تعبیر دیدن آب دهان در خواب برای زنان مجرد و متاهل و زنان باردار

تعبیر دیدن آب دهان در خواب برای زنان مجرد و متاهل و زنان باردار

تعبیر دیدن بزاق در خواب، بزاق مایع شفافی است که از غدد داخل دهان ترشح می شود.

تعبیر دیدن آب دهان در خواب ابن سیرین

ابن سیرین، شیخ مفسران، رؤیت بزاق را به تعابیر متعددی از جمله شرح داده است.

 • هر کس در دهان خود بزاق خشک ببیند، ممکن است نشان دهنده نیاز مبرم بیننده خواب به پول باشد یا اخباری بشنود که او را خوشحال نمی کند.
 • در مورد دیدن بزاق سرد، این نشان می دهد که بیننده خواب در معرض یک مشکل شدید سلامتی است که او را درگیر می کند و ممکن است درمانی برای آن پیدا نکند.
 • دیدن کف در بزاق بیننده خواب ممکن است بیانگر این باشد که بیننده خواب از برخی افراد بد می گوید و قصد دارد آبروی آنها را خدشه دار کند.

دیدن بزاق یک دختر مجرد در خواب

 • اگر دختر مجرد ببیند که آب دهانش به وفور از دهانش می چکد، نشان دهنده این است که عده ای به دنبال بدنام کردن او هستند و زندگی بد او را می گذرانند، اما در نهایت بر آنها چیره می شود و قادر به مقابله با آنها
 • اما اگر زن مجرد ببیند در خانه اش آب دهان زیاد است، نشان دهنده خیر و روزی فراوانی است که بر خانه و خانواده اش خواهد آمد.
 • بزاق یک دختر مجرد ممکن است نشان دهنده احساس راحتی و ثبات دختر در زندگی او باشد.

تعبیر دیدن آب دهان در خواب برای زن شوهردار

 • دیدن آب دهان یک زن متاهل ممکن است نشان دهنده پایان سختی هایی باشد که او می گذراند و در روزهای آینده خبرهای خوشی دریافت می کند.
 • اگر زن متاهل ببیند که از دهانش بزاق زیاد می چکد، ممکن است بیانگر این باشد که خداوند به او پول زیادی داده است.
 • اما اگر زن متاهل ببیند که از دهانش آب دهان جاری می شود و از طعم آن در دهانش لذت می برد، نشان دهنده این است که زندگی او تبدیل به شادی می شود و نگرانی هایی که زندگی می کند برطرف می شود.

تعبیر دیدن آب دهان در خواب برای مرد

 • اگر مردی ببیند که از دهانش آب دهان جاری می شود، نشان می دهد که از تجارت روزی زیادی به دست می آورد و یا از ارثی که به او می رسد، مال زیادی به او می رسد.
 • آب دهان مرد ممکن است نشان دهنده شدت دلبستگی و عشق او به همسرش، پایان غم ها و پذیرایی از روزهای خوش باشد.
 • اما اگر مردی ببیند که خودش از دهانش آب دهان بیرون می‌آورد و آن را در دست می‌گیرد، بیانگر آن است که بیننده خواب برای خود و خانواده‌اش سلامت و تندرستی خواهد داشت.
 • اگر مردی ببیند که شخص دیگری در حال ترشح بزاق است، این نشان می دهد که او به کسی کمک می کند.

تعبیر دیدن آب دهان در خواب برای زن باردار

 • دیدن بزاق آبستن نشان دهنده آرامش روانی است که در آن به سر می برید.
 • اما اگر زن باردار ببیند که از دهانش آب دهانش می ریزد، نشان دهنده سلامتی او و حاملگی اش است و انشاءالله ساعت زایمان آسانی را پشت سر می گذارد.
 • اگر زن باردار آب دهان را ببیند و شوهرش آن آب دهان را ببیند، این نشان دهنده وابستگی شدید او به او و علاقه زیاد او به همسرش است.

و اما دیدن آب دهان بینا و اینکه مردم از این آب دهان می گیرند، ممکن است دلالت بر آن داشته باشد که او صاحب علم است و مردم این علم را از او می گیرند و از آن بهره می برند و خدا داناتر است.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا