تعبیر دیدن طاووس در خواب ابن سیرین

تعبیر دیدن طاووس در خواب ابن سیرین

طاووس یکی از پرندگان زیبا به شمار می رود که از ویژگی های آن تکبر و غرور است و دیدن آن در خواب معانی و معانی زیادی دارد و تعبیر دیدن طاووس در خواب با توجه به رنگ آن بین خوب و بد فرق می کند پس ما به تعبیر محقق ابن سیرین خواهد آموخت.

تعبیر دیدن طاووس در خواب

محقق ابن سیرین دیدن طاووس در خواب را به زیبایی و زیبایی تعبیر کرده و گفته اند که پادشاهی غیر عرب است، زیرا نماد زنی زیبا و زیباست، چنان که در برخی خواب ها به افراد بامزه دلالت می کند.

ممکن است اشاره به غرور، اعتماد به نفس بیش از حد و خودستایی باشد، چنانکه برخی آن را به بدهی تعبیر کرده اند.پر طاووس نشان دهنده پول زن است و رنگ های آن نماد زیبایی اوست.

طاووس نماد غیبت، غیبت، دروغ، توانمندی دشمنان و زوال نعمت است.نابلسی خوردن گوشت طاووس را به مردی تعبیر کرده است که زنش را به ارث می برد و گرفتن پر از طاووس نشانه به دست آوردن پول از زن در زندگی خود و دیدن طاووس های جوان نشان از کسب پول از پسر یک زن است.

و هر که ببیند طاووس دارد، نشانگر آن است که پادشاهی غیر عرب را کنترل می کند، و هر که تخم طاووس را در خواب ببیند، پسری متکبر است و دیدن طاووسی پر از پر، نماد غیر است. -پادشاه عرب که قصد جنگ دارد و هر که ببیند پر طاووس را می کند می تواند کشور غیر عرب را فتح کند و از آن خیر بیاورد.

خریدن طاووس در خواب ازدواج با زن بیگانه است و دیدن آن در خانه نشان از زن متکبر است در حالی که دیدن آن در محل کار نشان از افتخار در صنعت و دیدن طاووس در کوچه و خیابان نماد است. مرد متکبر و شکار طاووس نشانه عاشق شدن زن است و خوردن گوشت طاووس نشانه تسلط است از حاکم غیر عرب و هر که ببیند طاووس را ذبح می کند خواب دلالت بر کلمات زیانبار دارد. به شخص متکبر و مرگ طاووس در خواب نماد نابودی جهان است.

و اگر ثروتمند در خواب طاووسی ببیند، بیانگر جلال و جلال است، ولی اگر فقیر آن را ببیند، نشانگر تکبر اوست و اگر مؤمنی در خواب ببیند، نشانگر نفاق است. تعبیر دیدن نان خوردن در خواب در شرایط مختلف

دیدن طاووس در خواب برای زن شوهردار

اگر زن متاهل در خواب طاووس ببیند نشان دهنده غرور و تکبر اوست و دیدن تخم طاووس نشانه تعالی و تکبر بر همسالان است و کندن پرهای طاووس نماد برهنه شدن زن است.زن متاهل باردار بوده است. ، پس رؤیا نماد تولد نوزاد پسر است و دیدن طاووس در خانه نشانه همسری است.

علما دیدن طاووسی را که در خیابان راه می‌رود به زنان متکبر تعبیر کرده‌اند و به دنبال طاووس می‌دوند و پیرو آخرین مد می‌گردند و اگر خود را در حال شکار طاووس می‌دیدند، نشان‌دهنده تجاوز به حریف و خوردن گوشت طاووس غیبت گرگ است. ذبح طاووس در خواب زن، نشان از صفات باطل است و دیدن طاووس انسان نما، زن در آن، حب رنگ و زینت است و اگر خود را در پر طاووس ببیند، دلالت بر ادعای آنچه دارد. نمی داند و پرورش طاووس در خواب زن متأهل، نشانه بزرگ کردن دخترش به غرور است.

دیدن طاووس در خواب برای مرد

دیدن طاووس در خواب مردی نماد پختگی و رسیدن به اهداف است هر که ببیند طاووس در خانه اش راه می رود بیانگر خواب نیک آمدن و دور شدن از چیزهایی است که وقت را تلف می کند دیدن طاووس آبی رنگ هشدار شکست است. دیدن پرهای سرخ و سبز، رؤیتی ستودنی است که نوید برآورده شدن آرزوها را می دهد، و اما دیدن پرهای زرد، بیانگر بیماری و فقر است و خداوند داناتر است.

تعبیر دیدن طاووس در خواب برای زن باردار

اگر زن باردار در خواب طاووس ببیند نشان دهنده ثبات او در دوران بارداری و لذت بردن از سلامتی جنین است و ممکن است این رؤیا نمادی از تولد نوزاد پسر باشد که از زیبایی بالایی برخوردار است.ماده و خداوند بهترین می داند

تعبیر دیدن طاووس سفید در خواب

اگر زن مجردی در خواب طاووس سفید ببیند نشان دهنده موفقیت او در زندگی و رسیدن به اهدافش یا دلبستگی او به فرد مناسب یا ازدواج با فردی است که دوستش دارد.

اما اگر زن حامله ای در خواب طاووس سفید ببیند، رؤیت حکایت از سهولت بارداری و زایمان او و آمدن نوزاد پسر دارد.

همچنین ممکن است برای شما جالب باشد: معنی اسم ایسل در زبان های عربی و ترکی و توصیف کسانی که این نام را دارند.

دیدن طاووس در خواب برای زنان مجرد

دیدن طاووس در خواب یک زن مجرد معانی زیادی دارد زیرا اغلب نماد خوبی و رزق و روزی فراوان یا خوش شانسی، برآورده شدن آرزوها و موفقیت در همه تصمیمات است و در مورد ترس زن مجرد از نزدیک شدن به طاووس، بیانگر تمایل اوست. برای گرفتن تصمیمات مهم، اما مردد است، اما دیدن غذای طاووس، بیانگر رزق و روزی است و خدا داناتر است.

در پایان امیدوارم تعبیر دیدن طاووس در خواب برای شما مفید بوده باشد، اگر خوابی دیدید و قصد تعبیر آن را دارید می توانید در کامنت بگذارید.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا