تعبیر ابن سیرین و النابلسی و امام صادق از آتش در خواب چیست؟

آتش معانی و نمادهای عمیق بسیاری در دنیای رویاها دارد. از این رو مفسران بزرگ برای آن تعابیر فراوانی برگزیده اند. در این مقاله یک مجله نازک به شما پاسخ یک سوال رایج را ارائه می دهد: معنی آتش در خواب چیست؟

تعبیر ابن سیرین آتش در خواب چیست؟

 • ابن سیرین معتقد است که معنای آتش در خواب این است که شخص در محل آزمایش قرار گیرد تا قدرت در دست او قرار گیرد و موضوع از ذهن او سرچشمه می گیرد تا در حالی که در مقام قدرت است خود را بشناسد.
 • آتش در خواب نشانه به دست گرفتن زمام قدرت، تصدی مناصب بالا و مقام بلند است.
 • هنگامی که شخصی در خواب آتش می بیند، این نماد بسیاری از گناهان و اعمال مفسده است که قبل از اینکه دیر شود، لازم است از آنها توبه کند.
 • اگر در خواب شخصی در آتش سوخت، تعبیر ابن سیرین عذابی است که بر اثر گناهانی که مرتکب شده برای بیننده آماده کرده است.
 • تعابیر دیگری نیز در تعبیر به آتش در خواب آمده است که از اشارات حلال رزق و تلاش و ثمره کار است، زیرا آتش همنشین راه مسافر و کارگر و سازنده و زاهد است.
 • ابن سیرین نیز تأیید می کند که آتش در خواب بیانگر این است که شخصی وجود دارد که برای آسیب رساندن به بیننده از جن ها کمک می خواهد، زیرا جن ها از آتش آفریده شده اند.
 • رؤیای آتش یکی از مفسرترین رؤیاهای ابن سیرین است، زیرا نماد بیش از یک موضوع است، رؤیت آن ممکن است دلیل بر نزاع، جنگ و شیوع درگیری بین آتش باشد، همچنین بیانگر زمین بایری است که از محصول و معیشت و برکت خالی است.
 • از نظر روانی، از نظر ابن سیرین، آتش اشاره به بیماری هایی است که انسان را مبتلا می کند و همچنین نشان دهنده شیوع یک بیماری همه گیر در بین مردم است.
 • ابن سیرین گفت که اگر آتش از آسمان بیفتد، این بدان معناست که در محل سقوط آن جنگ سختی رخ می دهد.

معنی آتش در خواب برای نابلسی

 • آتش در خواب از معانی است که در تعابیر نابلسی جای بسی داشت، چنان که می بیند بر دو معنی متضاد دلالت می کند، پس دیدن آن ممکن است نشانه ثواب باشد، و ممکن است نشانه کیفر باشد، و همچنین می تواند نشانه خیر باشد، و گاهی این آتش، هشداری است برای بیننده خطری نزدیک.
 • به تعبیر نابلسی، آتش نمادی از وقوع جنگ و درگیری بین مردم برای امور صرفاً دنیوی است که حکایت از فساد قلبی، رواج فساد و فراموشی آخرت دارد.
 • و آتشی که نابلسی در خواب رهبری می کند، یکی از معانی شگفت انگیز در خواب است، زیرا حاکی از معیشت، آرامش، آسایش و ایجاد ارتباط نزدیک با کسانی است که به منزلت و منزلت بلند شهرت دارند.
 • برای دانش آموزی که در حال تحصیل است، منظور از آتش در خواب، نور علم، و گرایش به کسب علم و دانش از فنون است.
 • امام نابلسی در خواب، آتش زدن خانه را این گونه تعبیر کرده است که شخص بیننده سعی در تغییر بسیاری از افکار و عقاید خود دارد و از خود راضی نیست.
 • هر کس در خواب ببیند که آتش می خورد، بیانگر آن است که از مال حرام می خورد یا حق یتیمان را می خورد.
 • اگر ببیند آتش از دستش بیرون می‌آید، نشان می‌دهد که ظلم کرده یا فاسد می‌کند و خدا را در کارش رعایت نمی‌کند.
 • اگر ببیند از کف دستش آتش بیرون می‌آید، نشان می‌دهد که روزی خود را از راه حرام به دست می‌آورد یا از منبع مالی خود چشم‌پوشی می‌کند و در پشت آن تحقیق نمی‌کند. پس باید حلال را بررسی کند.
 • هنگامی که آتش دود غلیظ و صدایی شنیدنی دارد، این گواه بر عذاب، نزاع و بلایای بزرگ بود.
 • اگر انسان در خواب ببیند که شعله های آتش لباس هایش را می سوزاند، این بدان معناست که کار زشت و نزاع در میان مردم پیش می آید، چنان که نابلسی گفته است که این خواب از نشانه های اسراف و خرج کردن در محل نادرست است.

شاید برایتان جالب باشد: تعبیر دیدن آتش در خواب

تعبیر خواب آتش توسط امام صادق علیه السلام

 • امام صادق(ع) از علمای تعبیر خواب می فرمایند: آتش در خواب معنای بزرگی دارد، یعنی سلطنت، قدرت و قوت، اما این قدرت ممکن است در جهت خیر یا شر به کار رود و این بستگی به ماهیت بیننده و وضعیت او در نزد خداوند دارد.
 • اگر انسان در خواب سوزاندن با آتش را ببیند، این رؤیت به سخنان زشت و بدی است که قصد آزار دیگران را دارد، چنانکه امام صادق(ع) معتقد است جرقه آتش بیانگر سخنانی است که احساسات را جریحه دار می کند و روح را آزار می دهد.
 • وقتی انسان بیند که شعله های آتش شعله ور می شود و پرتوها و جرقه های پرنده بسیار بیرون می زند، به معنای بروز نزاع و شرارت در میان مردم است.
 • اگر آتش در خواب با دود غلیظی پر شده بود که دید را از بیننده پنهان می کند ، این نشان دهنده عذاب بزرگ زندگی است به همان اندازه که بیننده از دود دید.
 • اگر انسان ببیند که در میان شعله هاست، اما شدت و حرارت آن را احساس نکرد، بیانگر صداقت نیت، صفای دل و عنایت الهی است، مانند داستان حضرت ابراهیم علیه السلام.
 • آتش سوزی خانه در خواب به تعبیر امام صادق(ع) یکی از خواب هایی است که بیانگر هلاکت اهل خانه در صورت بیدار نشدن از خواب و غفلت است.
 • بیرون آمدن آتش از انگشت در خواب بیانگر این است که شخص با دستان خود دروغ می نویسد و حقایق را جعل می کند.
 • شعله ور شدن یک کالا در آتش نشان از افزایش قیمت این کالا دارد.

:

تعبیر خواب آتش سوزان

 • رؤیای آتش سوزان بیانگر شرایط سختی است که شخص در آن می گذرد، مشکلات زندگی مربوط به خانواده، جمع آوری پول و مسئولیت های بی پایان.
 • رویای آتش سوزان برای کشاورزان نشان دهنده این است که میوه ها رسیده و آماده برداشت هستند ، به این معنی که بیننده در دوره آینده چیزهای زیادی به دست خواهد آورد.
 • اگر انسان ببیند آتشی در حال شعله ور شدن است و دود زیادی از آن خارج می شود، نشان دهنده این است که اتفاقات ناگوار زیادی در زندگی برای این فرد می افتد و پس از مدتی بر آنها غلبه می کند.
 • وقتی زن ببیند که آتش در دلش شعله ور می شود، این برای او از رؤیاهای ستودنی نیست، زیرا حکایت از محبت زیاد و دلی دارد که به خاطر معشوقش درد می کشد.
 • اگر بیننده عادل باشد و در خواب آتش فروزان را ببیند، این بینش بیانگر این است که جرقه او خاموش نشده است و وقت را بیهوده تلف نمی کند، بلکه انرژی خود را در عبادت به کار می گیرد، این بینش ستودنی است که حاکی از ایمان قوی، تقوا، زهد و دلبستگی به پروردگار است.
 • آتش فروزان در خواب و جمع شدن مردم برای گرم شدن به دور آن، به معنای وقوع خیر و برکت است، زیرا از خواب هایی است که دلالت بر منفعت دارد.
 • شخصی که در اثر سردی هوا آتش روشن می کند تا گرم شود به این معنی است که خواب بیننده به زودی پول زیادی به دست می آورد.
 • توده‌ای از آتش‌سوزی که در قطعه‌ای از زمین کشاورزی شعله‌ور می‌شود، یکی از چشم‌اندازهایی است که به این معنی است که این قطعه در معرض آتش‌سوزی بزرگی قرار می‌گیرد.
 • شعله ور شدن آتش در خواب اگر بیننده آن را در اوج روز افروخت، خواب بدی باشد، زیرا خواب نماد این است که از علم برای رضایت خداوند متعال بهره نمی برد، بلکه در امور دینی بدعت می کند و مردم را اغوا می کند.
 • عبادت آتش فروزان در خواب به این معناست که بیننده خدا را به خاطر نعمت هایی که به او ارزانی داشته شکر نمی کند، بلکه به خاطر شیطان از آنها سوء استفاده می کند و کارهای زشت بسیاری انجام می دهد که منجر به مرگ او می شود.

تعبیر خواب آتش در تنور

 • آتش در تنور یکی از رؤیاهایی است که به مشاغل متعددی اشاره دارد که بیننده آن را اداره می کند و پشت سر آنها سودجویی و جمع آوری پول را هدف قرار می دهد.
 • بسیاری از مترجمان موافق بودند که دیدن آتش در کوره نشانه برنامه ریزی، تسلط، سخت کوشی و شروع پروژه های جدید است.
 • خاموش كردن آتش پس از شعله ور شدن، به اين معني است كه بيننده در اثر ركود كسب و كار و پژمرده شدن كالا دچار فقر و تنگدستي مي شود و در تنگناي مادي بزرگ قرار مي گيرد، پس بايد براي آن دوران سخت زندگي خود آماده شود.
 • اگر در خواب ببیند که در حالی که تنور در آتش است، در مقابل تنور است، تعبیر خواب این است که شخص بیننده در هر کاری که انجام می دهد، توفیق خداوند نصیب او می شود.
 • شعله ور شدن آتش در تنور برای زن حکایت از مناسبت های بسیار شادی در روزهای آینده دارد، به گونه ای که اگر مجرد باشد نامزد و ازدواج کند و اگر متاهل باشد از بارداری یا موفقیت یکی از فرزندانش خوشحال می شود، در حالی که اگر حامله باشد حاملگی اش کامل می شود و بدون ضرر زایمان می کند.
 • اگر تنوری که بیننده می بیند برای او معلوم باشد، این نشان دهنده کسب حلال و مستمری روزانه است که شخص با آن نیازهای خود را برطرف می کند.
 • رؤیت آتش در تنور به بازار و تجارت و تجارتی تعبیر شده است که انسان را سود و منفعت فراوان می آورد و این پس از تلاش و کوشش است، زیرا مال او حلال و در اثر اهتمام او در کار است.
 • اگر بیننده زندانی بود آتش تنور بیانگر میزان مشکلاتی است که در زندان با آن روبروست پس باید صبور و حساب شده باشد در حالی که اگر مریض باشد عمل بسیار حساسی انجام می دهد تا جانش به خطر بیفتد اما نگران نباشید زیرا این عمل دلیلی برای بهبودی و بهبودی مجدد او خواهد بود.
 • آتش در تنور نافرمان و مفسد، دلیل بر این است که انسان با افراد پست و کینه توز و رذل بسیار وارد نزاع می شود و این نزاع موجب مرگ بیننده و مخالفان او می شود، همچنان که آتش برخی از آنها را می بلعد.

تعبیر خواب آتش سوزی در آشپزخانه

 • بسیاری از مفسران می گویند که خواب آتش سوزی در آشپزخانه بدون وقوع آتش به این معنی است که بیننده خواب برای رسیدن به امرار معاش تلاش زیادی می کند.
 • اگر فردی ببیند که گاز باعث آتش سوزی در آشپزخانه او شده است، ممکن است این دید ناشی از وسواس اجباری باشد که فرد دچار آن می شود و بر اعمال و مراحل مختلف او غالب می شود.
 • آتش سوزی آشپزخانه با آتش به معنای گرانی اجناس است و اگر آتش به همه چیز آشپزخانه برسد، این خواب نشان دهنده بحران مالی حاد، ورود به بحث در مورد وخامت اوضاع مالی و تعداد زیادی از مشکلات است که منجر به میل به فرار کامل از مسئولیت می شود.
 • آتشی که غذا را در آشپزخانه می بلعد به معنای کمبود منابع، ناتوانی بیننده خواب در تطبیق آنچه در دسترس است با چیزهای از دست رفته و افزایش بار و فشارهای خانه است. این خواب در خواب مردان و زنان متاهل متداول است.

:

لباس آتش گرفته در خواب

 • اگر شخصی در خواب ببیند که به طور کلی لباس هایی در حال سوختن است، نشان دهنده این است که این شخص خواب پس از مدتی پول زیادی خواهد داشت.
 • اگر شخصی در خواب ببیند که دسته‌ای از لباس‌های سنگین زمستانی جلویش می‌سوزد، این بینش دلیل بر آن است که با مشکلات فراوانی روبه‌رو می‌شود و همین دید نیز بیانگر وخامت حال فرد است.
 • سوختن دامن در خواب بیانگر خیر زیادی است که بیننده خواب در اثر اعمالی که انجام می دهد نصیبش می شود.
 • اگر مردی در خواب ببیند که به طور کلی لباس می سوزد، این رؤیا بیانگر حالتی از اضطراب در مورد برخی از امور مربوط به زندگی و کار است که در نتیجه فشارها و بارهای فراوانی که این مرد به دوش می کشد.
 • وقتی زن متاهلی در خواب می بیند که لباسش می سوزد، دلیل بر این است که برخی از نزدیکان او هستند که در مورد او حرف های نادرست زیادی پخش می کنند و باعث می شوند تصویر منفی از او منتقل شود.
 • تعبیر خواب آتش زدن لباس برای شخص، گواه آن است که تعدادی خبر بد در انتظار این شخص است.
 • تعبیر خواب لباس آتش سوزی برای زنان مجرد، نمادی از وجود اختلافات بین دختر مجرد و خانواده اش است و این خواب هشداری برای اوست که باید آرام تر و پایدارتر باشد و بتواند این اختلافات را حل کند تا تشدید نشود.

آتش جهنم در خواب

 • وقتی انسان در خواب می بیند که وارد آتش جهنم شده و شروع به سوختن کرده است، این از خواب هایی است که بسیاری از تعبیر کنندگان به آن پرداخته اند و گفته اند که دلیل بر این است که او گناهان کبیره زیادی انجام داده است، اما دیدن این خواب در خواب نشانه میل خالصانه به توبه و ترک گذشته با تمام گناهانش و شروع دوباره است.
 • اگر انسان در خواب ببیند که فرشته ای از سر او گرفته و در آتش جهنم انداخته است، بینش او دلیلی بر میزان ذلت و هتک حرمتی است که در کار یا زندگی اجتماعی از سوی مافوق خود در معرض آن قرار خواهد گرفت.
 • وارد شدن انسان به آتش جهنم از طریق یکی از بستگان و دوستانش به این معناست که این نزدیکان او را فریب می دهد و می خواهد او را گمراه کند و این یکی از دلایل راه نادرست بینا است.
 • اگر در خواب ببیند که در حالی که بسیار سرحال است به آتش جهنم می رود، بیانگر آن است که شخص بیننده بدون توجه به عذاب خداوند برای خود به دنبال گناه است و همچنین خواب نشان دهنده این است که آشکارا مرتکب گناه می شود.
 • رؤیای بیرون آمدن از آتش جهنم، اما با چهره ای پر از سیاهی، بیانگر این است که فرد پس از ایجاد مشکلات فراوان، رابطه خود را با برخی از دوستان و نزدیکان خود قطع می کند.
 • هر کس ببیند در حال ورود به آتش جهنم است بدون اینکه آسیبی به او وارد شود، این یکی از بزرگترین رؤیاهایی است که انسان در خواب می بیند. زیرا به معنای اقامت در بهشت ​​است.

تعبیر دیدن آتش در قبر

 • یکی از خواب هایی که باعث تشویش بسیاری از افراد می شود این است که انسان در خواب آتش در قبر می بیند این خواب مایه پند و اندرز و وجوب توبه از گناه و ترک حرام و بازگشت به راه راست است. چنان که رؤیت آتش در قبر، نمادی از وضعیت بدی است که بیننده در حال حاضر در آن به سر می‌برد، از انکار عبادت و دوری از خدا.
 • خواب عذاب قبر و برافروختن آتشی بزرگ، بیانگر زیان بزرگی است که در معرض آن قرار می گیرد، زیرا هر چه دارد از دست می دهد.
 • اگر ببیند که در قبر او را با آتش شکنجه می کنند، مانند عذاب کافران، این بدان معناست که انسان مشغول علم است که هیچ سودی ندارد. او باید از وقت خود برای کسب علوم مفید استفاده کند.

در پایان این مقاله به این سوال پاسخ خواهیم داد که معنی آتش در خواب چیست؟ با توجه به اینکه اینها صرفاً تعبیر و تفسیر و اهتمام علما به اقتباس از قرآن و سنت است و هر بینشی اگر برای او هشداری باشد باید از بینش خود درس بگیرد و اگر برایش خیر است به تلاش خود ادامه دهد.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا