تعبیر دیدن قو در خواب و نشانه های رنگ آن توسط ابن سیرین و النابلسی.

تعبیر دیدن قو در خواب و نشانه های رنگ آن توسط ابن سیرین و النابلسی.

تعبیر دیدن قو در خواب اگر سفید باشد بیانگر خیر است اما اگر سیاه باشد نماد شر است و پرهای قو بیانگر جمع آوری پول و خیر فراوان در زندگی بیننده خواب است پس تعبیر آن را خواهیم آموخت. رؤیت به تفصیل به روایت ابن سیرین، النابلسی و امام صادق.

تعبیر دیدن قو در خواب

محقق ابن سیرین دیدن قو را در خواب چنین تعبیر کرده است:

 • دیدن قو در خواب نماد زنی متکبر با شخصیتی قوی یا خشن است.
 • دیدن قو نشان دهنده عدالت یا ثروت است.
 • دیدن قو سیاه نشان دهنده ی زن ظالم است.
 • دیدن یک قو سفید در خواب نماد یک زن خوب است.
 • دیدن قو در خواب زن متاهل، نشانه بدرفتاری با خانواده اوست.
 • دیدن قو در خواب زن مجرد بیانگر تکبر اوست.
 • دیدن قو در خواب توسط ابن شاهین نماد قاضی یا زنی است که در برخورد با مردم تدبیری ندارد و اما دیدن پرهای قو بیانگر پول است و خداوند اعلم.
 • و اما دیدن پلیکان در خواب، بیانگر این است که بیننده خواب مسئولیت را به عهده خواهد گرفت.
 • دیدن قوها که در خواب در آسمان پرواز می کنند، یکی از رویاهای نویدبخش رسیدن به خیر است.
 • دیدن یک قو در حال شنا در آب، نشانه دستیابی به خواسته است.
 • دیدن مرگ قوها در خواب، نشانه ضعف و عدم تدبیر بیننده است و خداوند اعلم.
 • دیدن کشتن قو بیانگر وخامت حال بیننده خواب است.
 • دیدن صید قو، نشانه غلبه بر شرایط بد بیننده خواب است.
 • تعبیر دیدن قو سفید در خواب برای زنان مجرد

 • دیدن یک قو سفید در یک رویا نمادی از غرور، شادی و خوشبختی است.
 • دیدن قو سیاه در خواب یک زن مجرد، نشانه نگرانی و اندوه زندگی اوست.
 • دیدن حمله قو به زن مجرد در خواب بیانگر این است که او با مشکلاتی روبرو خواهد شد.
 • کشتن یک قو نشان دهنده بدرفتاری است.
 • دیدن ترس زنان مجرد از قوها نمادی از اضطراب و ناتوانی در تصمیم گیری صحیح است.
 • شکار مجردان برای پلیکان نشان از کسب منفعت از زن است.
 • چشم انداز غذا دادن به قوها نشان می دهد که سدر به آنها نیکی می کند و آنها را تأمین می کند.
 • زن مجردی که لانه قو را می بیند نماد ازدواج قریب الوقوع اوست.
 • : تعبیر خواب کلاغ در خواب

  دیدن قوهای سفید در خواب

 • دیدن قوهای سفید در خواب نماد خوبی، برکت یا نیکی و بهبود اخلاق بیننده یا بیننده است.
 • دیدن قو سفیدی که به خواب بیننده نزدیک می شود، نشانه شادی و نشاط در زندگی اوست.
 • شنیدن صدای قوهای سفید حکایت از شنیدن این خبر خوشحال کننده دارد.
 • دیدن پرهای سفید پلیکان در حال جمع آوری نشانه جمع آوری پول حلال است.
 • دیدن غذا دادن به قوهای سفید نشان دهنده خیرخواهی و مهربانی او با دیگران است.
 • ديدن قوهاي سفيد در حال حمل قو سفيد، نشانه رسيدن به مقام و مقام بلند است.
 • دیدن خوردن گوشت قو سفید نشان دهنده کسب پول یا قدرت است.
 • دیدن شنا با قوهای سفید نماد تحقق رویاها و اهداف است.
 • دیدن خرید یک قو سفید نشانه تغییر وضعیت به سمت بدتر است.
 • : تعبیر خواب پر در خواب

  حمله قو در خواب

 • ديدن هجوم قو در خواب، علامت تهمت زدن بيننده است.
 • دیدن حمله یک قو سیاه به بیننده نمادی از قرار گرفتن او در معرض بی عدالتی است.
 • دیدن حمله قو سفید حکایت از امرار معاش و خیر دارد.
 • مشاهده حمله گروهی از پلیکان ها نشانه ایستادن در برابر شما به عنوان قاضی در دادگاه است.
 • آسیب ناشی از حمله پلیکان ها نماد بدبختی است و خدا بهتر می داند.
 • رؤیت فرار از حمله قوها بیانگر فرار مالیاتی یا هر چیز دیگری است که واجب است.
 • دیدن یکی از خویشاوندان که توسط قوها مورد حمله قرار می گیرد، نشانه اختلاف بین آنهاست و الله اعلم.
 • دیدن حمله قوها به دوست، نشانه فریبکاری و حیله گری است.
 • دیدن حمله قوها به مرده، نماد نیاز مرده به دعا و صدقه است.
 • حمله قوها در خواب زن متاهل بیانگر ادعای حقوق او یا نیاز او به حمایت و حمایت است.
 • دیدن حمله قوها به پسر نشانه نیاز او به توجه است.
 • تعبیر دیدن قو سیاه در خواب

 • دیدن قوهای سیاه در خواب نماد نگرانی و اندوه یا زنی با اخلاق بد است.
 • دیدن قوهای سیاه بزرگ نشانه ظلم یا کثرت دشمنان است و خدا داناتر است
 • دیدن گروه بزرگی از قوهای سیاه در آسمان نمادی از شیوع بیماری یا بیماری همه گیر است.
 • ديدن قو سياه در آب بيانگر ناکامی بيننده خواب در رسيدن به آرزوهاست.
 • دیدن صید یک قو سیاه نماد این است که بیننده در یک بحران است.
 • دیدن اینکه بیننده خواب توسط قو سیاه مورد حمله یا آسیب قرار گرفت، بیانگر ظلم دیگران نسبت به او است.
 • رؤیای کشتن یک قو سیاه یکی از رویاهای امیدوارکننده خلاص شدن از شر دشمن یا بی عدالتی است.
 • دیدن فرار از قو سیاه بیانگر این است که بیننده خواب از مشکلات و توهمات اساسی فرار می کند.
 • همچنین بخوانید : تعبیر خواب پرنده در خواب

  نیش قو در خواب

 • ابن سیرین دیدن نیش قو در خواب را به افراد حیله گر در زندگی بیننده تعبیر کرده است.
 • دیدن نیش قو در خواب، نشانه عدم دستیابی به اهداف است.
 • دیدن قو حمله و گاز گرفتن زن متاهل در خواب، نشان دهنده بروز مشکلات با شوهرش است.
 • دیدن یک قو که به یک زن مطلقه حمله می کند و او را گاز می گیرد، نمادی از وضعیت بد روانی او است.
 • دیدن زن باردار که توسط قو گاز گرفته شده در خواب بیانگر استرس روحی و روانی او و اضطراب زایمان است.
 • دیدن لک لک در خواب

 • به گفته شیخ ابن سیرین، دیدن لک لک در خواب برای کسانی که میل به سفر داشتند، نماد خوبی است.
 • دیدن گروهی از لک لک ها بیانگر این است که دشمنان بیننده ظاهر می شوند و سعی می کنند به او آسیب برسانند.
 • دیدن لک لک در خواب برای زن متاهل بیانگر موفقیت او در زندگی زناشویی است.
 • دیدن لک لک در خواب برای یک دختر مجرد نماد موفقیت روابط او با دیگران است.
 • دیدن دسته ای از لک لک ها به ویژه در فصل زمستان، نشانه آن است که بیننده خواب در معرض دزدان قرار می گیرد.
 • تصور یک مرد متاهل از یک لک لک نماد ازدواج دخترش است.
 • النابلسی رؤیت لک لک را به خویشاوندی یا نشانه شنیدن خبر خوش تعبیر کرده است.
 • دیدن کشته شدن لک لک نشانه پیروزی بر دشمن است.
 • دیدن لک لک در خانه بیننده، نماد بازگشت فرد غایب است.
 • امام صادق دیدن لک لک در خواب را به مردی ساده تعبیر کرده و دیدن آسمان پر از این پرنده حکایت از محافظت دارد.
 • دیدن لک لک در خواب بیانگر ضعف در صورتی است که بیننده صاحب اختیار باشد.
 • دیدن ترس از لک لک بیانگر رها شدن افراد است و حمل پرنده بیانگر آن است که بیننده خواب امرار معاش می کند اما اندک است.
 • در پایان تعبیر دیدن قو در خواب با توجه به رنگ و حالت بیننده و وضعیت آن در صورت آرام یا سرکشی متفاوت است و اگر خوابی دیدید و خواستید آن را تعبیر کنید می توانید آن را رها کنید. در نظرات، در اسرع وقت پاسخ داده خواهد شد.

  نوشته های مشابه

  دکمه بازگشت به بالا