تعبیر دیدن غطره و سربند (شماغ) در خواب

تعبیر دیدن غطره و سربند (شماغ) در خواب

غطره یا سربند در خواب بیانگر مقام والای بیننده در کار اوست و گفتنی است که غطره و سربند لباس ساکنان خلیج عرب است و در اینجا تعبیر دیدن آن بیشتر آمده است. غوترا و سربند در خواب.

الغطره در منطقه عربی خلیج فارس، شام و عراق نیز با نام های متعددی شناخته می شود شماغ یا الحتا، مداح یا القضا که لباس سنتی به ویژه در منطقه خلیج عربی است و در این کشورها نماد هویت محسوب می شود.

پس موعظه کن که غطره در خواب سپید است که نشان می دهد بیننده از بحران های زندگی خود بیرون آمده است، اما منتظر تعبیر بقیه رنگ های شمغ باش. بر این اساس دیدن غطره یا سربند در خواب معانی و تعابیر متعددی دارد که در سطور آینده با برخی از آنها آشنا خواهیم شد.

پرتاب پیشانی بند در خواب (شیطان دیدن سربند در خواب)

ممکن است شخصی ببیند که سربند خود را می اندازد و تعبیر دیدن غطره و سربند را در خواب که بیانگر چیزهای زیادی است که بر حسب جزئیات خواب متفاوت است، روشن می کنیم:

 • اگر رویا در مورد انداختن هدبند بالای سر فردی است که آن را می بیند، این نشان می دهد که او شغل خود را از دست خواهد داد.
 • اگر مردی در خواب سربند خود را به زور از سرش بردارد، بیانگر طلاق همسرش است.
 • پس رؤیت برداشتن سربند از سر، دید نامطلوبی است و خداوند اعلم.

تعبیر حجاب سفید در خواب برای زن متاهل

زن متاهل ممکن است سربند و روبند سفید را در خواب ببیند که تعابیر زیادی دارد که بر حسب خود بینش متفاوت است:

 • اگر زنی متاهل در خواب چادر سفید ببیند، بیانگر این است که شوهرش با او خوب و مهربانانه رفتار می کند.
 • و وقتی شوهرش را می بیند که هدبند بسته است، این نشان می دهد که او در کار خود ارتقاء زیادی پیدا می کند و منبع درآمد آنها را افزایش می دهد.
 • اما اگر زن متاهل ببیند که شوهرش اختیار خود را از دست داده است، نشان دهنده این است که شوهرش دچار مشکل می شود و یا تعبیرش می تواند از دست دادن مبلغی از شوهرش باشد.

تعبیر دیدن غطره و سربند در خواب

تعبیر خواب غطره سبز

تعبیر دیدن غطره با توجه به رنگ غطره نیز متفاوت است:

 • دیدن غوطه سبز و سربند در خواب اگر سبز رنگ باشد، بیانگر مقام بلند و کسب مقام بلند و منزلت است.
 • همچنین بیانگر اعتلای دین است.
 • و می تواند نشان دهنده سفر بیننده باشد.
 • بنابراین، غوترا و سربند سبز نشان می دهد که بینایی خوبی است.

دیدن شمع در خواب برای زن حامله

 • دیدن شماغ زن باردار بیانگر آن است که حاملگی در سلامتی است و جنین خود را به دنیا می آورد و از سلامتی و تندرستی خود و کودک برخوردار می شود.
 • دیدن شمع ممکن است دلیلی بر مذکر بودن جنین باشد.
 • دیدن شماغ بیانگر آن است که زن مقام والایی دارد.

شماغ پیر در خواب

 • اگر شماغ کهنه و پاره شده باشد، نشان دهنده این است که فرد موقعیت اجتماعی خود را از دست می دهد.
 • همچنین شمع قدیم بیانگر ضرر و زیان و کثرت بیماری است.
 • از این رو، شماغ کهنه برای بیننده، بینشی نامطلوب است.
 • پس هر که این رؤیا را می بیند نباید آن را به کسی بگوید و از خدا بخواهد که او را از هر آسیبی نجات دهد.

در پایان مطلب خود تعبیر خواب غطره و سربند در خواب تعابیر مختلف این رؤیت را روشن کرده ایم، بنابراین دید با توجه به جزئیات خود رؤیت و بسته به شرایط متفاوت است. از بیننده، چنانکه فرق می کند بیننده مرد باشد یا زن، و بر حسب حال زن که متاهل یا مطلقه یا حامله باشد فرق می کند. تعبیر دیدن لباس زیر در خواب

همچنین تعابیر مختلف را بسته به رنگ غطره و پیشانی بند روشن کردیم و در مورد دیدن شماق در خواب صحبت کردیم به این ترتیب هرکس که رؤیت غطره و پیشانی بند را دید از این مطلب بهره برده است که در آن ذکر کردیم. تمام جزئیات افرادی که این دید را می بینند، که ممکن است خوش خیم یا نامطلوب باشد.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا