تعبیر دیدن سیب زمینی در خواب مرد و مجرد و متاهل و زن مطلقه

تعبیر دیدن سیب زمینی در خواب مرد و مجرد و متاهل و زن مطلقه

ما اغلب در خواب خواب سیب زمینی را می بینیم، چه پخته، آب پز یا سرخ شده، اما نشانه های آن را نمی دانیم، آیا نماد خوب یا بد است، بنابراین با تعبیر دیدن سیب زمینی در یک خواب آشنا می شویم. خواب عالم ابن سیرین و النابلسی.

تعبیر دیدن سیب زمینی در خواب

عالم ابن سیرین دیدن سیب زمینی در خواب را چنین تعبیر کرده است:

 • دیدن سیب زمینی در حال رشد نشان دهنده توانایی خواب بیننده برای رسیدن به رویاهای خود در دوره آینده است.
 • خوردن سیب زمینی پخته حاکی از خیر و معاش است که بیننده از آن بهره مند می شود.
 • خوردن سیب زمینی گندیده نماد این است که خواب بیننده با مشکلات، بحران ها و نگرانی ها مواجه خواهد شد.
 • تعبیر سرخ کردن سیب زمینی در خواب، نشانه نگرانی و مشکلات است.
 • دیدن سیب زمینی پخته نشانه ورود به مرحله ای جدید و زدودن غم و اندوه از بیننده است.
 • شیخ النابلسی دیدن سیب زمینی در خواب را چنین تعبیر کرده است:

 • دیدن سیب زمینی به رنگ زرد نماد بدی و بدبختی و شنیدن خبرهای ناخوشایند است.
 • دیدن چشیدن سیب زمینی و طعم آن شیرین و مست کننده، حکایت از رسیدن خیر و سرور به بیننده دارد.
 • دیدن سیب زمینی سرخ شده نماد خستگی و سختی هایی است که بیننده خواب می بیند.
 • دیدن شستن سیب زمینی بیانگر تغییر وضعیت بیننده خواب از بدترین حالت به بهتر است.
 • دیدن سیب زمینی پخته بیانگر بهبودی از بیماری و رهایی از دردسر است.
 • دیدن پوست کندن سیب زمینی بیانگر زوال اندوه است.
 • دیدن زراعت سیب زمینی نشانه رزق و روزی پول و فرزند خوب است.
 • دیدن خوردن سیب زمینی سرخ شده نشان دهنده درس گرفتن از اشتباهات گذشته است.
 • تعبیر دیدن سیب زمینی خام در خواب برای زنان مجرد

 • اگر زن مجردی در خواب سیب زمینی ببیند، بیانگر آن است که با مشکلات و مشکلاتی که پیش روی او قرار دارد، مواجه خواهد شد.
 • دیدن سیب زمینی خام در خواب نماد شخصیت قوی و صبر او در بحران ها است.
 • خوردن مقدار زیادی سیب زمینی توسط خانم مجرد یکی از دیدهای نامطلوب است که نشان می دهد او تحت فشار و مشکل است.
 • یک دختر مجرد در حال سرخ کردن سیب زمینی نشان می دهد که او وارد مرحله جدیدی از زندگی خود می شود یا ازدواجش نزدیک است.
 • برای یک زن مجرد که سیب زمینی گندیده بپزد، به این معنی است که ازدواج او به تأخیر می افتد یا به نوعی دچار مشکل می شود.
 • تعبیر دیدن سیب زمینی در خواب برای زن متاهل

 • اگر زن متاهلی در خواب ببیند که مقدار زیادی سیب زمینی می خرد، بیانگر این است که دچار مشکلات و بحران هایی شده است.
 • دیدن سیب زمینی در یخچال نشانه به تعویق انداختن برخی امور در زندگی اوست.
 • پختن سیب زمینی برای خانم متاهل حاکی از خبرهای خوب و خوشحال کننده است.
 • دیدن سیب زمینی در حال رشد در خواب برای یک زن متاهل نمادی از فرزندان خوب است.
 • دیدن خوردن سیب زمینی لذیذ نشانه ثبات در زندگی و از بین رفتن نگرانی و غم اوست و ممکن است نشان دهنده بهبودی از بیماری ها باشد.
 • اگر زن متاهل باردار باشد و در خواب سیب زمینی ببیند، بیانگر نزدیک شدن آرامش، قطع اضطراب و تسهیل زایمان اوست.
 • دیدن کشت سیب زمینی در خواب یک زن باردار نمادی از تسهیل تولد او با فرزندی سالم و سالم است.
 • همچنین بخوانید : تعبیر خواب زیاد خوردن در خواب چیست؟

  تعبیر خواب سیب زمینی برای زن مطلقه

 • اگر زنی مطلقه در خواب سیب زمینی ببیند، بیانگر آن است که وارد مرحله جدیدی از زندگی خود خواهد شد و نشانه تغییر اوضاع به سوی بهتر شدن است.
 • پوست کندن سیب زمینی در خواب مطلقه نمادی از ورود یک مرد نامناسب به زندگی اوست و قبل از هر تصمیمی باید مراقب باشد.
 • دیدن یک زن مطلقه در حال خرید مقدار زیادی سیب زمینی و نگهداری آن در خانه، نشان دهنده تمایل شوهر سابق او برای بازگشت دوباره به او است.
 • و اما تعبیر خواب سیب زمینی گندیده، حکایت از غم و اندوه او در از دست دادن یکی از اعضای خانواده اش دارد و خداوند اعلم.
 • تعبیر خواب سیب زمینی خام

 • دیدن سیب زمینی عمدی یکی از رؤیاهای بی امید است که نشان می دهد بیننده خواب در زندگی خود با مشکلات و موانعی مواجه خواهد شد.
 • دیدن سیب زمینی خام بیانگر این است که خواب بیننده دچار بحران سلامتی خواهد شد.
 • خرید سیب زمینی در خواب

 • مردی که در خواب سیب زمینی می خرد، نشانه رویارویی با مشکلات و مشکلات زندگی است.
 • خرید سیب زمینی برای یک زن متاهل نمادی از گذر از بحران است.
 • دیدن خرید سیب زمینی به رنگ سبز نشانه ای از وضعیت خوب است.
 • خرید سیب زمینی به رنگ هایی غیر از رنگ آن نشانه نگرانی و اندوه است.
 • همچنین بخوانید: تعبیر خواب خوردن انگور در خواب

  فروش سیب زمینی در خواب

 • دیدن سیب زمینی فروشی در خواب زن متأهل، نشانه گذراندن یک مصیبت و رهایی از آن با خرد و تفکر صحیح است.
 • دیدن سیب زمینی فروشی اورونت ها در خواب، نشانه ی توبه و بازگشت به راه حق است.
 • دیدن یک زن باردار در حال فروش سیب زمینی در خواب، نماد رهایی از مشکلات و سختی های زندگی او است.
 • دیدن سیب زمینی فروشی در خواب عموماً بیانگر پیروزی بر دشمن و دور شدن از دوستان بد است.
 • تعبیر دیدن برداشت سیب زمینی در خواب

 • ديدن ايستادن در زميني كه سيب زميني كاشته شده و درو كردن آن بيانگر آمدن بركت و روزي در زندگي بيننده است.
 • دیدن سیب زمینی های جمع آوری شده در یک مکان نشان دهنده جمع آوری پول زیاد است.
 • در پایان تعبیر دیدن سیب زمینی در خواب اگر سرخ شده باشد و طعم آن خوش طعم باشد، نماد خیر و رزق در زندگی بیننده است و در صورت عمد یا مفسده بودن، بیانگر شر و سختی است.

  نوشته های مشابه

  دکمه بازگشت به بالا