دست دادن در خواب به روایت ابن سیرین، النابلسی و مفسران معاصر

مصافحه گواه دوستی و احساسات خوب متقابل و نوعی آرامش طبیعی است که در بین مردم مرسوم است و در موارد دیگر می تواند به شکلی متفاوت از جمله پایان اختلاف بین دو نفر، پایان نگرانی ها رهایی از اندوه، پیمان و حمایت دو نفر یا رضایت و پیوند خویشاوندی و تقدیم شما می شود مجله نازک در این مطلب دیدن مصافحه در خواب طبق حالت نظر.

دست دادن در خواب توسط ابن سیرین

 • امام محمد بن سیرین را از بزرگ ترین علمای تعبیر می دانند که در نگارش تعبیر خواب تعابیر متعددی را برای ما بیان کرده است، عشق و دوستی دو طرف و وابستگی متقابل در روابط آنها.
 • اگر بیننده خواب ببیند که به شدت دست می دهد، این نشان می دهد که او مقام بالایی خواهد داشت.
 • و اما اگر در خواب دید که با پادشاهان مصافحه می کند، این نشانه و نشانه قوی است از مقام بلندی که به او خواهد رسید و خیر فراوانی که نصیب او خواهد شد.
 • اگر ببیند که با مرده ای دست می دهد، این نشان دهنده بازگشت غایبی است که مدت زیادی از آن دور بوده یا بشارت می دهد.
 • در تعبیر خواب مصافحه با ابن سیرین گفته است که نشان از حسن روابط و احساس محبت است، اما اگر دیدی با شخصی که بین او و تو اختلاف است، دست می دهی، دلیلی بر صله رحم یا نشانه پایان این بیگانگی است، چنان که در حدیث شریف آمده است که مصافحه، محبت را زیاد می کند.
 • امام محمد بن سیرین تصدیق کرد که مصافحه با کسی که در خواب می‌شناسید، نشانه خویشاوندی است و مصافحه با کسی که نمی‌شناسید به معنای دیدار مورد انتظار مهمان است.
 • تعبیر خواب دست دادن با دستی که با آن دست می دهد متفاوت است و دست دادن با دست چپ در خواب بیانگر از دست دادن مال زیاد است و ممکن است نشانه حسادت یا دشمنی بین افراد باشد. خواب بیننده و کسانی که او را در خواب می بینند در صورت اختلاف قبلی.
 • امام ابن سیرین معتقد است که تعبیر امتناع از مصافحه در خواب، حاکی از نگرانی و مشکلات زندگی بیننده است، بنابراین خواب امتناع از مصافحه به دلیل یا نشانه ای تعبیر شد که بیننده. مشکلات زیادی را پشت سر می گذارد و همچنین تعبیر می شود که ممکن است در آینده خبرهای بدی بشنود.

برای نابلسی در خواب دست بدهید

امام عبدالغنی النابلسی یکی از بزرگ ترین علمای تعبیر خواب است که تعابیر زیادی را در اختیار ما قرار داده است که همواره به ما کمک کرده است تا برخی از مسائلی را که در نتیجه خواب هایی که ما را به خود مشغول کرده است، درک کنیم. او رویای دست دادن را به طور مفصل برای ما توضیح داد:

 • در صورت مشاهده مصافحه با کسانی که قبلاً با آنها مصافحه می کردیم، این نشان دهنده نیکی و سخنان نیکو است.
 • خواب مصافحه با دشمن، گواه پایان آن دشمنی است، چنانکه ابن سیرین گفته است.
 • اگر فردی که با شما اختلاف نظر دارد آغازگر صلح باشد، این نشان می دهد که او است که برای آشتی و تمایل او به این امر عجله می کند.
 • رؤیای بوسیدن مرده و دست دادن با او به عنوان شاهدی از رابطه عشقی تعبیر شده است که کسانی را که رویا را با مرده دیدند گرد هم آورد.
 • شیخ النابلسی می گوید هر که در خواب سلامی مجهول ببیند اگر جواب دهد و بپذیرد سلام می کند و اگر امتناع کند و اجابت نکند ثواب ندارد سلام و سلام در یک خواب بیانگر نیاز مورد نظر شخصی است که در خواب به او سلام می کنیم، پس اگر بازگشت آرامش، برآورده شدن حاجت بود.
 • و اگر نخواست، بیننده به خواسته خود نرسید، اگر بیننده خواست معامله کند و دید که سلام می کند و به سلام او پاسخ نمی دهد، تلاشش با شکست مواجه می شود و ….
 • نابلسی می افزاید: دیدن شروع سخن در خواب، اگر مقدم بر آن سلام و درود نبود، بیانگر گرایش به بدعت و تخلف از سنت شریف پیامبر و نیز دیدن امتناع از مصافحه یا دست دادن است. امتناع از صلح در خواب و چه بسا صلح در خواب به تعبیر شیخ النابلسی دلالت بر تسلیم شدن دارد.
 • هر کس ببیند که بدون مصافحه به مجهول سلام کند، از جمع در امان باشد و به طرف اعتماد کند و هر که ببیند بدون مصافحه به نامعلومی سلام کند، او را به امانت می گذارد، اگر ببیند که سلام کرد. دوست بدون دست دادن به او قول می دهد.

دست دادن در خواب با مترجمان معاصر

تعبیر خواب علمای معاصر برای ما توضیح داده اند که تعبیر خواب مصافحه به معنای پایان دعوا و مشاجره یا شروع رابطه بر اساس دوستی و عشق است و از آن به شغل جدید، خوب نیز تعبیر شده است. رابطه یا پیوند خویشاوندی

اگر شخصی که با او دست می دهید برای شما دشمن است، این به معنای آسیب یا مشکل است، ابن سیرین این خواب را اینگونه تعبیر کرده است که می خواهد رابطه بین شما را بازگرداند، یا اینکه خواهان آشتی و بازگشت دوباره دوستی است.

معمولاً تعبیر دیدن مصافحه در خواب ما را مشغول می کند، زیرا این برای ما خوب است، زیرا صلح و مصافحه دلیل بر پیوند و محبت است و به نوعی بیعت یا توافق تعبیر شده است. تعابیر و نشانه های متعددی از دیدن دست دادن در خواب می باشد که در ادامه مطلب به تفصیل آن را برای شما شرح خواهیم داد:

 • اگر در خواب ببیند که در محل کار یا مسکن با شریک زندگی خود دست می دهد، این گواه بر استحکام رابطه بین آنها و وابستگی متقابلی است که آنها را متحد می کند.
 • این خواب بر اساس دست استفاده شده تعبیر شده است، اگر از دست راست استفاده کنیم، دلیل بر خیر، موفقیت، برتری و زندگی شاد است و اگر از دست چپ استفاده شود، دلیل بر شر، شکست و شکست است. زندگی نکبت باری که رویاپرداز زندگی می کند.

دانشمندان بیش از یک تعبیر از دیدن دست دادن در خواب به ما دادند و نظرات آنها به شرح زیر متفاوت بود:

 • دست دادن در خواب با یکی از بزرگان که با او ارتباطی ندارد، بیانگر ایمنی و رهایی از عذاب است.
 • رویای دست دادن با شیخی که او می شناسد، دلیلی بر ازدواج او با دختری زیبا تعبیر شد و با او به خیر و صلاح بسیار خواهد رسید.

تعبیر دیدن مصافحه در خواب برای زنان مجرد

به خوبی می دانیم که مصافحه با بیگانگان جایز نیست و مجرد یا متاهل بودن او چون حرام است چندان فرقی نمی کند، اما در خواب تعبیر رؤیا فرق می کند. مجرد یا متاهل:

 • اگر با زن دیگری دست بدهد، این نشان می دهد که روزهای آینده پر از شادی و خبرهای خوب خواهد بود.
 • دست دادن او با مردان به عنوان نشانه ای از یک رابطه یا مرحله جدید، اغلب کارآمد، تفسیر شده است.
 • دیدن دست دادن او با مردی متاهل نشان دهنده تمایل او به ارتباط با مردی است که خصوصیات مشابهی با آنچه در خواب دیده است دارد.
 • اما اگر در خواب دید که مسافری را می بیند و با او دست می دهد، این نشان می دهد که آینده ای روشن و درخشان در انتظار او است.
 • اگر در خواب دید که دست پدر یا مادرش را می فشارد، این نشان دهنده نزدیکی تاریخ نامزدی یا ازدواج اوست، اگر قبلا نامزد بوده است.
 • اگر در خواب ببیند که با دختری مانند خود دست می دهد، دلیلی بر رابطه عشق و محبت بین آنهاست و اگر دختری که با او دست می دهد زیبایی زیادی داشته باشد، این برای او مژده است. اگر در خواب ببیند که با مرده ای دست می دهد، دلیل بر نیکی و پاکی و عفت قلب اوست.

دست دادن زن مجرد با مردی در خواب

دست دادن دختر مجرد با غریبه نشانه آن است که او می خواهد با مردی با همان خصوصیات او ازدواج کند و وقتی در خواب می بیند که با پسر همسایه اش دست بدهد، نشان دهنده این است که او نسبت به او احساس دارد و می خواهد. با او ازدواج کنید و اگر با یک فرد خارج نشین دست بدهد، این یکی از نشانه های آن است که اتفاق خوبی برای او خواهد افتاد که در آینده به او کمک زیادی می کند.

خواب دست دادن با پلیس بیانگر این است که او بر مشکلات غلبه خواهد کرد و در زندگی یا تحصیلش موفق خواهد شد و اگر پزشک با او دست داد، این بدان معنی است که دختر از نگرانی هایی که او را همراهی می کند درمان می شود.

رویای دست دادن با یک دختر مجرد با کسی که می شناسید، بیانگر این است که او با او رابطه عاطفی خواهد داشت، هرچند که همیشه او را جلوی چشم خود می دید، اما به او توجهی نمی کرد. اگر در خواب ببیند که در محل کار با مدیر خود دست می دهد ، به این معنی است که به زودی ترفیع کسب می کند.

امتناع از دست دادن در خواب برای زنان مجرد

دو مورد امتناع از دست دادن وجود دارد اگر او از دست دادن خودداری می کند یا فرد دیگر از دست دادن با او امتناع می ورزد و هر دو مورد توضیح می دهد که او در وضعیت بد روانی و افسردگی قرار دارد. که بر روابط اجتماعی او تأثیر می گذارد.

 • اگر خواب ببیند که از دست دادن با کسی امتناع می ورزد، این نشان می دهد که او در میان اعضای خانواده و دوستان خود، در محل کار یا تحصیل احساس تنهایی می کند.
 • اما اگر دیدید که هیچکس نمی پذیرد که با او دست بدهد، این نشان از تنگی نفس و حالت غم و اندوهی است که زن مجرد دارد و یا به طور کلی حالت ناامیدی دارد.

دست دادن در خواب برای یک زن متاهل

مصافحه با زن شوهردار موارد متعددی است که علما برای ما ذکر کرده اند که عموماً دلالت بر خیر و سعادت دارد، رؤیت را به تفصیل بیان می کنیم:

 • در این خواب، نشان دهنده شادی است که او از آن برخوردار خواهد شد و ثبات روانی که با شوهرش خواهد یافت.
 • اگر شخصی که زن با او دست می دهد، شوهر او باشد، این گواه بر حسن رابطه بین آنهاست.
 • اما اگر ببیند کسی که با او دست می دهد پدرش است، نشان از موفقیت زناشویی اوست و رابطه بین او و شوهرش بر اساس عشق، محبت و احترام خواهد بود.
 • اگر در خواب ببیند که با برادر یا خواهر خود دست می دهد، دلیل بر این است که به زودی حامله می شود.
 • اما اگر با یکی از فرزندانش دست بدهد، نشان دهنده برتری فرزندان و مژده موفقیت است، زیرا فرزندانش به موفقیت های تحصیلی و حرفه ای می رسند که از بقیه همسالان خود پیشی می گیرد.
 • اگر او با یک فرد مشهور دست بدهد، به این معنی است که او از بقیه اعضای خانواده اش متمایز می شود.

دست دادن در خواب برای یک زن باردار

 • خواب زن حامله مبنی بر دست دادن با کسی که دست قوی دارد، تعبیر شده است که مردی به دنیا می آورد، اما اگر با زنی مصافحه کند، علامت آن است که زن به دنیا می آورد. .
 • به طور کلی دست دادن برای یک زن باردار گواه این است که جنین در سلامت کامل است و ماه های بارداری او با آرامش می گذرد و او یا جنینش مشکلی برای سلامتی نخواهد داشت.
 • اگر زن حامله ای در خواب ببیند که با مرده ای دست می دهد، این به معنای مژده برای او، مژده و پایان بارداری و زایمان در آرامش است.

دست دادن در خواب برای یک مرد

 • به طور کلی دست دادن با مرد نشانه خوبی و موفقیت در کار یا ازدواج اوست، بنابراین مصافحه او با همسرش نشان از حسن رابطه بین آنها و مصافحه او با رئیسش در محل کار، نشانه اوست. ترفیع، در حالی که امتناع از دست دادن نشانه رنج در زندگی زناشویی و مشکلاتی است که مرد در زمینه کاری خود با آن مواجه خواهد شد.
 • اگر مردی ببیند که با زنی زیبا دست می دهد، تعبیر این خواب این است که بیننده مال فراوان به دست می آورد.
 • وقتی مردی ببیند که با کسی که مخالف دین اوست دست می دهد، معنی این خواب این است که بیننده از آیین دین خود خارج می شود و گناهان کبیره بسیاری انجام می دهد.
 • اگر مردی در خواب با پزشک در حالی که از بیماری رنج می برد دست بدهد، نشان دهنده بهبودی است.

نمادهای دیدن دست دادن در خواب

 • دست دادن در خواب عموماً به عنوان نشانه ای از عشق، خوبی و خوشبختی تعبیر می شود.
 • اگر مصافحه برای شخص دشمن بود، این نشان می دهد که نزاع بین آنها به زودی پایان می یابد، همانطور که اشاره کردیم.
 • یک دست دادن ممکن است به عنوان نشانه ای از شروع یک رابطه جدید تفسیر شود.
 • تعبیر مصافحه با مرده دلیل بر این است که هر کس با او دست بدهد با بیننده رابطه قوی دارد.
 • اگر با عادل مصافحه کند، به این معناست که بیننده، وارسته ای است که در رفتارش خدا را در نظر می گیرد.
 • مصافحه در خواب بیانگر سودی است که بیننده دارد.
 • اگر با پیرمردی دست بدهد، همانطور که قبلاً توضیح داده شد، نشان دهنده این است که او با یک دختر زیبا ازدواج خواهد کرد.
 • خواب مصافحه با شخص ناشناس، بیانگر دوری از عذاب آخرت است.
 • هر کس در خواب ببیند با کسی که بد اخلاقی دارد و به دیگران ستم می کند مصافحه می دهد، نشانه فراموشی گناه است.
 • اگر در خواب دید که با زندانی دست می دهد، علامت آن است که آزاد می شود.
 • مصافحه با متوفی بیانگر بخشش متوفی برای آن شخص است.
 • اما اگر ببیند که با کافر دست می دهد، به پیمانی بین آنها تعبیر می شد.
 • مصافحه با یکی از والدین، برادران یا فرزندان به این معناست که آنها مشتاق حفظ پیوندهای خویشاوندی و انجام وظیفه هستند.
 • دست دادن زن با همه محرمان یا زنی مانند او، نشانه خیر بسیار است.
 • اگر در خواب ببیند که با شخصی که با او ارتباطی ندارد دست می دهد ، نشان دهنده این است که او در زندگی خود کسی را پیدا می کند که در کنار او بایستد تا بتواند بر همه مشکلاتی که با آن روبرو است غلبه کند.
 • اما اگر او از دست دادن با زنی که می شناسد امتناع کرد، این بدان معنی است که بیننده رویا بر خصومت و اختلاف نظر پافشاری می کند، علی رغم اشتیاق اطرافیانش برای بهبود رابطه با او.
 • اگر او از دست دادن با یکی از بستگان نزدیک خود امتناع کرد، این نشان دهنده گسستگی روابط خویشاوندی است.

تعبیر خواب دست دادن با مرد

 • خواب دست دادن با مردی در خواب، دلیل بر حسن و حسن روابط بین آنها و مشارکت او در تجارت تعبیر شده است.
 • و اما تعبیر خواب دست دادن مرد با زن، بیانگر شادی و نشاطی است که به دست می آورد، ممکن است نشانه موفقیت در زندگی شخصی و عملی باشد.
 • علمای تفسیر معتقدند که مصافحه با مرد بیانگر دوستی، محبت و پیمان است، اما اگر در خواب ببیند از دست دادن خودداری می کند، نشانه بی ثباتی و وضعیت بد روانی است.

در خواب با یک زن دست بدهید

 • علمای ممتاز ما که در تعبیر خواب تخصص دارند برای ما توضیح داده اند که تعبیر خواب مصافحه با زن در خواب دلیل بر این است که این شخصی که با زنی مصافحه می کند خیر بسیار خواهد داشت و نشانه ای از رهایی از مشکلات و بحران ها
 • تعبیر دست دادن زن با مرد در خواب نیز مقام والای او را بیان می کند و شاید به مسافرت برود و از خانواده دور شود.

در خواب با کسی که می شناسم دست بدهید

 • وقتی مردی با کسی که در واقعیت می شناسد دست می دهد، نشان دهنده این است که آنها رابطه مفیدی دارند، اما اگر در خواب ببیند که با زنی که نمی شناسد دست می دهد، به این معنی است که از سعادت و خوشبختی برخوردار می شود و خداوند به او دست می دهد. او را گرامی بدار
 • رویای دست دادن با کسی که دوستش دارید یا برایتان عزیز هستید، نشان می‌دهد که این نشانه استحکام پیوند بین شما و روابط بسیار خوب شماست.

در خواب با کسی که نمی شناسم دست بدهید

مصافحه با غریبه در خواب یکی از چیزهایی است که ما از آن شگفت زده می شویم و به دنبال توضیح آن هستیم.متفکران تفسیری مانند النابلسی ابن سیرین تعبیر خواب مصافحه با غریبه را دلیل بر این می دانند. دوری او از عذاب آخرت.

در خواب با دشمن دست بدهید

تعبیر خواب ها بر این باورند که تعبیر خواب دست دادن با دشمن، دلیلی بر پایان دشمنی آنها و آغاز رابطه جدید بین آنها پس از وقفه است.

تعبیر خواب دست دادن و بوسیدن

 • علمای تعبیر بر این باورند که تعبیر دست دادن و بوسیدن در خواب دلیل بر وسواس جنسی است.
 • ابن سیرین آن را به برآورده شدن حاجت از شخص بوسیده، برآورده شدن خواسته ها و تحقق آرزوها تعبیر کرده است و می توان آن را به نجواهای شیطان تعبیر کرد.

تعبیر خواب دست دادن

 • محقق بزرگوار ما ابن سیرین برای ما توضیح داده است که تعبیر دست دادن در خواب بین زن و مرد تفاوت چندانی ندارد، زیرا دلیل بر محبت و دوستی بین تکان دهنده است.
 • و اگر مصافحه به زور بود، گواه بر این است که او به مقامات معتبری خواهد رسید.
 • تعبیر دست دادن در خواب ممکن است به سود، خوبی، عشق، وابستگی متقابل و خویشاوندی نیز اشاره داشته باشد.
 • اگر بیننده خواب ببیند که با مرده ای دست می دهد، به معنای ارتباط بین بیننده خواب و شخصی است که با او دست داده است.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا