تعبیر دیدن عدس در خواب ابن سیرین پختن و خوردن آن برای زنان مجرد و متاهل.

تعبیر دیدن عدس در خواب ابن سیرین پختن و خوردن آن برای زنان مجرد و متاهل.

تفسیر یک رویا عدس در خواب فرق می کند به صورت غلات یا پخته شده یا در سوپ باشد، برای هر مقام و موردی توضیحی وجود دارد که قبلاً توسط مفسران بزرگ توضیح داده شده است که ما به سرعت آن را برای شما مرور می کنیم. خطوط زیر

تفسیر یک رویا عدس در خواب توسط ابن سیرین

از تفاسیر ابن سیرین از عدس عبارتند از:

 • دلالت دارد بر نعمت و مال فراوانی که بیننده از آن برخوردار است.
 • وی همچنین گفت: در مورد خانم مجردی که عدس می خرد، این امر نشان دهنده احتمال ازدواج قریب الوقوع اوست.
 • و اما مریضی که در خواب عدس می بیند، این نشان دهنده این است که به زودی از بیماری خود خلاص می شود و خدا داناتر است.
 • همچنین هرگاه دانه عدس با غلات دیگر مانند گندم یا محصول مخلوط شود، نشان از فراوانی پول و رزق حلال است.
 • او توضیح داد که دیدن عدس پخته در خواب علامت ناخوشایندی است، زیرا نشان دهنده اختلافات و مشکلاتی است که بیننده را احاطه کرده است.
 • اما اگر در خواب آش عدس ببیند، ابن سیرین اشاره کرد که نشان از آسایشی است که بیننده پس از سفری با خستگی و بدبختی به دست آورد.

عدس در خواب برای یک زن مطلقه

در مورد زن مطلقه می توانید دید عدس را به یکی از موارد زیر تعبیر کنید:

 • اگر عدس در خواب در حال پختن خورده شود، بیانگر برکت و رزق و روزی و حل مشکلاتی است که به آن مبتلا بوده است.
 • اما اگر عدسی که خورده بود خام یا خشک بود، نشان دهنده نگرانی و اندوهی است که بیننده از آن رنج می برد.
 • و هر که در خواب از طعم عدس لذت ببرد و دوست داشته باشد، این نشان دهنده زندگی پیش رو برای اوست که سرشار از شادی و رسیدن به آنچه آرزو داشت.

پختن سوپ عدس در خواب برای زنان مجرد

در مورد دختر مجردی که خود را در حال خوردن سوپ عدس می بیند، تعابیر متفاوت است:

 • این به خوبی نشان می دهد که زن مجرد از نظر رویاها و اهدافی که در محل کار یا تحصیل به دنبال آن بوده است به چه چیزی دست خواهد یافت.
 • همین طور هرگاه عدس پخته شود، مژده از بین رفتن موانع و نگرانی است.
 • در برخی از تفاسیر دیگر، ممکن است نشانه ای از احتمال ازدواج قریب الوقوع او با شوهری باشد که با او زندگی زناشویی خوشی دارد.

سوپ عدس در خواب

در جای دیگر، افرادی که سوپ عدس می بینند می توانند این را بر اساس یکی از موارد زیر تفسیر کنند:

 • برای برخی، خوردن آش عدس، به شرطی که خوب پخته شده باشد، نشانه مقام بلندی بود که به آن می رسد.
 • اما هر که آش عدس بخورد و آن را نپخته ببیند، نشان می دهد که در آستانه سختی های زندگی است.
 • همینطور هر که ببیند آش عدس را با غلات دیگر می خورد، این نشان از بشارتی بود که در انتظار بیننده بود.

توضیح عدس در خواب برای باردار

زیرا زن باردار غالباً به آنچه در خواب می بیند اهمیت می دهد، مخصوصاً به این دلیل که همه تعابیر مربوط به جنین است و بنابراین در مورد دیدن عدس در خواب زن باردار می توان آن را چنین تعبیر کرد:

 • اگر زن باردار خود گیاه عدس را ببیند، نشان از رزق و روزی وسیعی است که پس از تولد از آن برخوردار است.
 • اما اگر او خود را در حال خوردن همان عدس در حالی که هنوز خام بود می دید، نشان دهنده مشکلاتی است که او در بدو تولد از آن رنج می برد.
 • خوردن عدس به شرطی که خوب پخته باشد، فال نیک برای سلامتی نوزاد و رزق و روزی است که برای زن باردار به ارمغان می آورد.

عدس در خواب برای متاهل

 • اگر زن شوهردار کیسه ای کاملاً پر از عدس حمل می کرد، این نشانه پول زیادی بود که سرپرست خانواده به دست می آورد.
 • اگر عدس را خودش بپزد، نشان دهنده مشکلات سختی است که توانایی حل آنها را ندارد.
 • همین طور اگر زن شوهردار خود را در حال تطهیر عدس از خاک و سنگ دید، نشان دهنده نارضایتی کامل او از زندگی زناشویی است.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا