است.
 • خریدن نان جو از نانوایی نشانه ضرر و زیان حامل است.
 • دیدن زن حامله با نان گندم و جو در خواب، نمادی از نوسانات وضعیت او بین ثروت و فقر است.
 • هدیه نان جو در خواب زن حامله، بیانگر خواستگاری منافقان با اوست.
 • همچنین بخوانید : تعبیر دیدن لکه در خواب و جوش صورت

  جو در خواب برای یک زن مطلقه

 • زن مطلقه که در خواب جو می بیند، نشان دهنده ی اعمال نیک او است.
 • دیدن زن مطلقه ای که در مزرعه جو قدم می زند، نشان دهنده حق طلبی اوست.
 • کشت مطلق جو در خواب بیانگر آن است که در یک تجارت موفق خواهد بود.
 • دیدن زنی مطلقه در حال سوختن جو در خواب، نماد غارت حقوق اوست.
 • دیدن زنی مطلقه در حال سوراخ کردن کیسه های جو در خواب، نشانه از دست دادن مالی است.
 • دیدن برداشت و فروش جو بیانگر کسب درآمد و خرج کردن آن در محل نامناسب است.
 • زن مطلقه با دیدن نان جو گندیده حکایت از فساد دین او دارد.
 • زنی متاهل در حال خوردن دانه های زرد جو نشان دهنده نیاز او به پول است.
 • خرید جو در خواب مطلقه نماد ازدواج مجدد اوست.
 • دیدن خوشه جو در خواب

 • دیدن خوشه های جو در خواب از رؤیاهای ستودنی است که نماد بهره مندی از سلامتی است.
 • دیدن خوشه های جو بیانگر این است که بیننده سود و روزی زیادی خواهد داشت.
 • دیدن خوشه های جو نمادی است که بیننده از شخصیتی قوی لذت می برد یا از بیماری بهبود می یابد.
 • دیدن خوشه های جو بیانگر زوال نگرانی و اندوه است.
 • دیدن خوردن خوشه جو بیانگر آن است که بیننده از سلامتی برخوردار است.
 • ديدن خوردن خوشه سبز جو، نشانه سعادت و خير فراوان است.
 • دیدن جمع آوری خوشه های جو به منظور خوردن آنها نماد جمع آوری پول است که چند برابر می شود.
 • دیدن خوشه های سبز جو برداشت شده از مزرعه عجیب و غریب و خوردن آنها نماد مصرف پول دیگران است.
 • بینا خوشه سبز جو زمین خود را خورد که نشان از کسب حلال دارد.
 • خوردن خوشه های فاسد جو نشان دهنده بیماری است.
 • خوردن بلال جو زرد نشان دهنده فقر است.
 • دیدن ساییدن خوشه های جو و خوردن آن، نشان از اهتمام در کار برای کسب مال حلال است.
 • دیدن بلال جو و خفه شدن از آن، نشان از تغییر وضعیت به سوی بدتر است.
 • دیدن جو در خواب برای مرد متاهل

 • جو در خواب مرد متاهل یکی از رؤیاهای ستودنی است که نماد عشق بیننده خواب به همسر و فرزندانش است یا نشان دهنده خوشبختی او با آنهاست.
 • دیدن مردی در حال جمع آوری جو در خواب، نشانه بهبودی از بیماری و از بین رفتن نگرانی است.
 • مردی که می بیند جو می خورد و خوش طعم است، نشانگر ثبات زندگی خانوادگی اوست.
 • دیدن مردی که از جوی همسرش به او غذا می دهد، نشانه رسیدن به خواسته اوست.
 • : تعبیر خواب برنج در خواب

  تعبیر دیدن خوشه جو در خواب برای زنان مجرد

 • دیدن خوشه های سبز جو در خواب برای زنان مجرد، نمادی از سود و منفعت آنهاست.
 • زن مجردی که می بیند کسی که می شناسد دارد خوشه جو می چیند نشان دهنده ازدواج او با مردی خوش اخلاق است.
 • زن مجردی که سرهای سبز را می چیند و می خورد نماد موفقیت او و برآورده شدن خواسته هایش و همچنین نشانه خوبی است.
 • در پایان، تعبیر دیدن جو در خواب با توجه به موقعیت اجتماعی بیننده، رنگ سنبله، آنچه بیننده خواب در واقعیت زندگی می کند و رابطه او با آنچه دیده است متفاوت است.

  نوشته های مشابه

  دکمه بازگشت به بالا