تعبیر خواب شکستن دست در خواب برای زنان مجرد، متاهل و باردار

تعبیر خواب شکستن دست در خواب برای زنان مجرد، متاهل و باردار

ممکن است برخی ببینند که تعبیر خواب شکستن دست لزوماً فقط نشان دهنده شر است، زیرا در واقع به فرد آسیب دیده آسیب می رساند، اما برخی از مفسران متفق القول هستند که این تعبیر معانی خوبی و بدی دارد.

جایی که شکستگی دست در اثر افتادن از محل یا قرار گرفتن در معرض تصادف رخ می دهد و در یک شبانه روز یا با یک درمان ساده سالم بر نمی گردد، بلکه نیاز به گچ دارد که از دو هفته تا ماه، و این در خواب نشانه ای دارد، همانطور که معنای شکستن دست راست با دست چپ و همچنین اهمیت زن و مرد و وضعیت تأهل آنها متفاوت است.

تعبیر خواب دست شکستن ابن سیرین

ابن سیرین گفته است: دیدن دست شکسته در خواب، بیانگر خیر و معیشت و کسب از راه حلال است و ممکن است دلالت بر شر کند، گویا دلالت بر این دارد که یکی از برادران بیننده در تنگنا است و به او نیاز دارد، یا دلیل بر ضعف سعادت بیننده و از بین رفتن آن، زیرا دست آن است که کار می کند و روزی می دهد.

و توضیح داد که دست راست نشان دهنده پدر و پسر و برادر است و دست چپ نشان دهنده مادر و دختر است و هر که در خواب ببیند که در حال مریض است که دستش شکسته و به زور. ان شاء الله از بیماری او و هر که سالم است، دیدن دستش در گچ نشانگر بهبودی در زندگی اوست و خداوند بر او باز می کند.

تعبیر خواب دست شکستن برای نابلسی

نابلسی گفت: دیدن دستهای شکسته در خواب، بیانگر مرگ یکی از برادران بیننده است و هر که ببیند دست راستش شکسته دلیل بر گناهی است که انجام می دهد و باید از آن توبه کند و از آن دوری کند. و استغفار کن و اما دیدن دست چپ شکسته دلیل بر جدایی از عزیز بیننده است.

تعبیر خواب شکستن دست در خواب برای زن متاهل

اگر زن متاهلی در خواب ببیند که دستش شکسته است، بیانگر بی ثباتی و پراکندگی امور خانه اوست و مشکلات زیادی برایش پیش می آید یا بیانگر بروز بحران مالی با شوهرش است. مفسران گفته اند که دیدن دست شکسته برای زن متاهل نوید خوبی ندارد و همیشه به معنای آن ضرر دارد.

و اگر دستی را که می بینید شکسته، دست راست است، بیانگر اختلاف او و شوهرش است که ممکن است موجب طلاق یا جدایی شود.

تعبیر خواب شکستن دست زن باردار

وقتی زنی در دوران بارداری بینایی می بیند که دستش شکسته است، یعنی بارداری او سخت می شود و دردهای زیادی را متحمل می شود و باید تحمل کند و صبر کند تا خداوند حالش را برطرف کند.

تعبیر خواب دست شکسته برای دختر مجرد

دیدن دست شکسته در خواب یک زن مجرد بیانگر وضعیت نامناسب روحی و روانی او و در همان حال رفتن است.

اگر در خواب ببیند که دست خود را می‌شکند، بیانگر آن است که در زندگی تصمیمات نادرستی می‌گیرد که برایش ضرر می‌آورد و دیدن شکستن دست راستش بیانگر جدایی معشوق یا عزیزی است. اما اگر ببیند که دستش شکسته و در گچ گذاشته اند، نشان از اندوه او دارد.

تعبیر شکستگی دست راست و چپ

برخی از تعبیر کنندگان گفته اند: دیدن دست راست شکسته در خواب، بیانگر آن است که کسی که سوگند یاد می کند، دروغگو است و باید آن را ترک کند و از آن توبه کند، و اما دیدن دست چپ شکسته، دلیل بر قطع رابطه خویشاوندی یا خویشاوندی است. جدا شدن از عزیزی، اما دیدن دست های شکسته در کنار هم، دلیل بر از دست دادن نزدیکی است، مانند پسر، دختر یا برادر.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا