تعبیر دیدن آرایش در خواب برای خانم ها و آقایان مجرد

تعبیر دیدن آرایش در خواب برای خانم ها و آقایان مجرد

خیلی ها به دنبال تعبیر دیدن آرایش در خواب هستند، دیدن آرایش یکی از خواب های رایج است و تعبیر بیننده با توجه به اینکه مرد باشد، مجرد، متاهل، بیوه یا مطلقه باشد، متفاوت است. فرق می کند که او آن را روی خودش بگذارد یا شخص دیگری، همانطور که در مقاله امروز مفاهیم خیر و شر را تفسیر می کنیم و برخی از تفاسیر را توضیح می دهیم.

تعبیر دیدن آرایش در خواب

تعابیر مختلفی برای دیدن آرایش در خواب وجود دارد، از جمله:

 • ديدن آرايش در خواب، و آرايش زيبا، به معني تغيير در زندگى به بهتر شدن است.
 • البلاشر در خواب بیانگر شادی و لذت در زندگی بیننده است.
 • سرمه گذاشتن در خواب بیانگر رهایی از پریشانی و رفع نگرانی است و در مورد سرمه گذاشتن به دیگری این است که مژده می شنود. یا او را نمی شناسد و اگر مایع مست کننده تمام شده باشد، به این معناست که سخنانی گفته می شود که آبروی او را می زند.

دیدن آرایش کردن در خواب توسط ابن سیرین

و اما نظر ابن سیرین در تعبیر دیدن آرایش در خواب تعبیرهای متعددی دارد که عبارتند از:

 • آرایش کردن در خواب به معنای اصلاح اشتباهات و موقعیت هاست.
 • آرایش کردن به معنای پنهان کردن برخی عادات بد است.
 • زنی که در خواب آرایش می کند بیانگر بهبود شرایط زندگی او است.
 • آرایش نامناسب به این معنی است که زن با دیگران رفتار بدی دارد.
 • اما اگر مردی ببیند که آرایش کرده است، نشان دهنده این است که او برای بهبود تصویر خود در مقابل مردم تلاش می کند.
 • اگر شخصی ببیند که سرمه پوشیده است، این نشان دهنده رسیدن به اهداف است.
 • اگر مردی ببیند که آرایش کرده است، این نشان دهنده نامزدی در زمان نزدیک است.

همچنین ممکن است برای شما جالب باشد: مراحل آرایش عید مناسب برای صبح، بعد از ظهر و عصر

آرایش کردن در خواب برای زنان مجرد

اینک تعبیر دیدن آرایش در خواب را برای خانم های مجرد توضیح می دهیم که عبارت است از:

 • تعبیر آرایش در خواب برای زن مجرد مژده ای برای او برای کار یا نامزدی است.
 • اگر یک زن مجرد ببیند که برای کسی آرایش می کند، به او کمک می کند تا مسائل زندگی را درک کند.

تعبیر آرایش مرد در خواب

تعابیر زیادی برای دیدن یک مرد در حال آرایش وجود دارد، از جمله:

 • آرایش کردن برای مرد در خواب به این معنی است که او شغل بزرگی به دست خواهد آورد.
 • اگر مردی ببیند که آرایش می کند، اما از آن راضی نیست، این نشان دهنده عدم اعتماد او به خود و نارضایتی او از برخورد با دیگران است.
 • ديدن آرايش مرد نشان دهنده اختلاف و مشكل است و پاك كردن آرايش به معناي رهايي از پريشاني و از بين رفتن نگراني است.
 • اگر مردی ببیند که برای همسرش آرایش می‌خرد، نشانگر عشق شدید او به همسرش با وجود ایرادات فراوان اوست.

در خاتمه تعابیر زیادی از بینش آرایش ذکر کردیم که بر حسب حال بیننده متفاوت است و نتیجه گرفتیم که از بینش های ستودنی بیننده و بشارت دهنده اوست و امیدواریم که داشته باشیم. موضوع را در تمام جنبه های آن برآورده کرد.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا