تعبیر خواب درختان خرما در خواب با همه حالاتش و دیدن آن چه اهمیتی دارد

درختان خرما در طول زمان جزو درختان دائمی به حساب می آیند، درخت خرما ساقه بلند و کلفتی دارد و طول آن ممکن است به سی متر برسد، معمولاً تعبیر خواب درخت خرما به فال نیک تعبیر می شود و در بیشتر موارد تعبیر آن ستودنی است.

تعبیر خواب نخل خشک

 • از ابن سیرین نقل شده است که هر که در خواب نخل خشکیده ببیند، دلالت بر این دارد که او مردی بد اخلاق یا منافق یا نشان دهنده راه رفتن در راه نادرست است.
 • ولى اگر مردى در خواب درختان خرماى مثمر را ببيند، اين رؤيتى است ستوده كه حاكى از اولاد نيكو است، يا نشان دهنده باردار شدن همسرش در آينده نزديك، و خداوند متعال و دانا است.
 • و گفته شد که دیدن درخت خرمایی که در داخل خانه دچار خشکسالی شده بود، نشانه بیماری بیننده یا مرض اهل بیت اوست.

تفسیر چشم انداز درختان خرما

 • از ابن سیرین گفته شده است که هر که در خواب ببیند که درخت خرما زیاد است، بیانگر افزایش قدرت اوست، اما اگر تاجر باشد، روزی و مال و تجارت زیاد می شود.
 • و هر کس در خواب ببیند که یک درخت خرما دارد، دلالت بر همسری با مال و دانش فراوان دارد.
 • و از ابن سیرین گفته شده است که دختر مجرد در خواب درختان خرما، نشانه خیر و بشارت است.
 • و درباره ابن سیرین گفته اند که دیدن زن شوهردار در خواب نخل، حکایت از عمر طولانی دارد ان شاء الله.
 • و در تعبیر خواب گفته اند که دیدن درختان خرما در خواب، بیانگر مال و روزی حلال و رسیدن مژده برای بیننده و اهل بیت اوست.

تعبیر خواب درخت خرما بریده شده

 • درباره النابلسی و ابن شاهین گفته شد که نخل در خواب مردی عالم و بزرگوار است یا فرزند صالحی با دین و اخلاق نیکو، بریدن درخت خرما در خواب، رؤیت ناپسندی است که دلالت بر مرگ عالم و یا مردن فرزند صالح دارد و خداوند متعال و دانا است.
 • و گفته شد که دیدن بریدن درخت خرما در خواب، حکایت از مرگ مرد بلند مرتبه یا رئیس دولت است و خدای ناکرده.
 • و گفته شد که اگر مردی قصد سفر کند و در خواب درختان خرما را بریده ببیند، دلالت بر آن دارد که سفر او ممدوح و ناپسند نیست.
 • از این رو در این مقاله به تعابیر مختلف دیدن درخت خرما در خواب و میزان تأثیر آن بر زندگی انسان می پردازیم.

تعبیر درخت خرما در خواب چیست؟

 • گفته شد: دیدن برگ درخت خرما در خواب، نشانه زیاد شدن فرزندان و فرزندان است و خداوند متعال و دانا است.
 • ابن سیرین بیان کرده است که دیدن شاخ و برگ و برگ درخت خرما نشانه مال حلال و روزی خوب است.
 • و گویند هر که در خواب درخت خرما را در خانه دید و دید که شاخه یا شاخه آن خشک شده است، دلالت بر بیماری بیننده خواب یا بیماری یکی از اعضای خانواده او دارد.
 • و گفته شد که دیدن درختان خرما سبز شده و نرم شده است، بیانگر بهبودی بیننده از بیماری است و خداوند متعال و دانا است.
 • و از ابن سیرین گفته شده است که هر که در خواب نخل ببیند، نشانه آمدن مردی با علم مفید است که مردم را نصیحت می کند و مصیبت آنان را راهنمایی می کند و از نیازمندان حمایت می کند.
 • ابن سیرین گفته است: هر که در خواب نخل های بلند ببیند، سالی پر از خیر و کار و موفقیت را نشان می دهد، یا اشاره به همسری نیکو و افزایش روزی و مالی دارد.

دیدن درخت خرما در خواب

 • می‌گفتند هر که در خواب ریزش درخت خرما یا خرما ببیند، این بینش ناپسندی است که حکایت از سقوط اقتصاد کشور یا سقوط نظام در کشور دارد و نشان از ناامیدی و شکست و دل شکستگی و تقدیر الهی است.
 • همچنین گفته شد که دیدن درختان خرما، نشانه ظلم و ستم مردان، بیماری شدید و یا مرگ است و خداوند متعال و دانا است.
 • و تعبیر کنندگان خواب گفتند: هر که در خواب ببیند بادها می وزد و نخلها از جای خود کنده می شوند، بیانگر بیماری همه گیر و بلای مردم است که در محل ریزش درختان خرما باشد.

دیدن درختان نخل کوچک در خواب

ابن سیرین گفته است: دیدن زن حامله در خواب نخل کوتاه، بیانگر آن است که نوع نوزاد مؤنث است و خداوند متعال و دانا است.

و درباره تعبیر کنندگان خواب گفته شده است که هر کس در خواب نخل بسیار کوتاهی ببیند این بینش ناپسند است زیرا زن عقیم می شود یا نشان از سالی است که در آن مشکلی در معیشت و تنگی مالی است و خداوند متعال متعال و داناست.

تعبیر خواب درختان خرما

 • می گفتند هر که در خواب تنه درختان خرما را ببیند، نشانه عذاب زندگی و پریشانی و سختی و هلاکت است و خدای ناکرده.
 • و گفته شد اگر دختر مجردی در خواب ببیند که از تنه درخت خرما بالا می رود، بیانگر این است که با شخص اصیل ازدواج می کند و در همان سالی است که انشاءالله شاهد رؤیت بوده است.
 • اما اگر مردی در خواب ببیند که از تنه درخت خرما بالا می رود، بیانگر این است که برای رزق و روزی بسیار تلاش می کند، پس خداوند به او روزی می دهد و آنچه را که می خواهد به او می دهد.

دیدن استخراج درختان خرما در خواب

 • گفته می شد دیدن شخصی که در خواب درخت خرما را از ریشه کنده می کند، بیانگر ورود بیماری همه گیر و مرض در این ناحیه یا شهر است و خداوند متعال و دانا است.
 • همچنین گفته شده است که دیدن شخصی در حال کندن درختان خرما در خواب، بیانگر خشم و عذاب سلطان یا حاکم است.
 • دیدن استخراج درختان خرما در خواب به طور کلی دید نامطلوبی است، زیرا همیشه یک رؤیت هشدار دهنده است.

تعبیر خواب درخت خرما برای زنان مجرد

 • گفته شد که رویای دختر مجرد از درختان خرما یا بالا رفتن از درختان خرما، رؤیای مبارکی است که نشان دهنده ازدواج در همان سالی است که در آن رؤیا دیده است.
 • و اما دیدن نخل های بلند دختر مجرد، نشانه خیر و روزی فراوان است و خداوند متعال بلند مرتبه و داناست.
 • همچنین گفته شده است که اگر دختر مجردی در خواب ببیند که در حال کاشت نخل است، نشان دهنده تلاش بسیار و طولانی است، اما پس از آن آرام می گیرد.

تعبیر خواب درختان خرما برای زن متاهل

 • گفته می شد که دید زن متاهل به درختان خرما نشان از آسایش و رضایت و خوشبختی در زندگی اوست.
 • اما اگر زن شوهردار در خواب ببیند که از درختان خرما بالا می رود، ممکن است بیانگر این باشد که به خواست خدا فرزندان خوبی به دنیا خواهد آورد.
 • همچنین گفته شد که اگر زن شوهردار ببیند که در دستش درخت خرما می کارد، بیانگر این است که او به دنیا می آید و نوع فرزند پسر است.
 • و اما دیدن زنی متاهل در حال کاشت نخل در خواب، بیانگر ورود سعادت و سعادت به زندگی اوست.
 • و گفته شد که بینایی زن شوهردار به نخل بسیار جوان، دید نامطلوبی است که نشان می دهد زن نمی تواند بچه دار شود، زیرا ممکن است نشانه تنگی روزی باشد و خداوند متعال و دانا است.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا