تعبیر خواب گم شدن کفش در خواب ابن سیرین

تعبیر خواب گم شدن کفش در خواب ابن سیرین

گم كردن كفش در خواب از رؤيايي است كه بسياري از علماي تعبير در تعبير آن اختلاف نظر داشتند، ولي محقق ابن سيرين تعبير اين خواب را بر حسب حال بيننده به طور دقيق و مفصل آورده است.

تعبیر خواب گم شدن کفش در خواب

عالم ابن سیرین دیدن کفش را در خواب تعبیر کرد و گفت: اگر بیننده با آن راه برود به راه و سفر اشاره می کند، پس هر که کفش خود را ببرد از سفر اقامت کرده است، اما اگر افسارش بریده شود. سپس این نشان می دهد که به دلیل نفرت مانعی در مقابل او قرار گرفته است.

رنگ کفش در اراده بیننده خواب برای مسافرت نقش دارد پس هر که کفش سیاه ببیند طالب پول و نفوذ است اما اگر کفش قرمز باشد نشانه لذت طلبی است اما اگر کفش سیاه باشد. سبز، پس این دلیل دین است و اگر کفش زرد باشد، نماد بیماری و نگرانی است.

و هر کس در خواب ببیند که کفشی دارد و با آن راه نمی رود، یعنی از زنی است و اگر بپوشد با آن زن همبستر می شود و اگر نپوشد زن است. یک باکره

و در صورتی که بیننده خواب خود را در حال راه رفتن با دو کفش ببیند و یکی از آنها بیفتد، این نشانه جدایی از برادر یا شریک است و پوشیدن کفش و راه رفتن با آن نشانه سفر زمینی است. کفش می پوشد و با آن راه نمی رود، پس این نشان دهنده زنی است که با او ازدواج خواهد کرد.

و هر کس به جای او با کفش راه برود زنش را زیر پا گذاشته است و اما دیدن کفش های پرمو که تراشیده نشده است، این نشانه پول است و اگر کفش بود نشان دهنده زن است.

رویای از دست دادن کفش در خواب برای یک مرد

هر کس در خواب ببیند که یک کفش جدید پوشیده است که هیچ کس قبلاً آن را نپوشیده است ، این بدان معنی است که با باکره ازدواج می کند و اگر پاشنه او قطع شود ، نشان دهنده این است که او زنی بدون فرزند است. یا اینکه بدون دو شاهد با دختری ازدواج کند، ولی اگر کفش بدون زمام باشد، با دختری بدون ولی ازدواج کند.

در صورتی که مردی دید کف پای خود را کشیده و صفحه پایینی شکافته و نیفتاده است، این نشان می دهد که همسرش یک زن به دنیا خواهد آورد، اما اگر بشقاب به بشقاب وصل شود، این نشان دهنده این است که دختر. زندگی طولانی خواهد شد، اما اگر بشقاب بیفتد، این نماد مرگ دختر است.

و اگر مردی در خواب ببیند که کف پای خود را وصله می کند، بیانگر غلبه بر مشکلات و روابط حسنه با همسرش است و اگر شخص دیگری کفش های او را وصله کند، نماد فساد همسرش است.

و ابن سیرین توضیح می دهد که هر که کفشش را گم کند یا در آب بیفتد، این بدان معناست که همسرش ناظر بر امر بدی است که منجر به هلاکت می شود و سپس تحویل می دهد.

و اگر بیننده ببیند که مردی کفشهای او را دزدیده و پوشیده است، دلیل بر فریب آن مرد با علم و رضایت از همسرش است.

و هر کس در خواب کفش های چوبی ببیند، نشانگر زنی خیانتکار است، و اما کف سیاه آن زنی ثروتمند و صاحب نفوذ است.

و گفته شد که درآوردن کفش، امنیت و رسیدن به هدف است، اشاره ای به فرموده ی خداوند متعال.

تعبیر گم شدن کفش و یافتن آن در خواب چیست؟

هر کس در خواب ببیند که کفش خود را گم کرده و بعد از سختی آن را بیابد، این بدان معناست که بیننده مالی را از دست می دهد و آن را می یابد، اما بعد از مشکل، و راه رفتن با کف پا، سفری است در طاعت خدا و تنها. ممکن است اشاره به برادر باشد و خدا داناتر است.

و هر کس ببیند که با کف پا راه می رود، ولی یکی از آنها قطع می شود، و آن را رها می کند و ادامه می دهد، این نشان می دهد که بیننده با برادرش به زمین رفت، ولی او را رها کرد و تنها بازگشت. خواب حکایت از مرگ برادرش دارد.

تعبیر خواب گم شدن کفش و پوشیدن کفش دیگر برای زن مجرد

اگر زن مجرد در خواب این خواب را دید، نشانگر فرار او از جوان بد اخلاقی است که با او مشکل ایجاد می کرد و از روی اخلاق و دین با جوان دیگری معاشرت می کرد.

یک کفش در خواب

هر کس در خواب ببیند که یک کفش به پا کرده است، بیانگر آن است که بیننده شریک زندگی خود را از دست می دهد، خواه به مرگ، طلاق یا فسخ نامزدی، و اگر بیننده قصد مسافرت داشته باشد، نشانه عدم موفقیت است. این سفر

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا