تعبیر خواب شیر آرام در خواب به تفصیل

تعبیر خواب شیر آرام در خواب به تفصیل

دیدن شیر در خواب باعث ترس و وحشت می شود اما دیدن شیر آرام معنای دیگری دارد که در ادامه با آن آشنا می شویم. تعبیر خواب شیر آرام در یک رویا با جزئیات

تعبیر خواب شیر آرام در خواب برای مرد:

 • اگر خوابیده شیر آرام را ببیند و بدون هیچ مشکل و ترسی در کنار او بخوابد، این نماد فرار او از یک مشکل یا بحران بزرگی است که در آینده نزدیک برای او اتفاق می افتد.
 • اما اگر شیر آرام را دید و با او رابطه جنسی داشت، این نمادی از رهایی بیننده از مشکلی است که او را آزار می داد.
 • و اگر خوابیده شیر بزرگ را با آرامش به سوی خود ببیند و به او حمله نکند، اگر بیمار بود، این نشانه بهبودی او از بیماری است.
 • اما اگر او بر پشت این شیر سوار بود، پس این نمادی از تسلط بیننده بر یک فرد قوی با ظلم و قدرت است و حتی او را با شایستگی در اختیار او قرار می دهد.
 • در حالی که برخی از تعبیر کنندگان خواب می بینند که شیر در خواب، حتی اگر صلح آمیز باشد، در زندگی بیننده شیطان یا دشمن پنهانی فریبنده است.
 • اگر شیر آرام را ببیند و با او بازی کند و به او غذا دهد، این نماد ارتقاء او در شغل یا زمینه کاری یا شاید امرار معاش و خیری است که به زودی به دست می آورد.
 • شیر آرام در خواب یک مرد، به خصوص اگر جوان بود، نمادی از سود و علاقه است که به او می رسد.
 • اما اگر او در خانه اش باشد، این نمادی از کنترل او بر مسائل زندگی اش است.

تعبیر خواب شیر صلح آمیز در خواب برای زن:

 • اگر دختر مجردی در خواب شیری آرام دید و از او نترسید و با او بازی کرد، این نمادی از کسب شغل معتبر، موقعیت یا مقامی است که از آن خوشحال می شود.
 • اگر زنی متاهل در خواب شیری آرام ببیند که از باغش محافظت می کند، این نماد پیروزی او بر دشمنانش است که در آینده نزدیک سعی می کنند در امور او دخالت کنند.
 • شیر آرام در خواب زن مطلقه نمادی از مقام بلند او و به زودی خودش است و ممکن است نماد رهایی او از مصیبت باشد.
 • اما اگر زن مطلقه ببیند که یک شیر می‌خرد و آن را به عنوان یادگاری از او به همسر سابقش هدیه می‌دهد، نماد اتفاقی است که در آینده بین آنها رخ خواهد داد و ممکن است خبر خوبی برای حل مشکلات باشد. تفاوت بین آنها
 • و اما زن حامله در خواب، اعتلای مقام و بلندی و برتری و چه بسا مظهر تولدی آسان و نرم انشاالله.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا