تعبیر خواب جذام یا مارمولک در خواب ابن سیرین، ابن شاهین و النابلسی.

جذام یا مارمولک که به آن می گویند حشره خزنده ای است که باعث وحشت و اضطراب بسیاری از مردم و بیزاری دیگران می شود و افراد با دیدن آن در خواب دچار اضطراب می شوند و معنای آن را در خواب جستجو می کنند و تعبیر می کنند. برخی دیگر از ترس این که معنایش بد باشد، رؤیا را نادیده می گیرند و سعی نمی کنند آن را تفسیر کنند.چون جذام در زندگی واقعی یک حشره نفرت انگیز است و به خاطر همه این سؤالات، در این مقاله به تعبیر دیدن جذام می پردازیم. توسط ائمه بزرگوار

تعبیر خواب جذام ابن سیرین

 • ابن سیرین گفته است که تعبیر خواب جذام در خواب، حکایت از حضور نزدیکی در زندگی بیننده است که مرتکب بدی و گناه می شود و از راه حق و حق منحرف می شود.
 • همچنین گفته شده است که هر که در خواب جذام ببیند، نشانه حضور نزدیکی است که در خواب بدی را یادآوری می کند و در گفتار او را غیبت می کند.
 • و اگر ببیند که جذامی او را گزیده است، نشانگر حضور یکی از نزدیکان است که او را می بیند که برای او مکر می کند و برایش بدی می کند و او را به دردسر می اندازد.
 • اگر شخصی در خواب جذامی را بکشد، بیانگر پیروزی بر دشمنان است.
 • و اگر در خواب ببیند که جذامی بر او می دمد و می دمد، بد بینایی است، زیرا دلالت بر ابتلای بیننده به مرض دارد.

تعبیر خواب مارمولک نابلسی

 • نابلسی رؤیت جذام را به این معنا تعبیر کرده است که بیننده راه حق را ترک می کند و راه باطل را می پیماید و یا نشانه آن است که بیننده مرتکب گناهان و نافرمانی می شود و باید به سوی خدا بازگردد و از آن توبه کند. آنها را
 • دیدن جذام در خانه، نشانگر وجود نزدیکی است که بیننده را غیبت می کند و از او بد می گوید.
 • و گفته شد که اگر ببینی جذام بر بدنت می دمد، نشانه آن است که بیننده در معرض بیماری قرار می گیرد، در حالی که دیدن دمیدن او بر پول، بیانگر زیان مالی و رکود در تجارت است، اگر بیننده در تجارت کار کند. همچنین نشان دهنده مشکلات در کار است.
 • و ديدن جذام وارد خانه تو رؤيت نامطلوب است و دلالت بر نزديك شدن شر به بيننده دارد و حاكي از حضور عده اي از دشمنان است كه او را احاطه كرده اند.
 • و گفته شد که اگر جذام از خانه بیرون می‌رود، بیانگر رهایی از مشکلات و آغاز زندگی جدید است.
 • و اگر ببیند جذامی در طعام می دمد، این رؤیت هشداری است، زیرا حکایت از حرام و حرام بودن مال او دارد یا رؤیت حکایت از رفع غم و اندوه در آینده نزدیک دارد.
 • و اگر در خواب ببیند که جذامی از گوشت خود می خورد، بیانگر غیبت و غیبت اطرافیان است، ولی اگر بر لباسش جذامی ببیند، بیانگر آن است که عطا می کند. او یک هدیه
 • و گفته شد که اگر ببیند جذام از قسمتی از بدن او عبور می کند، نشان دهنده این است که بیننده مرتکب جرمی می شود که مجازات آن قانون است.

تعبیر دیدن جذام در خواب ابن شاهین

 • ابن شاهین رؤیت جذام وارد خانه را به این معنا تعبیر کرده است که مشکلات و نگرانی های زیادی وجود دارد که بیننده خواب از آن رنج می برد و به راحتی از این مشکلات خلاص نمی شود.
 • و اگر ببیند که جذام در خانه‌اش زیاد می‌شود، نشان می‌دهد که مصیبت‌های بزرگی پیش می‌آید که اعضای خانواده‌اش در آن فرو می‌روند، ولی وقتی ببیند که آن جذام را کشته است، این رؤیت ستودنی بود که نشان می‌دهد. رهایی از نگرانی ها و مشکلات و اینکه شرایط بینا باید برای بهتر شدن تغییر کند.
 • و دیدن جذام که از خانه خارج می شود، بیانگر رهایی از نگرانی ها و مشکلات پیرامون بیننده خواب و خانواده اش است.
 • اگر شخصی در خواب جذام ببیند و بزرگ باشد، بیانگر بروز مشکل بین اعضای یک خانواده و بزرگ شدن مشکلات خانوادگی است، اما اگر در خواب توانست او را بکشد، بیانگر توانایی او در از شر این مشکلات خلاص شوید و شرایط را به سمت بهتر تغییر دهید.
 • اگر در خواب انسان خواب جذام تکرار شود، بیانگر این است که شخص از راه خدا دور است و مرتکب گناه و حرام می شود.
 • و اگر در خواب ببیند که جذام خون او را می مکد، بیانگر این است که نزدیکانی هستند که از او بد می گویند، و سخنان نادرستی می گویند که آبرو و ناموس را می زند.
 • و اگر ببیند که جذام او را تعقیب می کند، بیانگر وجود شخصی است که از بیننده بیزاری می کند و برای او نقشه می کشد و مصیبت ها را برای او مدیریت می کند یا شاید بیانگر گناهان و معصیت های فراوانی است که بیننده انجام می دهد.

تعبیر جذام در خواب مرد

 • اگر جوانی در خواب جذام ببیند، بیانگر وجود دوستی است که سعی می کند به بیننده نزدیک شود، اما در حقیقت با او دشمن است و برای او آرزوی بدی دارد.
 • کشتن جذامی در خواب پیروزی بر دشمنان و شکست دادن آنهاست.
 • و گفته شد اگر انسان در خواب جذام ببیند و به او ضرری برساند، بیانگر این است که بیننده باید در داد و ستد احتیاط کند و در تمام کارهای آینده خود دقت کند.
 • اگر مردی در خواب جذام ببیند، بیانگر این است که بیننده به افراد بد و ضعیف النفس نزدیک می شود و بد و بد اخلاقی می کنند.

تعبیر جذام برای زنان مجرد، متاهل و باردار

 • اگر دختر مجردی در خواب جذام ببیند، بیانگر این است که شخصی در زندگی او هست که می خواهد به او آسیب برساند و علیه او نقشه بکشد.
 • اگر زن مجردی در خواب جذام ببیند، بیانگر شکست در روابط عاطفی اوست و فردی که سعی می کند به او نزدیک شود، منافق است و برای او و خانواده اش خوب نیست.
 • وقتی زن متاهل در خواب جذام می بیند، بیانگر وجود مشکلاتی در خانواده و بروز اختلافاتی بین او و شوهرش است.
 • کشتن جذام در خواب زن متاهل، نشانه رفع مشکلات و آشتی او و شوهرش است و شاید نشانه ادای قرض باشد.
 • و اما دیدن جذام در خواب زن حامله، بیانگر ترس زن باردار از گرفتاری های بارداری و زایمان و نیز بیانگر ترس او برای جنین است.
 • و اگر زن حامله ببیند که جذام به او ضرر می رساند، دلیل بر این است که زن بینا از زندگی خود از شر منافق خلاص می شود و با او مانند دوست خود رفتار می شود، اما در واقع از او متنفر است و برای او بدی در سر می پروراند
 • اگر زن حامله ای در خواب ببیند که جذامی را می کشد، بیانگر آن است که زایمان او آسان می شود و بدون هیچ عارضه و بیماری از زایمان جان سالم به در می برد و از خیر بسیار برخوردار می شود. که خداوند به او دختران و پسران زیادی عنایت خواهد کرد.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا