تعبیر خواب ببر ابن سیرین و النابلسی و ابن شاهین و ابن غنم.

تعبیر خواب ببر بر حسب ظلم و آسیبی که در آن دیده شده بود یا حیوان خانگی بود که خواب ببر با تعبیر خواب شیر و حیوانات درنده می‌افتد، چنانکه اگر بیننده موفق به رام کردن آن شود خوب است، اما به دلیل وحشی بودن خواب ببر، مردم همیشه به دنبال تعبیر خواب ببر هستند که آیا او تعبیر و تعبیر می‌کند یا خیر. مرد یا زن

تعبیر خواب ببر از ابن سیرین

ابن سیرین خواب ببر را مانند خواب شیر تعبیر کرد و به مردی بسیار فسق و کینه ورزی اشاره کرد که آنچه را که در خود از کینه توزی و دشمنی است پنهان می دارد، زیرا نشان دهنده اقتدار و قدرت و خطر ناعادلانه است، تلخ، یا ببری اهلی دیده است، این نشان دهنده امنیت یا تبدیل شدن دشمنی به دشمنی است.

تعبیر خواب ببر برای نابلسی

النابلسی می گوید: ببر در خواب، دشمنی پست و با قدرت را نشان می دهد، زیرا نشان دهنده سلطان ظالم است، زیرا با تعبیر ابن سیرین تفاوت چندانی ندارد و هر کس در خواب ببیند که بر ببر غلبه می کند، بیانگر آن است که بیننده قدرتی به دست می آورد که جان او را تأمین می کند و بر دشمنان او پیروز می شود و قدرت را برای من می خواهد و می خواهد ببیند. س

ولى اگر مردى در خواب ببیند که با ببرى همبستر مى شود، به معناى وجود زن بد اخلاق در زندگى اوست و دیدن گزش ببر به حسب شکل گزش و شدت آن، بیانگر خطر و وقوع بلا است.

تعبیر خواب ببر از ابن شاهین

ابن شاهین خواب ببر را از سه جهت تعبیر کرده و گفته است که بیانگر دشمنی نیرومند، کسب پول از دشمن یا ترس از حاکم ظالم است.

تعبیر خواب ببر از ابن غنام

ابن غنم گفت: دیدن ببر نشانگر حاکمی ستمگر است و دشمنی که آشکارا دشمنی خود را اعلام می‌کند و بر ظلم و سختی خار خود دلالت می‌کند و هر که در خواب ببر را بکشد دشمن خود را شکست می‌دهد و هر کس گوشت آن را بخورد نشان می‌دهد که از این دشمن مالی به دست می‌آورد، و اما دیدن ببری که از شیر برخاسته است. ببر، به مقام بالایی می رسد، اما اگر ببر سوار بینا باشد، این نشان دهنده ضرر بزرگی است که بیننده از مقامی متحمل می شود.

و هر کس در خواب با ببری ازدواج کند بر او مسلط است و او از قوم ستمکار است و هر که ببری را شکار کند خیر فراوانی خواهد داشت و هر که ببر او را مورد حمله قرار دهد مرد ستمکار به خانه او حمله می کند.

تعبیر خواب ببر کوچک

برخی از مفسرین گفته اند: دیدن ببر کوچک در خواب، نشان دهنده پسری سخت و قلدر و ببر بزرگ، نشان دهنده ظالم است و ببر، نشان دهنده همسری سرکش است و هر که ببر مرده در خواب ببیند، ممکن است به مرگ مقامی مانند پدر یا تغییر حاکم و زوال قدرت او اشاره کند.

تعبیر خواب صدای ببر

و اما کسى که در خواب صداى ببرى را بشنود و آن را نبیند، این به معناى نظر حاکم یا تصمیم اوست، و کسى که فقیر بوده و ببرى را دیده، دلیل بر اعتراض و شکایت او از چیزى است.

و برای بیمار بیانگر شدت بیماری و کشنده بودن آن است و دیدن ببر به تقوای خود نشانه مبارزه با آن است و به چوبها هوی و هوس او است که او را دنبال می کند و هر که ببری را در قفس ببیند بر دشمن خود مسلط می شود و هر که او را در سیرک ببیند حاکی از آن است که در کارمندی حیله گر در کارزار خودسر است و او را به کار می اندازد.

تعبیر خواب ببر برای مرد

اگر مردی در خواب ببیند که ببر می‌خرد، بیانگر این است که با دوستان جدیدی آشنا می‌شود که وارد زندگی او می‌شوند و هر که ببیند ببری را می‌کشد، خوشبختی بسیار می‌یابد و هر که ببیند ببر از او می‌ترسد، از مشکلات زندگی خلاص می‌شود.

تعبیر خواب ببر مجرد

اگر زن مجردی در خواب ببر ببیند، بیانگر این است که مردی قوی و با شخصیت به او نزدیک است، پس ببر برای او شاهد ازدواج و خوش شانسی است، اگر در خواب ببیند ببری به او حمله می کند، دلیل بر علاقه مندان فراوان اوست.

تعبیر خواب ببر برای زن متاهل

اگر زن متاهلی در خواب ببر کوچکی ببیند، دلیلی بر استحکام و ثبات رابطه زناشویی با او است.

تعبیر خواب ببر برای زن باردار

دیدن ببر در حاملگی نشان دهنده نر بودن بچه است ولی اگر ببیند در خانه او ببر است انشاءالله رزق و روزی فراوان و خیر خواهد داشت.

تعبیر خواب کشتی گرفتن با ببر

هر کس در خواب ببیند که با ببری کشتی گرفت، به معنای اختلاف و دشمنی بین مردان است، اگر ببیند که ببری به او حمله می کند، بیانگر آن است که مردی نادان از او بد می گوید.

هر کس از ببر بگریزد، از فرمانروا می گریزد، اما اگر او باشد که به دنبال ببر دویده و او را تعقیب کند، مخالف حکومت است و هر کس در خواب ببر گزیده شود، بلای بزرگی می بیند، اما اگر ببر با چنگال او را بزند، ممکن است نشان دهد که او زندانی است، پس اگر ببر او را می کشد یا ظلم می کند. اگر ببیند که ببر را کنترل می کند و آن را می بندد، بیننده خواب است که از دشمن خود می گیرد و هر که ببیند ببری گوشت یا حیوان دیگری می خورد، دلالت بر اختلاف دشمنانش با یکدیگر دارد.

تعبیر پرورش ببر در خواب

تربیت ببر جوان در خواب عموماً بیانگر فریبکاری است، بنابراین اگر کسی در خواب ببیند که ببرهای زیادی تربیت می کند، فرزندان خود را به روشی غیر از روش الهی تربیت می کند و تربیت ببر با ببر نشان دهنده تربیت دختر و پسر در برابر بی عدالتی و ظلم است، بنابراین این بینش دلیلی بر تعدی و تربیت فرزندان برای یادگیری است.

و هر که ببیند با ببری در کوچه راه می‌رود، به شناخت صاحبان قدرت افتخار می‌کند و هر که در خواب با ببر بازی کند، با ظالمان و ستمکاران همراهی می‌کند.

تعبیر دیدن ببر در خانه

هر کس ببری را در خانه خود ببیند، دلیل بر ورود ظالمان به خانه او است، و اگر ببیند ببر در حال راه رفتن وارد خانه او شد، زن یا مرد بداخلاق وارد خانه او می شود، اما اگر ببیند که ببر به خانه او حمله می کند، مردی نزد او می آید که مشکل ایجاد می کند، و خروج ببر از خانه، اگر زن و زن مشکلی داشته باشد، زن و زن از خانه او بیرون می رود. و ببر گره خورده به زن اشاره می کند با زبان رئیسی و هر که ببری را در خانه اش ببیند و از او بترسد از صاحبان قدرت و تصمیم می ترسد.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا