تعبیر دیدن بمب در خواب مرد و زن متاهل و مجرد و زن مطلقه

تعبیر دیدن بمب در خواب مرد و زن متاهل و مجرد و زن مطلقه

تعبیر دیدن بمب در خواب گاهی ممکن است نمادی از مشکلات و بحران هایی باشد که بیننده از سر می گذراند و یا هشداری باشد از اتفاقات بدی که ممکن است در آینده دچار آن شود و گاه ممکن است تعبیر شود. نشانه گسترش وسوسه‌ها و بلاهاست، بنابراین تفسیر رؤیا را به تفصیل به تعبیر برخی علما خواهیم آموخت.

تعبیر دیدن بمب در خواب

 • دیدن بمب در خواب نمادی از مشکلات و نزاع در خانواده است و ابن سیرین دیدن انفجار و آتش در اثر بمب را به شعله ور شدن نزاع تعبیر کرده است و دیدن انفجار بمب ها نشانه خشم شدید و وارد شدن به اختلاف است و بینش. به طور کلی منادی نزاع و مشکلات بزرگ است.
 • و دیدن بمب های کوچک نشان دهنده نگرانی است، در حالی که بمب های بزرگ نماد بیگانگی بین بیننده و خانواده یا قرار گرفتن در معرض نوعی مجازات است و دیدن بمب در دست نشانه تلاش بد است.
 • و اما دیدن آن در جیب لباس، دلالت بر نگرانی و اندوه دارد و خواب بمب در خانه، بیانگر افشای اسرار صاحبان خانه است و انفجار بمب نماد رقابت بین برادران است. و دیدن بمب در اتاق خواب نشانه دور شدن از شریک زندگی است.
 • رؤیای گرفتن بمب نمادی از حالت نگرانی و اندوه در زندگی بیننده است و هر کس خود را در حال خرید بمب ببیند نشان دهنده نیت بد است، اما اگر بیننده بمب بفروشد، نشان دهنده تلاش برای خراب کردن روابط بین مردم است. دیدن یک فرد شناخته شده با بمب نشان دهنده بدرفتاری او با دیگران است و داشتن فرد ناشناس برای بمب گذاری نشان دهنده افکار منفی است.
 • تعبیر دیدن بمب در خواب برای زن متاهل

  دیدن بمب در خواب زن متاهل از جمله رؤیایی است که بیانگر مشکلاتی در زندگی اوست و بمب هسته ای نماد تهدید دشمنان است و اما دیدن بمب های بزرگ بیانگر تغییر وضعیت به سمت بدتر شدن است و اگر او را تهدید کند. پسرش را در حال حمل بمب می بیند، این نشان دهنده رفتار نادرست او است و دیدن شوهر در حال پرتاب بمب بیانگر خواب آتش زدن نزاع بین آنها است.

  دیدن انفجار بمب نشان دهنده ناتوانی او در تحمل فشار است و انفجار بمب در خانه نشانه مشکل شوهرش و شنیدن صدای بمب ها نشانه نگرانی و فرار زن از بمباران نمادی از دوری او از هر چیزی است که باعث ایجاد مشکل می شود.

  تعبیر خواب بمباران در خواب

  دیدن بمباران بمب در خواب، نشانه اتهام بیننده به آبروی خود است و دیدن بمباران کشور، نشان از ظلم حاکم و گرانی زندگی و وقوع مصیبت است و خداوند اعلم. و هر که خود را سرباز ببیند و دشمنان را بمباران کند، حکایت از شکست دشمنان دارد و دیدن جنگ بمب نشانه اهانت و تهمت بین او و دیگران است.

  و هر کس در خواب ببیند بمب بمباران کند و بترسد خواب نشان دهنده دوری او از وسوسه است و فرار از بمب در خواب نشانه رهایی از دشمنی و دور شدن از هر مشکلی است و پنهان شدن از بمباران نشانه ترس است. و زنده ماندن از بمباران نماد رهایی از سختی ها و مصیبت هاست. تعبیر خواب توپ و شلیک و انفجار گلوله در خواب

  بمب های اشک آور را ببینید

  هر کس در خواب بمب گاز ببیند، بیانگر آن است که بیننده سعی در پنهان کردن اسرار دارد و بمب دودی نشان دهنده افتادن در دام دشمنان است و دیدن پرتاب بمب گاز بیانگر ضرباهنگ بین دیگران است و اگر بیننده ببیند که در حال منفجر شدن است. بمب گازی، این نشان دهنده شعله ور شدن درگیری است و دیدن فردی که بمب های گازی پرتاب می کند نشان دهنده قرار گرفتن در معرض کلمات زشت و ناپسند است.

  دیدن کپسول های گاز اشک آور بیانگر شنیدن خبر غم انگیز و استنشاق دود بمب ها نشان دهنده سردرگمی و ناتوانی در تصمیم گیری است و در مورد دیدن اشک هایی که بر اثر انفجار می ریزد، بیانگر مصائب فراوانی است که بیننده خواب می بیند و مورد حمله قرار می گیرد. با گاز اشک آور نشان می دهد که او توسط حاکم مجازات می شود و بمب پرتاب می کند.در تظاهرات نشانه بی عدالتی در حق دیگران است

  تعبیر خواب بمب هسته ای در خواب

  بمب اتمی در خواب یکی از رؤیاهایی است که نمادی از تهدید بیننده توسط افرادی است که از او متنفرند و ممکن است نشان دهنده عدم کنترل هر گونه تغییری باشد که در اطراف او رخ می دهد.

  انفجار بمب حکایت از گسترش سریع شایعات دارد و کشته شدن مردم بر اثر انفجار بمب نشانه گسترش فساد است و الله اعلم.

  تعبیر دیدن بمب در خواب برای خانم های مجرد

  دیدن بمب در خواب زن مجرد یکی از رؤیاهای نامطلوب است که حاکی از درگیری او با خانواده یا شخصی که دوستش دارد یا از اطرافیانش آسیب می بیند، اگر بمب را از کسی بگیرد نشان دهنده این است که او توصیه های بی فایده را می پذیرد و به او آسیب می رساند.

  و در صورتی که زن مجرد در خواب خود انفجار بمبی را ببیند، این نشان دهنده مشکلات اساسی خانواده است و شنیدن صدای انفجار بمب نماد شنیدن سخنان تند علیه او و مرگ زن مجرد در اثر انفجار بمب است. نشانه اخلال در امور اوست و دیدن بمباران خانه مجردی حاکی از حضور افرادی است که به دنبال شعله ور شدن نزاع و تفرقه در اهل بیت هستند و ترس از بمباران نماد جستجوی ثبات اوست.

  شنیدن صدای بمب در خواب

  خواب شنیدن صدای بمب در خواب نماد شنیدن اخبار ناخوشایند و شنیدن صدای بمب هسته ای بیانگر وقوع غافلگیری ناخوشایند است و شنیدن صدای بمب از دور نشان دهنده موقعیت های ترسناکی است که خواب بیننده در معرض قرار می گیرد و انفجار بمب در خانه نشان از اختلاف بین خانواده به دلیل ارث است و شنیدن صدای بمب در یک روستا نماد اختلاف بر سر قدرت است.

  و هر کس در خواب از صدای انفجار بمب بترسد، دلالت بر نگرانی از اختلاف دارد و پنهان شدن از صدای بمب، نشانه دور شدن از اموری است که مشکل ایجاد کند، وقوع بلایا، اما گریه همسر با شنیدن صدای انفجار حکایت از نگرانی و اندوه دارد.

  تعبیر خواب پرتاب بمب

  اگر کسى در خواب خود را در حال پرتاب بمب ببیند، رؤیا حاکى از فرورفتن در علائم است و انفجار بمب پس از پرتاب، نشانه شعله ور شدن نزاع و گرفتارى در بین مردم است و انفجار نکردن بمب هنگام پرتاب، نشانه شکست است. برای رسیدن به اهداف بد بینا، رویای شکست دادن دشمن و شکست دادن او.

  پرتاب بمب به سوی شخص در خواب، نشانه دروغ گفتن در مورد او است و پرتاب بمب به سوی مردم، نشان از کینه توزی و نیت بد بیننده است، اخلاق و اعمال بدی که به آبروی خانواده لطمه می زند.

  تعبیر افتادن بمب در خواب

  دانشمندان سقوط بمب در خواب را به مصیبت های پی در پی تعبیر کرده اند و ریزش بمب ها از آسمان نشان دهنده غضب خداوند متعال بر بیننده است و سقوط و انفجار بمب ها نشانه رفتن خواب بیننده است. از طریق بحرانی که حیثیت او را از دست می دهد و دیدن بمب ها که از هواپیما می افتند نماد خبری غم انگیز است، در حالی که دیدن بشکه های انفجاری در حال سقوط در خواب خواب نشان دهنده بی ثباتی زندگی بیننده است و خدا بهتر می داند.

  و هر کس در خواب ببیند بمبی از دستش می افتد، بیانگر ترک گناه و معصیت است، و اما دیدن سقوط بمب هسته ای، بیانگر هلاکت و هلاکت بیننده است، برای بیننده خواب، سقوط بمب بر روی بیمارستان نشان دهنده گسترش یک بیماری همه گیر در بین مردم است.

  رویای انفجار نارنجک نماد بی ثباتی زندگی است و نارنجک دستی که منفجر می شود نشان دهنده دشواری در امور است و انفجار بمب در جیب لباس نشان دهنده مشکلات زناشویی است و هر کس خود را در اثر انفجار بمب مرده ببیند، بینایی در اینجا نماد ظلم و ستم است و مرگ مردم در اثر انفجار بمب نشانه گسترش مصیبت است.

  شاید برای شما هم جالب باشد: تعبیر دیدن نوه در خواب ابن سیرین

  تعبیر بمب در خواب برای زن مطلقه

  اگر زنی مطلقه در خواب ببیند بمبی منفجر می شود، بیانگر غافلگیری ناخوشایند برای او است و اگر خود را در حال حمل بمب ببیند، این بینش نماد پرخاشگری او در برخورد با دیگران است و دیدن پرتاب بمب به سوی مردم نشان از او دارد. اخلاق بد. از خطری که آن را احاطه کرده است.

  اگر زن مطلقه ای در خواب بمب گاز ببیند، بیانگر فریب خوردن آن است و انفجار بمب بیانگر افزایش سختی ها و مشکلات زندگی اوست و اما شنیدن صدای بمب ها هشدار است. زنگ می زند که در معرض رسوایی قرار می گیرد و اگر ببیند خانه اش را بمباران می کنند، دلیل بر رابطه بد او با خانواده و خداست.

  در پایان تعبیر دیدن بمب در خواب با توجه به وضعیت شخص بینا در واقعیت و آنچه که زندگی می کند و احساسش متفاوت است، اگر خوابی دیدید و می خواهید آن را تعبیر کنید، می توانید آن را در نظرات بگذارید و شما در اسرع وقت پاسخ داده خواهد شد.

  نوشته های مشابه

  دکمه بازگشت به بالا