بوسیدن مرده در خواب با تعبیر مفسران بزرگ

بوسیدن مرده در خواب با تعبیر مفسران بزرگ

بوسیدن مرده در خواب از جمله خواب هایی است که خواب دیده ممکن است به چند مورد اشاره داشته باشد که امروز طی سطور زیر به تفصیل با آنها آشنا می شویم.

بوسیدن مرده در خواب

دیدن بوسیدن دست شخص متوفی در خواب از مواردی است که نشانه های زیادی دارد که به شرح زیر است:

 • تعبیر خواب بوسیدن مرده ممکن است خواب بیانگر خیر بزرگی باشد که بیننده در واقعیت به دست می آورد و خداوند بالاتر و داناتر است.
 • یا ممکن است اشاره به خیر بزرگی باشد که انسان از آن مرده نصیبش می شود، خواه پول باشد یا ارث، و خداوند به غیب دانا است.
 • اگر بیننده خواب متوفی را نشناسد ممکن است به طور کلی بیانگر خیر و برکت در زندگی آن شخص باشد.

در آغوش گرفتن و بوسیدن متوفی در خواب

از جمله خواب هایی که ممکن است شخص ببیند این است که در حال در آغوش گرفتن شخص متوفی است و نشانه های زیادی دارد که مهمترین آنها عبارتند از:

 • این امکان وجود دارد که خواب اشاره به فواید بسیاری داشته باشد که بیننده خواب در زندگی به دست آورد.
 • و اگر بیننده خواب مرده را بشناسد، بیانگر این است که میت به رحمت خدا رفته و از او راضی است.
 • اگر در خواب آغوش طولانی باشد، ممکن است نشانه نزدیک شدن به مرگ بیننده باشد و خداوند غیب را می داند و خدا داناتر است.

در خواب با متوفی دست بدهید

این خواب ممکن است برای کسانی که آن را می بینند ترس های زیادی به همراه داشته باشد و مهمترین تعابیر دریافت شده در مورد آن خواب به شرح زیر است:

 • مصافحه با مرده و بوسیدن او در خواب از خواب های نیکو و نویدبخش است که برای هر که او را ببیند به خیری اشاره دارد و خداوند داناتر است.
 • و اگر شخص میت را بشناسد، مژده ای از جانب خداوند است که از آن شخص یا مالی به ارث برسد.
 • اگر متوفی ناشناخته باشد، ممکن است نشانه آن باشد که فرد از منابعی که قبلاً انتظارش را نداشت پول به دست می آورد.

تعبیر سینه میت به محله در خواب

ممکن است بیننده خواب عکس آن را ببیند و شخص متوفی در خواب او را ببوسد.

در این مورد، خواب ممکن است به تعابیر مختلفی اشاره داشته باشد که مهمترین آنها به شرح زیر است:

 • بوسیدن مرده بر زنده در خواب از جمله خواب های نیکی است که به خیر و آسایش پیش رو اشاره دارد و خداوند اعلم است.
 • ممکن است نشانه آن باشد که شخص متوفی به صدقه بیشتر از زنده نیاز دارد و خدا داناتر است.
 • اگر میت ضعیف باشد یا در حال بوسیدن زنده به نظر ناخوش آید، نیاز مبرم به دعا دارد.

بوسیدن دست متوفی در خواب

 • ابن سیرین تأکید کرد که این خواب یکی از خواب های نیک است که حکایت از آن دارد که اتفاقات خوبی برای بیننده رخ می دهد.
 • ممکن است منظور از خواب، مبالغ هنگفتی باشد که بیننده خواب ممکن است از متوفی به دست آورد.
 • یا ممکن است اشاره به خیر فراوانی باشد که شخص از مکانی غیرمنتظره به دست می آورد، به ویژه اگر میت نداند.

دیدن مرده ای که در خواب مرا در آغوش گرفته است

بوسیدن متوفی در خواب از جمله مواردی است که حاکی از خیر و برکت در زندگی آن بیننده است و ممکن است اشاره به چیزهای دیگری باشد از جمله:

 • خواب ممکن است بیانگر این باشد که بیننده اعم از زن و مرد اخلاق بالایی دارد و خداوند از غیب آگاه است.
 • برای دختر مجردی که خواب ببیند مژده ای است از جانب خداوند متعال که هر چه زودتر ازدواج کند و خداوند بالاتر و داناتر است.
 • این می تواند نشانه موفقیت و خوش شانسی در زندگی کسی باشد که خواب را به طور کلی می بیند.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا