تعبیر خرید کفش در خواب – دیدن کفش جدید در خواب

خرید کفش های قدیمی یا جدید ، سیاه ، سفید و قرمز ، در خواب برای زنان مجرد ، زنان متاهل و زنان باردار با ابن سیرین. کفش های پاره ، پهن یا باریک.

معانی خرید کفش ، صندل یا کفی در خواب

 1. کفش ، به طور کلی ، شریک زندگی و انجمن را نشان می دهد و مشخصات شریک زندگی را مشخص می کند ، چه برای یک دختر و چه برای یک مرد جوان.
 2. خرید کفش نشان دهنده رسیدن خوشبختی پس از اندوه و نگرانی است
 3. اگر می بینید که کفش های جدیدی خریداری می کنید ، این نشان می دهد که در تلاش برای بهبود وضعیت خود هستید
 4. اگر می بینید که کفش هایی به رنگ دلخواه و سایز مناسب خود انتخاب می کنید ، این نشانگر خوشبختی در عشق و آغاز ازدواج است
 5. اگر کفش از نقره ساخته شده باشد ، پس آن یک زن آزاد زیبا است
 6. و اگر کفش ها یک رنگ است ، پس او یک زن گیج است
 7. و اگر از پوست گاو باشد ، از غیر عرب است
 8. و اگر از پوست اسب است ، از عرب است
 9. اگر سبز باشد ، آینه دین خوبی است
 10. و اگر او سیاه باشد ، او پول دارد
 11. و اگر زرد باشد ، بیمار است
 12. و اگر قرمز باشد ، او صاحب زینت و زرق و برق است
 13. هرکسی که کفشی به پا دارد ، با زنی ازدواج می کند و پسری دارد که با او وارد می شود
 14. هر کس کفش بدون پاشنه ببیند ، زن او هرگز باردار نخواهد شد

دیدن کفش در خواب – YouTube

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا