تعبیر خواب عبایی پاره شده چیست؟

خانم ها به پوشیدن زیباترین لباس ها علاقه دارند، اما اگر زنی در خواب ببیند که عبایی پاره بر تن دارد. تعبیر خواب عبای پاره شده برای زنان مجرد و متاهل و زنان باردار چیست؟

تعبیر خواب عبایی پاره شده چیست؟

 • بسیاری از مفسران می گویند که رویای شنل پاره در خواب جزو خواب های خوب نیست، زیرا نشانه های شیطانی بسیاری را در بر می گیرد که بیننده را در زندگی او به شدت آزار می دهد.
 • امام محمد بن سیرین بر این باور است که پوشیدن عبای پاره نشان دهنده درست نبودن شرائط دینی و مستقیم نبودن راه است که بیننده بدون بی توجهی به کیفر گناهان بسیاری را مرتکب می شود و باید شروع به توبه کند و به راه خدا بازگردد. در اسرع وقت.
 • برخی از مفسران اشاره کردند که خواب خرقه پاره نشان دهنده فقر خانواده بیننده است که باعث بحران های شدید مالی بسیاری می شود.
 • خرقه پاره در خواب از نظر ابن سیرین به معنای برداشتن پرده خدا از روی بیننده و افشای امور او در میان مردم است.
 • خواب خرقه پاره حاکی از ناراحتی و بدبختی است و این امر در زمینه تحصیل و کار نمود پیدا می کند تا بیننده در آنچه درس می خواند از برکت برخوردار نشود و با تلاش و کوشش به شغل معتبری نرسد.
 • برخی از مفسران رؤیا، خواب خرقه پاره در خواب را به عنوان نمادی از بیماری تعبیر کردند که بیننده را مبتلا می کند و شانس او ​​را در زندگی کاهش می دهد.

تعبیر خواب عبای پاره شده در خواب برای زنان مجرد

 • وقتی دختر مجردی در خواب خرقه پاره می بیند، تعبیر این خواب این بود که از هوس پیروی می کند و بدون شرم گناه می کند. پس آبروی او در میان مردم خدشه دار خواهد شد.
 • در خواب یک زن مجرد چیزی بیش از یک خرقه پاره، نشانه فقر و بدهی نیست و هر چقدر هم که در زندگی خود تلاش کند، سهم زیادی از زندگی نصیب او نخواهد شد.
 • اگر دختر مجردی در خواب ببیند که خرقه پاره بر تن دارد، معنی این رؤیا این است که با جوانی که برای او ناشایست است ازدواج می کند، خواه به خاطر اخلاق بدش یا به خاطر اینکه او در شرایط سخت مالی قرار دارد. بنابراین او در اثر این ازدواج چه به دلیل رفتار شوهر و چه به دلیل سختی شرایط، در زندگی خود دچار ناراحتی شدید خواهد شد.

تعبیر خواب عبای پاره شده برای زن متاهل

 • خواب عبای پاره شده برای زن متاهل را نمی توان بر اساس یک نظر تعبیر کرد، زیرا در خواب باید به جزئیات دیگری توجه کرد.
 • خواب پاره شدن عبای زن متاهل، بیانگر آن است که عده ای به دلیل اعمال خلاف دستورات دینی، درباره پیشنهاد او صحبت خواهند کرد و از این رو موضوع او در اثر ارتکاب فحشا در بین مردم رواج پیدا می کند. .
 • اگر خرقه زن شوهردار از درازا پاره می شد، این از رؤیاهای ستودنی بود که حکایت از قطع نگرانی داشت، علاوه بر این که از بلاها یا دسیسه هایی که دشمنان برای او می کشیدند، رهایی یافت.
 • زن شوهردار وقتی ببیند که در حال پوشیدن عبای خود را پاره می کند، تعبیر خواب این است که با خانواده خود یا خانواده شوهرش در اثر دخالت آنها در امور خصوصی او، دعوای بزرگی می کند.
 • اگر زن شوهردار ببیند که بیش از یک عبای پاره شده بر روی هم پوشیده است، این خواب حکایت از فقر این زن و فقر فرزندانش پس از او دارد، چنانکه خداوند برای او و فرزندانش سختی و بدبختی مقرر داشته است. .
 • اگر زن شوهردار ببیند عبای جدیدی که خریده است پاره شده، اما بتواند آن را درست کند، نشانگر این است که به او حسادت می‌کنند یا مورد سحر و جادو قرار گرفته است. پس باید به ذکر پایبند باشد و از خداوند رهایی و ایمن از هر بدی بخواهد.

تعبیر خواب عبای پاره شده برای زن باردار

وقتی زن حامله ببیند عبای جدیدی می خرد، به این معناست که از نوزادش بسیار خوشحال می شود، زیرا از بیماری پاک می شود، اما اگر بعد از آن متوجه شود که عبای پاره شده است، تعبیر خواب. این بود که این نوزاد هیچ کاری نخواهد داشت و در زندگی خود دچار مشکلات زیادی خواهد شد.

در پایان این مطلب تعبیر جامع خواب دیدن عبای پاره شده را برای زنان مجرد، متاهل و زنان باردار روشن کرده ایم و به این نکته اشاره می کنیم که قرار نیست شما اسیر تعبیر خواب شوید، بلکه خودتان باید به زندگی خود ادامه دهید تا به موفقیت برسید و در عین حال از شر این رویا به خدا پناه ببرید.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا