تعبیر دیدن کلاه گیس در خواب (کلاه گیس) به تعابیر مختلف

دیدن کلاه گیس در خواب یکی از رؤیاهایی است که در مواقعی نماد فریب و حسد و نفرت است و در موارد دیگر نیز از آن به خوش بینی تعبیر می شود و همه اینها بستگی به موقعیت اجتماعی بیننده دارد، پس در ادامه با آن آشنا می شویم. تفسیر به گفته محقق ابن سیرین.

کلاه گیس در خواب

محقق ابن سیرین تعبیر کرده است که اگر مردی در خواب ببیند که کلاه گیس یا گیسو به سر دارد، رؤیت در اینجا ستوده است اگر مو بلند باشد و اگر موی کلاه گیس کوتاه باشد، بیانگر آن است که فردی حیله گر، کینه توز، ریاکار و حسود که خوبی را برای اطرافیانش دوست ندارد، کلاه گیس بلند نشان می دهد که او به تمام اهدافش خواهد رسید.

و اگر مرد متأهلی از دور بدون اینکه کلاه گیس را بپوشد، نشانگر وجود افراد کینه توز و حسود برای بیننده است و اگر پوشنده آن کسی باشد که او را در حقیقت می شناسد، باید از او دوری کند. او نمی خواهد حال او خوب باشد.

و اگر کلاه گیس زرد بود برای بیننده رؤیت نامطلوب است و نشانه فریب و تغییر رنگ است ولی اگر بیننده خواب در واقعیت سرش مشکل داشته باشد و خود را در حال کلاه گیس ببیند. سپس این نشان دهنده تلاش بیننده برای پنهان کردن عیوب خود و ظاهر زیبا است. تعبیر خواب موهای بلند مشکی مجرد، متاهل، مطلقه و مرد

کلاه گیس در خواب برای یک زن متاهل

اگر زن شوهردار در خواب ببیند که کلاه گیس بر سر دارد، چه بلند باشد و چه کوتاه، دید در اینجا ستودنی است و بشارت می دهد و می خواهند به او آسیب برسانند.

کلاه گیس گذاشتن در خواب برای زن متاهل، نشان دهنده ی گذراندن شرایط بد مالی و وجود اختلافات بین او و همسرش است، تعبیر خواب کلاه گیس بلوند، بیانگر خیانت شوهر به او است. و به وجود آمدن اختلاف بین آنها، مدل دادن کلاه گیس زن متاهل نشان از فریب او توسط افراد نزدیک است.

کوتاه کردن مو از کلاه گیس نمادی از تلاش او برای مقابله با آسیب و محافظت از فرزندان و شوهر است. ممکن است نشان دهنده حیله گری و فریب در روابط خانوادگی باشد.

کلاه گیس در خواب برای یک زن باردار

اگر زن حامله ای در خواب ببیند که کلاه گیس بر سر دارد، بیانگر مشکلاتی در بارداری است و از دست دادن کلاه گیس نماد از بین رفتن مشکلات بارداری و زایمان است.

پوشیدن کلاه گیس در خواب برای زنان مجرد

اگر زن مجردی در خواب ببیند که کلاه گیس یا کلاه گیس بر سر دارد، این رؤیا حاکی از حضور افرادی است که علیه او توطئه می کنند و دیدن او تنها نشان از وجود گرفتاری ها و مشکلاتی در زندگی او دارد. راه رسیدن به اهدافش

اگر ببیند که کلاه گیس از سرش می افتد، نشان دهنده قطع نگرانی و ناراحتی است، اما اگر ببیند که کلاه گیس را شانه می کند، نشان دهنده این است که با فردی بد اخلاق همراه است و افتادن کلاه گیس از کسی را که در خواب می شناسد، بیانگر این است که راز آن شخص بر او فاش شده است، و اگر کلاه گیس را بر سر بگذارد و خوشحال باشد، نشان دهنده پنهان بودن و نزدیک بودن ازدواج است.

شاید برای شما هم جالب باشد: تعبیر دیدن ابرو در خواب

کلاه گیس در خواب برای یک زن مطلقه

اگر زن مطلقه ای در خواب خود کلاه گیس ببیند، این نشانه تلاش او برای پنهان کردن وضعیت خود از مردم است و همچنین خواب نشان دهنده تلاش او برای برقراری ارتباط با فردی از طریق تجدید و تغییر در ظاهر او است. خواب ممکن است نشان دهنده حضور گرفتاری ها و مشکلاتی که با آن روبه رو می شود و می خواهد اسرار خود را از مردم پنهان کند و دیدن کلاه گیس با موهای بلند نشانه آن است و عده ای سعی در فریب او دارند و خدا بهتر می داند.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا